Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: liv

Mente du: live| li| kiv| lov | se flere forslag | luv| -iv| lid| lig| hiv| lav| lev| lim| lin| lir| lix| lyv| løv| niv| riv| siv| viv

Ordbøger

Retskrivningsordbogen

liv sb., -et, liv, -ene, i sms. liv-, fx livredning, og livs-, fx livsperiode; i live; kalde til live; komme til livs; sætte til livs; alle livsens kræfter

Den Danske Ordbog

liv substantiv, intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -et, -, -ene [ˈliwˀ] • i formen “live”: [ˈliːvə] • i formen “livsens”: [ˈliwˀsəns] eller [ˈliwsəns] • i nogle sammensætninger “liv-”: [ˈliw-] • i andre “livs-”: [ˈliws-] norrønt líf, oldengelsk lif; beslægtet med leve, live, livlig 1 det som adskiller dyr og planter fra uorganisk materiale, og som sætter dem i stand til at fungere som biologiske organismer, herunder evnen til at optage næring, vokse, formere sig og gradvis ældes inden døden død 1.a levende organismer og deres aktivitet 2 et menneskes eller dyrs eksistens som biologisk individ 2.a person (eller dyr), især med henblik på en bestemt, medynkvækkende tilstand 2.b menneskelig eksistens før eller efter døden ifølge en religiøs opfattelse 3 tidsrum mellem et individs fødsel og død tilværelse 3.a det enkelte menneskes livsforløb og måde at leve på tilværelse 3.b overført beskæftigelse som optager en stor del af en persons tilværelse 3.c overført tidsrum hvori en ting eller et begreb eksisterer eller er i stand til at fungere 4 bestemt type tilværelse eller bestemt side af én eller flere personers tilværelse 4.a virkeligheden; praksis • ofte til forskel fra en teoretisk eller tænkt situation 5 tilstand hvor man er vågen og i stand til at tænke og handle bevidst 5.a overført det at noget er til stede og i stand til at fungere 6 energi, aktivitet og glæde som udtryk for engagement og livskraft vitalitet 6.a travlhed og hektisk aktivitet 7 et menneskes eller dyrs krop, især med tanke på fysisk kontakt eller nærhed 7.a overført bruges ved angivelse af nogen eller noget som en person kender og forstår indgående eller er i nær kontakt med 8 den midterste del af kroppen; talje 8.a overført den del af en beklædningsgenstand der dækker dette område 8.b underliv; livmoder moders liv livsens livets dødsens aldrig i livet 1 overhovedet ikke 2 aldrig nogensinde bjerge livet 1 redde sig ud af en farefuld situation med livet i behold 2 opretholde livet ved, ofte under vanskelige forhold, at skaffe sig mad og andet nødvendigt blive nogen fra livet holde sig borte fra nogen; lade være med at trænge (mere) ind på nogen det gælder livet eller det gælder liv eller død det er livsvigtigt; det er af allerstørste betydning det pulveriserende liv samfundslivet eller erhvervslivet med den hektiske, opslidende aktivitet som det er forbundet med – spøgende det pulserende liv det søde liv en sorgløs tilværelse præget af luksus og udskejelser føre ud i livet overført omsætte til handling og gøre konkret eller virkelig virkeliggøre | realisere få sig et liv 1 slang blive mere selskabelig eller foretage sig noget mere interessant med sit liv – kendt fra 1996, bruges ofte som en opfordring 1.a lade være med at gå (overdrevent) meget op i andres feljtrin og passe sig selv – bruges ofte som hånlig afvisning have livet for/foran sig være ung og derfor have mange oplevelser, muligheder m.m. til gode holde fra livet undgå at komme i kontakt med eller blive udsat for holde liv i eller holde i live 1 sørge for at nogen fortsat kan leve 1.a overført sørge for at noget fortsat kan eksistere ikke have noget liv overført aldrig mødes med andre mennesker i selskabeligt lag; være socialt udstødt i levende live i levende tilstand; i den tid vedkommende lever i live i levende tilstand komme/ville til livs (forsøge at) fjerne, ramme eller skade alvorligt eller afgørende komme/vågne til live blive levende, vågen eller nærværende (igen) lade livet dø; ofre sit liv livet er kort, kunsten (er) lang talemåde man kan blive udødeliggjort gennem kunsten livets ophold eller livets opretholdelse opretholdelse af livet; mad, tøj, bolig og andet der er nødvendigt for at leve liv i kludene overført festlig eller livlig stemning liv og glade dage fest og munterhed liv og lemmer liv og helbred, især med henblik på den risiko som noget indebærer for den enkelte med liv og sjæl eller med liv og lyst overført med stor begejstring og energi moders liv se mor1 puste (nyt) liv i noget overført tilføre (ny) energi, kraft, inspiration el.lign. til noget på livet løs meget energisk eller entusiastisk på liv og død med livet som indsats; meget ihærdigt sidde/stå med livet i hænderne overført være meget nervøs, spændt eller bange skræmme (plage, ..) livet af nogen overført skræmme (plage, ..) nogen voldsomt stræbe efter livet forsøge at slå ihjel – ofte højtideligt gammeldags tragte efter livet sætte til livs overført spise; indtage gennem munden tage nogens liv eller tage livet af nogen slå nogen ihjel; dræbe nogen true nogen på livet true med at slå nogen ihjel vække/kalde til live gøre levende, vågen eller nærværende (igen) være livet om at gøre være meget vigtigt; gælde livet live2 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈliːvə] afledt af substantivet liv live op 1 komme i bedre humør; få fornyet energi 1.a indgive livsmod, interesse eller fornyet energi; gøre sjovere, friskere eller livligere oplive 2 blive eller gøre levende igen – sjældent

Dansk Synonymordbog


  • liv: bio-; levned, levnedsløb, vita, curriculum vitæ, data; livsførelse, levevis; væren, tilværelse; eksistens; livlighed, uro, røre, tummel, munterhed; midje, talje

Ordbog over det danske Sprog

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Liv Liv, et. lîv. Høysg.AG.36. lív. smst.136. gen. -s ell.  -es (Holb.11J.IV.8. KomGrønneg. II.248. Brors.18. Suhm.(SkVid.XII.200). Bagges.I.230); best. f. gen. livets ell. (især bibl. og arkais., navnlig i faste forb.; se bet. 1.1, 2.7, 3.5, 9.3, 11.8) livsens flt. d. s. ell.  (i bet.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

livet er fuldt af stærke oplevelser
Jeg er stødt på følgende sætning i en reklame: Livet er fuldt af stærke oplevelser. Er det ikke mere rigtigt at sige Livet er fuld af stærke oplevelser, altså ...

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Skyd hjertet op i livet — lad det ikke synke ned i bukserne!
af Kjeld Kristensen, Politiken, 20. februar 2008

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Er der et liv efter døden?
af ph.d Anne Kjærgaard, Jyllands-Posten, 31. marts 2012
Sej(g)livede stavefejl
af seniorforsker Ole Ravnholt, Jyllands-Posten, 28. april 2012

Temaer

Leg og lær

Nyheder

Nyheder

Norsk sprogdag 2010: "Språk på liv og død"
Norges sprogdag 2010 fejres i dag i Oslo Konserthus.
Bliv klogere på livet
Aarhus Universitet deltager i Forksningens Døgn under overskriften "bliv klogere på LIVET".