Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: lukket

Ordbøger

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

lukket adjektiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -, lukkede [ˈlɔgəð] 1 med få eller slet ingen åbninger åben 1.a med vægge og tag; overdækket 1.b som man ikke som patient eller indsat kan forlade; som er helt spærret for udgang 1.c fysik som ikke udveksler energi eller andet med omgivelserne 2 som kun særlig indbudte kan deltage i åben 2.a overført som isolerer sig fra omverdenen; som er svær at trænge ind til eller komme i kontakt med indelukket 3 se lukke2 4 sprog udtalt med lille afstand mellem de involverede taleorganer • fx om de danske vokaler i, y og u snæver åben den lukkede den lukkede afdeling, især på et psykiatrisk hospital – uformelt lukket afdeling del af en institution, fx et psykiatrisk hospital eller et fængsel, som patienter eller indsatte ikke kan forlade frit åben afdeling lukket fængsel fængsel der er præget af skarp kontrol med de indsatte, fx i form af låste døre, høje mure og alarmsystemer • bruges til farlige eller særligt tilpasningsvanskelige indsatte i juridisk sprog lukket anstalt åbent fængsel lukket land overført noget som man ikke har adgang til eller ikke forstår nogens mund er lukket med syv segl overført en person røber intet lukke1 substantiv, intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -t, -r, -rne [ˈlɔgə] substantivering af verbet lukke 1 lukkemekanisme; genstand der lukker noget – sjældent 2 sprog kortvarig afspærring af luftstrømmen i forbindelse med udtale af en lyd eller et ord • dannes fx af tungens bevægelse mod læberne, tænderne eller ganen mundlukke lukkelyd lukke2 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈlɔgə] gammeldansk lykk(i)æ, norrønt lykja; u'et i infinitiv og præsens er analogisk overført, dels fra præteritum og præteritum participium, dels fra det tilgrundliggende verbum, gammeldansk luke 1 bevæge noget dertil indrettet hen foran eller hen over en åbning så den spærres åbne 1.a bevæge noget ind i noget andet eller folde det sammen så det ikke længere er åbent 1.b gøre en bygning klar til at kunne forlades (i længere tid), fx ved at slukke for strømmen og låse dørene 2 samle enderne eller siderne af en genstand der indeholder noget, så der ikke længere er åbent ind til indholdet 2.a få til at omslutte noget; knytte sammen om 2.b overført danne barriere omkring; omslutte 2.c fylde ud eller dække til så der ikke længere er en åbning tætne 3 (midlertidigt) hindre passage ad eller gennem spærre 3.a formene adgang til et sted eller en aktivitet 3.b midlertidigt afbryde for modtagelse eller betjening af kunder, besøgende m.m. 3.c permanent afslutte driften af noget uformelt dreje nøglen om 4 afbryde for tilførslen til eller udslippet fra et apparat ved at dreje eller trykke på en mekanisme slukke lukke op | tænde 4.a overført afbryde tilførslen af noget 5 lade slippe ind på eller ud fra et sted 6 dække for en åbning • om genstanden der bruges til at dække for åbningen 7 afslutte 7.a håndarbejde afslutte (en del af) et strikketøj ved at strikke de sidste masker ind i hinanden bag dobbelt lukkede døre uden at offentligheden og pressen får lov til at overvære såvel indledningen som den egentlige del af en retssag bag/for lukkede døre 1 uden at offentligheden og pressen får lov til at overvære sagsbehandlingen • fx ved et retsmøde eller et politisk møde 2 uden overværelse af andre; i skjul ikke lukke et øje ikke kunne sove, fx pga. støj eller bekymring lukke af 1 lukke helt; lukke for længere tid eller permanent 2 blokere; tilstoppe aflukke 3 overført ikke være modtagelig for påvirkning eller kontakt; undlade at lytte 4 håndarbejde = lukke2 (betydning 7a) lukke butikken overført standse et foretagende, et projekt el.lign. som man er i gang med, fx fordi der er modstand mod det eller det går dårligt – uformelt lukke for det varme vand overført ikke ville yde mere af noget – uformelt lukke i overført holde op med at tale el.lign.; lade være med at give oplysninger om noget bestemt lukke inde ikke lade komme ud; spærre inde lukke munden på nogen overført få nogen til at tie stille; undertrykke nogens kritik lukke ned 1 afslutte driften af noget – kendt fra 1978 formelt nedlukke 1.a ophøre med drift eller produktion lukke og slukke 1 gøre et sted klart til at det kan forlades, ved at slukke lys, lukke vinduer og døre, låse m.m. 1.a overført forlade et sted definitivt; ophøre med en aktivitet lukke op 1 skyde eller trække en plade el.lign. væk fra en åbning som den dækker; gøre en genstand åben, evt. for at få adgang til dens indhold åbne lukke 1.a åbne døren for besøgende 2 tænde for 2.a overført lade slippe ud eller løs; lade få frit løb åbne (op) for lukke op for posen eller åbne (op) for posen overført komme frem med noget; vise hvad man har at byde på lukke røven tie stille; holde mund – uformelt holde kæft lukke sig 1 bevæge sig fra åben til lukket tilstand; glide i åbne sig 2 trække sig sammen så en åbning forsvinder lukke sig ind låse en dør op for at gå ind lukke sig inde 1 isolere sig i et rum (og låse efter sig) 1.a overført ikke lade andre komme i kontakt med én lukke sig om sig selv overført isolere sig; undgå kontakt med andre lukke sig op = åbne sig lukke sig ude have glemt eller mistet nøglen til (et) rum som man har låst af, især éns bolig låse sig ude lukke spalten holde mund; tie stille – uformelt klappe i | holde kæft lukke til 1 lukke meget tæt; lukke så der ikke er den mindste åbning sjældent tillukke 2 blive spærret for passage mere formelt tillukke lukket kuvert kuvert der er lukket til, i modsætning til forsendelse i åben kuvert, postkort, brevkort m.m. lukke ud overført sige noget dumt eller forkert – uformelt lukke ude 1 forhindre i at komme ind; holde ude sjældent udelukke 1.a overført ikke lade en person deltage i et samvær udelukke lukke øjnene for noget ignorere noget, fx fordi det er forbundet med ubehagelige konsekvenser at beskæftige sig med det lukke ørerne for noget lukke ørerne for noget overført ignorere noget, fx fordi det er forbundet med ubehagelige konsekvenser at beskæftige sig med det lukke øjnene for noget rydde/lukke bulen smide alle personer ud af og lukke et værtshus, en ejendom el.lign. – uformelt under lås og slå/lukke låst inde eller nede bag lås og slå

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • lukket: utilgængelig, (af)spærret, tillukket; tilknappet, distant, utilnærmelig, som gør en røverkule af sit hjerte, indesluttet; låset; ude af drift

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 49. Komma eller ikke komma
De gældende retskrivningsregler om fast slutkomma valgfrit startkomma
§ 56. Parentes
De gældende retskrivningsregler (2012) om parentes
§ 30. Imperativ
De gældende retskrivningsregler om stavemåden af imperativ (bydeform, bydemåde)

Typiske problemer

Ordklasser
Ordene i sproget kan inddeles i ordklasser. Ordene i de enkelte ordklasser har visse egenskaber til fælles, nemlig deres overordnede betydning (fx om de ...

Ordlister

Nordiske mødeord
Danske, norske, svenske, færøske og islandske ord som man ofte har brug for til møder

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

lukke op, slukke op
Kan man sige at man lukker en dør op når den åbnes? Er det ikke ulogisk?
skralt el. grelt
På mit arbejde er vi kommet til at diskutere om det hedder at det står skralt eller grelt til. Hvad siger Sprognævnet?
Dalle Valle, Dallevalle, Daells Varehus
Hvornår begyndte man at kalde Daells Varehus for Dalle Valle?
gå med døren, gå med en dør
Jeg er stødt på udtrykket at gå med døren hos Piet Hein, men kan ikke finde ud af hvad det betyder. Kan I hjælpe mig?
i en artikel af formanden siger han
Er denne meget udbredte konstruktion godt dansk eller overhovedet dansk: "I en artikel den 00.00 af formanden i pensionskassen, NN, som også er formand for ...
i lod og vage
Hvad ligger der i udtrykket i lod og vage, og hvad kommer det af?
jakker og frakker
Hvad er forskellen på frakker og jakker?
åbne op
Kan man bruge udtrykket åbne op? Er det open up fra engelsk der er tillempet det danske sprog?

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Cardigan
Er en cardigan gennemknappet?
Garnnøgle
Er det den samme nøgle der er tale om i 'garnnøgle' og 'dørnøgle'?

SprogbrevetDR

Udtale
af Jørn Lund, september 1994
Omgå og omgås
af Erik Hansen & Jørn Lund, august 1989
Udtale
af Jørn Lund, december 1989
Klicheer
af Jørn Lund, november 1990
Udtale
af Jørn Lund, november 1992
Find fem fejl
af Erik Hansen, marts 1994
En advarsel
af Erik Hansen, september 1986
"Klokken halv syv"
af Erik Hansen, juni 1987
Klicheer
af Erik Hansen, februar 1988
Kort
af Erik Hansen, februar 1989

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Ordsprog

Ordsprogssamlinger i Danmark
Ordsprog er oprindeligt en mundtlig genre der findes hos stort set alle folkeslag. Hos det mesopotamiske oldstidsfolk sumererne har man fundet eksempler på ...

Slang

Temaer i slang
"Det der vedrører os mest, er også det der laves slang om", står der i Politikens Slangordbog

Sprogteknologi

Talesyntese og talegenkendelse
I talesyntese omsætter man tekst til tale ved hjælp af computeren. I talegenkendelse omsættes tale til tekst.

Udtale

Assimilation — når lyde smelter sammen
Når en sproglyd påvirkes af en tilgrænsende sproglyd så den nærmer sig dennes udtale
Bogstaver og lyde
Her kan du læse om vokallyde og deres forhold til vokalbogstaver, og om konsonantlyde og deres forhold til konsonantbogstaver
Lars Brink — Udtale-reduktion
Artiklen "Udtale-reduktion" er en del af temaet om udtale.
Ordforklaringer
Her er en liste med forklaringer på fagtermer o.l. fra artiklerne der udgør Sproget.dk's udtaletema
Lars Brink — Hvordan undersøger man udtale?
Artiklen "Hvordan undersøger man udtale?" er en del af temaet om udtale.

Leg og lær

Ordmuseum

Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Murersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (mur.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Postvæsensprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (post.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Snedkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (snedk.), der angiver at ordet har været brugt ...
Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Biavlersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (biavl.), der angiver at ordet har været brugt ...
Bogtrykkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogtr.), der angiver at ordet har været brugt ...

Nyheder

Nyheder

Den danske tolketjeneste i EU i fare for at blive lukket
Efterspørgslen på de danske tolke i EU er faretruende lille.
Retskrivningsordbogen og Nye Ord i Dansk lukkes midlertidigt pga. flytning
Mandag den 9. juni og tirsdag den 10. juni vil de to netordbøger være lukket pga. en serverflytning.
Advarsel om planlagt nedetid for sproget.dk
På grund af en planlagt strømafbrydelse vil sproget.dk være lukket fra mandag den 6. januar kl. 22.00 til tirsdag den 7. januar kl. 8.00. I samme tidsrum vil ...
Dansk Sprognævns spørgetelefons åbningstider i oktober
Sprognævnets spørgetelefon lukker om fredagen i oktober.
Dansk Sprognævn flytter
Midt i maj flytter Dansk Sprognævn fra sine lokaler på Københavns Universitet Amager.
DM i Scrabble finder sted 5. maj 2012
DM i Scrabble afholdes af Dansk Scrabbleforening, og det er første gang der afholdes et scrabblemesterskab i Danmark.
Nye svar fra Sprognævnet på sproget.dk i 2019
Hvert år besvarer Dansk Sprognævn ca. 6.000 sproglige spørgsmål, og de mest hyppige, relevante og interessante bliver løbende lagt på sproget.dk.
13. konference om Leksikografi i Norden
Københavns Universitet Amager, KUA, lægger lokaler til 3 dage om nordiske ordbøger.
Hieronymusdagen — Den Internationale Oversætterdag 2016
Den Internationale Oversætterdag 2016 har temaet "Sproglig mangfoldighed giver styrke".
Seminar om Ordskemaet for dansk
Seminaret finder sted fredag den 17. december på Roskilde Universitet (RUC).

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Hjælp til søgning
Læs om de forskellige muligheder for at præcisere din søgning
Hvad er nye ord?
Kontakt
Sådan kommer du i kontakt med sproget.dk
Privatlivspolitik
Her kan du læse om hvordan sproget.dk behandler dine personlige informationer.
Bestemt og ubestemt
Mål & Mæle 28:2, 11/2005
Illustrationer