Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: live

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
1. live ubøj. adj.; optræde live
2. live vb., -r, -de, -t; live op

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

live1 substantiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) i live eller komme/vågne til live se liv live2 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈliːvə] afledt af substantivet liv live op 1 komme i bedre humør; få fornyet energi 1.a indgive livsmod, interesse eller fornyet energi; gøre sjovere, friskere eller livligere oplive 2 blive eller gøre levende igen – sjældent live3 adverbium (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [ˈlɑjv] kendt fra 1965; fra engelsk live 'levende', afkortning af alive 'levende, i live' 1 for et publikum; på en scene 1.a direkte, umiddelbart eller uden forsinkelse eller afbrydelse • fx om begivenhed, tv-udsendelse eller pladeindspilning liv substantiv, intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -et, -, -ene [ˈliwˀ] • i formen “live”: [ˈliːvə] • i formen “livsens”: [ˈliwˀsəns] eller [ˈliwsəns] • i nogle sammensætninger “liv-”: [ˈliw-] • i andre “livs-”: [ˈliws-] norrønt líf, oldengelsk lif; beslægtet med leve, live, livlig 1 det som adskiller dyr og planter fra uorganisk materiale, og som sætter dem i stand til at fungere som biologiske organismer, herunder evnen til at optage næring, vokse, formere sig og gradvis ældes inden døden død 1.a levende organismer og deres aktivitet 2 et menneskes eller dyrs eksistens som biologisk individ 2.a person (eller dyr), især med henblik på en bestemt, medynkvækkende tilstand 2.b menneskelig eksistens før eller efter døden ifølge en religiøs opfattelse 3 tidsrum mellem et individs fødsel og død tilværelse 3.a det enkelte menneskes livsforløb og måde at leve på tilværelse 3.b overført beskæftigelse som optager en stor del af en persons tilværelse 3.c overført tidsrum hvori en ting eller et begreb eksisterer eller er i stand til at fungere 4 bestemt type tilværelse eller bestemt side af én eller flere personers tilværelse 4.a virkeligheden; praksis • ofte til forskel fra en teoretisk eller tænkt situation 5 tilstand hvor man er vågen og i stand til at tænke og handle bevidst 5.a overført det at noget er til stede og i stand til at fungere 6 energi, aktivitet og glæde som udtryk for engagement og livskraft vitalitet 6.a travlhed og hektisk aktivitet 7 et menneskes eller dyrs krop, især med tanke på fysisk kontakt eller nærhed 7.a overført bruges ved angivelse af nogen eller noget som en person kender og forstår indgående eller er i nær kontakt med 8 den midterste del af kroppen; talje 8.a overført den del af en beklædningsgenstand der dækker dette område 8.b underliv; livmoder moders liv livsens livets dødsens aldrig i livet 1 overhovedet ikke 2 aldrig nogensinde bjerge livet 1 redde sig ud af en farefuld situation med livet i behold 2 opretholde livet ved, ofte under vanskelige forhold, at skaffe sig mad og andet nødvendigt blive nogen fra livet holde sig borte fra nogen; lade være med at trænge (mere) ind på nogen det gælder livet eller det gælder liv eller død det er livsvigtigt; det er af allerstørste betydning det pulveriserende liv samfundslivet eller erhvervslivet med den hektiske, opslidende aktivitet som det er forbundet med – spøgende det pulserende liv det søde liv en sorgløs tilværelse præget af luksus og udskejelser føre ud i livet overført omsætte til handling og gøre konkret eller virkelig virkeliggøre | realisere få sig et liv 1 slang blive mere selskabelig eller foretage sig noget mere interessant med sit liv – kendt fra 1996, bruges ofte som en opfordring 1.a lade være med at gå (overdrevent) meget op i andres feljtrin og passe sig selv – bruges ofte som hånlig afvisning have livet for/foran sig være ung og derfor have mange oplevelser, muligheder m.m. til gode holde fra livet undgå at komme i kontakt med eller blive udsat for holde liv i eller holde i live 1 sørge for at nogen fortsat kan leve 1.a overført sørge for at noget fortsat kan eksistere ikke have noget liv overført aldrig mødes med andre mennesker i selskabeligt lag; være socialt udstødt i levende live i levende tilstand; i den tid vedkommende lever i live i levende tilstand komme/ville til livs (forsøge at) fjerne, ramme eller skade alvorligt eller afgørende komme/vågne til live blive levende, vågen eller nærværende (igen) lade livet dø; ofre sit liv livet er kort, kunsten (er) lang talemåde man kan blive udødeliggjort gennem kunsten livets ophold eller livets opretholdelse opretholdelse af livet; mad, tøj, bolig og andet der er nødvendigt for at leve liv i kludene overført festlig eller livlig stemning liv og glade dage fest og munterhed liv og lemmer liv og helbred, især med henblik på den risiko som noget indebærer for den enkelte med liv og sjæl eller med liv og lyst overført med stor begejstring og energi moders liv se mor1 puste (nyt) liv i noget overført tilføre (ny) energi, kraft, inspiration el.lign. til noget på livet løs meget energisk eller entusiastisk på liv og død med livet som indsats; meget ihærdigt sidde/stå med livet i hænderne overført være meget nervøs, spændt eller bange skræmme (plage, ..) livet af nogen overført skræmme (plage, ..) nogen voldsomt stræbe efter livet forsøge at slå ihjel – ofte højtideligt gammeldags tragte efter livet sætte til livs overført spise; indtage gennem munden tage nogens liv eller tage livet af nogen slå nogen ihjel; dræbe nogen true nogen på livet true med at slå nogen ihjel vække/kalde til live gøre levende, vågen eller nærværende (igen) være livet om at gøre være meget vigtigt; gælde livet

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • live op: kvikke op, tø op, komme i humør, blive ivrig; sætte humør i; se opmuntre

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • live live adj. (1965) (med tilnærmet engelsk udtale)

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Live,1 I. Live, subst. i forb. af, i, til, ved live, se Liv.
live,2 II. live, v. -ede ell.  lifte (Moth. L143); part. -et ell.  lift (smst.). (ænyd. d. s. i ssgr. som af-, oplive, sv. liva, no. live; afl. af Liv; jf. af-, be-, ind(for)-, op-, undlive samt livne) 1) trans.    1.1) (nu næppe br.) bringe liv (1) i; gøre levende; livne (2.1).

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 21. Genitiv
De gældende retskrivningsregler om genitiv (ejefald)

Typiske problemer

Orddeling ved linjeskift
Se hvordan man sætter bindestregen korrekt når man skal dele et ord
Hvad er en sætning?
Lære om subjekter og finitte verber – sætningens grundpiller

Ordlister

Hans, hendes eller sin
Her finder du en liste med faste vendinger med hans, hendes og sin
Ordforbindelser i ét eller flere ord
En alfabetisk liste over ordforbindelser i ét eller flere ord

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

livet er fuldt af stærke oplevelser
Jeg er stødt på følgende sætning i en reklame: Livet er fuldt af stærke oplevelser. Er det ikke mere rigtigt at sige Livet er fuld af stærke oplevelser, altså ...
den hellige grav er velforvaret
Jeg har altid sagt og troet at det hed den hellige grav er velforvaret, men for nylig blev jeg gjort opmærksom på at det hed den hellige gral er velforvaret. ...
kige, kigge, kikke - og kikkert
Hvorfor skal det være så besværligt for børn at lære at stave? Jeg har gennem min 11-årige skoletid lært at stave at kikke på tre måder, nemlig kige, kigge, ...
the (artikel i engelske proprier)
På engelsk skrives the med lille begyndelsesbogstav i proprier som the Bowery og the Highlands, fx I would live in the Bowery in a heartbeat. Hvis man skriver ...
brugen af ordene spedalskhed og lepra
Spedalskhedsmissionen er blevet kritiseret af udenlandske samarbejdspartnere for at bruge ordet spedalskhed i stedet for ordet lepra i sit navn. Er der noget ...
det gror på mig
Jeg hørte forleden dag en ung mand sige om en ide han havde fået, at den groede på ham. Det synes jeg lyder mærkeligt – har I nogensinde hørt om dette udtryk?
Er tegnsprog et modersmål?
er tegnsprog et modersmål?
formå
Mine kolleger og jeg har lige haft en animeret diskussion om hvorvidt man kan sige: formå nogen til, eller man skal sige: formå at få nogen til?
forrang
Hedder det livet har forrang for, frem for, over eller i forhold til døden?
får og bukke
I forlængelse af muhammedkrisen har Anders Fogh Rasmussen efter eget udsagn fået skilt fårene fra bukkene. Men hvem er det egentligt han ikke kan lide – fårene ...

SprogbrevetDR

Hjemligt og fremmed
af Erik Hansen, april 1995
Petitjournalistik
af Erik Hansen, juni 1989
Find fem fejl
af Erik Hansen, maj 1995
Kort
af Jørn Lund, november 1989
Find fem fejl
af Jørn Lund, december 1993
Kort
af Erik Hansen, maj 1994
Danmarks Radios sprogpris
af Jørn Lund, oktober 1994
Apostrofitis
af Jørn Lund, oktober 1994
Tidsregning
af Erik Hansen, januar 1995
Huller i sproget
af Erik Hansen, februar 1995

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Skyd hjertet op i livet — lad det ikke synke ned i bukserne!
af Kjeld Kristensen, Politiken, 20. februar 2008
Pas på Laura; hun er ny i trafikken
af Kjeld Kristensen, Politiken, 4. juni 2008
Sprogligt — Politikens sprogklumme
"Sprogligt" udkom som en fast ugentlig klumme i Politiken fra 7. oktober 2006 til 25. juni 2008 og blev skrevet af medarbejdere ved Det Danske Sprog- og ...
Fædrene og obligat/obligatorisk
af Ebba Hjorth, Politiken, 21. november 2007
Værd at/ved at
af Kjeld Kristensen, Politiken, 3. oktober 2007
Gang på jorden
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 28. april 2007
Nu er hundrede og ét ude
af Henrik Lorentzen, Politiken, 24. februar 2007
Det’ en ommer!
af Kjeld Kristensen, Politiken, 17. februar 2007
Myte eller legende?
af Henrik Andersson, Politiken, 30. december 2006
Forgifte eller forgive
af Kjeld Kristensen, Politiken, 23. december 2006

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Er der et liv efter døden?
af ph.d Anne Kjærgaard, Jyllands-Posten, 31. marts 2012
Sej(g)livede stavefejl
af seniorforsker Ole Ravnholt, Jyllands-Posten, 28. april 2012
Pseudofransk
Af Jørgen Nørby Jensen, seniorkonsulent i Dansk Sprognævn, Jyllands-Posten 23. juli 2016
"Sproget" — Jyllands-Postens sprogklumme
Fast klumme i Jyllands-Posten som medarbejdere ved Dansk Sprognævn i perioden 2008-2016 bidrog til med personlige iagttagelser om sprog.
Ord fra nullerne
af informationsmedarbejder Jørgen Nørby Jensen, Jyllands-Posten, 20. marts 2010
Afdankede sutter
af forsker Margrethe Heidemann Andersen, Jyllands-Posten, 21. april 2009
Norske tilstande
af informationsmedarbejder Jørgen Nørby Jensen, Jyllands-Posten, 16. december 2008

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Dialekter

Hvad er en dialekt?
Danske dialekter er forskellige varianter af det danske sprog

Hvad er sprog

Hvad er sprog?
Næsten alle mennesker bruger en eller anden form for sprog en stor del af deres liv. Her kan du bl.a. læse mere om forskellige former for sprog og høre ...

Ordsprog

Ordsprogets stil og form
Ordsprogenes funktion — at udtrykke en form for indsigt, erfaring eller anskuelse af almen art — har stor betydning for deres stil og form. Oprindelig var ...
Varianter af ordsprog
Som det beskrives i "Hvad er et ordsprog", har ordsprog en fast form som ikke skal aktualiseres, og som dermed — modsat eksempelvis talemåder — ikke kan bøjes ...
Nye ordsprog
Citater fra bøger, film og politiske taler kan vinde genklang og blive til aforismer og bevingede ord som folk tager til sig som eksempelvis motto eller ...
Talemåder og andre faste vendinger
Den stil og form som ordsprogene har (jf. Ordsprogets stil og form), er med til at adskille dem fra andre typer af faste vendinger. Men grænsen kan være hårfin ...

Slang

Temaer i slang
"Det der vedrører os mest, er også det der laves slang om", står der i Politikens Slangordbog
Hvor forsvinder gamle slangudtryk hen?
Nogle slangudtryk forsvinder helt ud af sproget, andre bliver til "død slang"

Leg og lær

Ordmuseum

Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Skolesprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (skol.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Skriftsprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56), markeret med en bog, hvilket betyder at ordet kun bruges i skriftsprog eller litterært ...
Apotekersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (apot.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Bogbindersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogb.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Håndværkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (haandv.), der angiver at ordet har været brugt ...

Nyheder

Nyheder

Bliv klogere på livet
Aarhus Universitet deltager i Forksningens Døgn under overskriften "bliv klogere på LIVET".
Blogindlæg om sprog og fortællinger
På Sprogforandringscentrets blog er der kommet et nyt indlæg.
Skibelund Krat-brochure
Sprog på Bogforum 2018
Bogforum løber af stablen den 26.-28. oktober — se hvilke indslag om sprog du kan finde på årets messe.
Årets ord 2019 er 'klimatosse'
Dansk Sprognævn har sammen med P1-programmet Klog på Sprog kåret 'klimatosse' som årets ord 2019.
Norsk sprogdag 2010: "Språk på liv og død"
Norges sprogdag 2010 fejres i dag i Oslo Konserthus.
George Lakoff gæsteforelæser på Københavns Universitet
Professor George Lakoff fra University of California, Berkeley, afholder gæsteforelæsning med titlen "Conceptual metaphor: mind, embodiment and political ...
"Kvindelandsholdet" er kåret til Årets Ord i 2017
Bag kåringen stod radioprogrammet Klog på Sprog, Dansk Sprognævn, en jury på fem medlemmer samt et publikum bestående af gymnasieelever fra Ørestad Gymnasium.
Rap i krattet
Debat, fællessang og rap i Skibelund Krat lørdag den 21. juni kl. 14.
Vær med til at vælge årets ord 2014
'Undskyld' var årets ord sidste år. I år skal der kåres ord til hele fire kategorier, og Dansk Sprognævn og Sproglaboratoriet på P1 efterlyser kandidater.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Akklimatisere
Læs eksempler på ordet akklimatisere
Links
sproget.dk's linksamling