Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: liv

Mente du: live| li| kiv| lov | se flere forslag | luv| -iv| lid| lig| hiv| lav| lev| lim| lin| lir| lix| lyv| løv| niv| riv| siv| viv

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
liv sb., -et, liv, -ene, i sms. liv-, fx livredning, og livs-, fx livsperiode; i live; kalde til live; komme til livs; sætte til livs; alle livsens kræfter

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

liv substantiv, intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -et, -, -ene [ˈliwˀ] • i formen “live”: [ˈliːvə] • i formen “livsens”: [ˈliwˀsəns] eller [ˈliwsəns] • i nogle sammensætninger “liv-”: [ˈliw-] • i andre “livs-”: [ˈliws-] norrønt líf, oldengelsk lif; beslægtet med leve, live, livlig 1 det som adskiller dyr og planter fra uorganisk materiale, og som sætter dem i stand til at fungere som biologiske organismer, herunder evnen til at optage næring, vokse, formere sig og gradvis ældes inden døden død 1.a levende organismer og deres aktivitet 2 et menneskes eller dyrs eksistens som biologisk individ 2.a person (eller dyr), især med henblik på en bestemt, medynkvækkende tilstand 2.b menneskelig eksistens før eller efter døden ifølge en religiøs opfattelse 3 tidsrum mellem et individs fødsel og død tilværelse 3.a det enkelte menneskes livsforløb og måde at leve på tilværelse 3.b overført beskæftigelse som optager en stor del af en persons tilværelse 3.c overført tidsrum hvori en ting eller et begreb eksisterer eller er i stand til at fungere 4 bestemt type tilværelse eller bestemt side af én eller flere personers tilværelse 4.a virkeligheden; praksis • ofte til forskel fra en teoretisk eller tænkt situation 5 tilstand hvor man er vågen og i stand til at tænke og handle bevidst 5.a overført det at noget er til stede og i stand til at fungere 6 energi, aktivitet og glæde som udtryk for engagement og livskraft vitalitet 6.a travlhed og hektisk aktivitet 7 et menneskes eller dyrs krop, især med tanke på fysisk kontakt eller nærhed 7.a overført bruges ved angivelse af nogen eller noget som en person kender og forstår indgående eller er i nær kontakt med 8 den midterste del af kroppen; talje 8.a overført den del af en beklædningsgenstand der dækker dette område 8.b underliv; livmoder moders liv livsens livets dødsens aldrig i livet 1 overhovedet ikke 2 aldrig nogensinde bjerge livet 1 redde sig ud af en farefuld situation med livet i behold 2 opretholde livet ved, ofte under vanskelige forhold, at skaffe sig mad og andet nødvendigt blive nogen fra livet holde sig borte fra nogen; lade være med at trænge (mere) ind på nogen det gælder livet eller det gælder liv eller død det er livsvigtigt; det er af allerstørste betydning det pulveriserende liv samfundslivet eller erhvervslivet med den hektiske, opslidende aktivitet som det er forbundet med – spøgende det pulserende liv det søde liv en sorgløs tilværelse præget af luksus og udskejelser føre ud i livet overført omsætte til handling og gøre konkret eller virkelig virkeliggøre | realisere få sig et liv 1 slang blive mere selskabelig eller foretage sig noget mere interessant med sit liv – kendt fra 1996, bruges ofte som en opfordring 1.a lade være med at gå (overdrevent) meget op i andres feljtrin og passe sig selv – bruges ofte som hånlig afvisning have livet for/foran sig være ung og derfor have mange oplevelser, muligheder m.m. til gode holde fra livet undgå at komme i kontakt med eller blive udsat for holde liv i eller holde i live 1 sørge for at nogen fortsat kan leve 1.a overført sørge for at noget fortsat kan eksistere ikke have noget liv overført aldrig mødes med andre mennesker i selskabeligt lag; være socialt udstødt i levende live i levende tilstand; i den tid vedkommende lever i live i levende tilstand komme/ville til livs (forsøge at) fjerne, ramme eller skade alvorligt eller afgørende komme/vågne til live blive levende, vågen eller nærværende (igen) lade livet dø; ofre sit liv livet er kort, kunsten (er) lang talemåde man kan blive udødeliggjort gennem kunsten livets ophold eller livets opretholdelse opretholdelse af livet; mad, tøj, bolig og andet der er nødvendigt for at leve liv i kludene overført festlig eller livlig stemning liv og glade dage fest og munterhed liv og lemmer liv og helbred, især med henblik på den risiko som noget indebærer for den enkelte med liv og sjæl eller med liv og lyst overført med stor begejstring og energi moders liv se mor1 puste (nyt) liv i noget overført tilføre (ny) energi, kraft, inspiration el.lign. til noget på livet løs meget energisk eller entusiastisk på liv og død med livet som indsats; meget ihærdigt sidde/stå med livet i hænderne overført være meget nervøs, spændt eller bange skræmme (plage, ..) livet af nogen overført skræmme (plage, ..) nogen voldsomt stræbe efter livet forsøge at slå ihjel – ofte højtideligt gammeldags tragte efter livet sætte til livs overført spise; indtage gennem munden tage nogens liv eller tage livet af nogen slå nogen ihjel; dræbe nogen true nogen på livet true med at slå nogen ihjel vække/kalde til live gøre levende, vågen eller nærværende (igen) være livet om at gøre være meget vigtigt; gælde livet live2 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈliːvə] afledt af substantivet liv live op 1 komme i bedre humør; få fornyet energi 1.a indgive livsmod, interesse eller fornyet energi; gøre sjovere, friskere eller livligere oplive 2 blive eller gøre levende igen – sjældent

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • liv: bio-; levned, levnedsløb, vita, curriculum vitæ, data; livsførelse, levevis; væren, tilværelse; eksistens; livlighed, uro, røre, tummel, munterhed; midje, talje

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • liv liv
  • sødt liv sødt liv sbforb. (1960) (i forbindelsen det søde liv)

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Liv Liv, et. lîv. Høysg.AG.36. lív. smst.136. gen. -s ell.  -es (Holb.11J.IV.8. KomGrønneg. II.248. Brors.18. Suhm.(SkVid.XII.200). Bagges.I.230); best. f. gen. livets ell. (især bibl. og arkais., navnlig i faste forb.; se bet. 1.1, 2.7, 3.5, 9.3, 11.8) livsens flt. d. s. ell.  (i bet.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 21. Genitiv
De gældende retskrivningsregler om genitiv (ejefald)

Typiske problemer

Orddeling ved linjeskift
Se hvordan man sætter bindestregen korrekt når man skal dele et ord
Hvad er en sætning?
Lær om subjekter og finitte verber – sætningens grundpiller

Ordlister

Hans, hendes eller sin
Her finder du en liste med faste vendinger med hans, hendes og sin
Ordforbindelser i ét eller flere ord
En alfabetisk liste over ordforbindelser i ét eller flere ord

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

livet er fuldt af stærke oplevelser
Jeg er stødt på følgende sætning i en reklame: Livet er fuldt af stærke oplevelser. Er det ikke mere rigtigt at sige Livet er fuld af stærke oplevelser, altså ...
brugen af ordene spedalskhed og lepra
Spedalskhedsmissionen er blevet kritiseret af udenlandske samarbejdspartnere for at bruge ordet spedalskhed i stedet for ordet lepra i sit navn. Er der noget ...
det gror på mig
Jeg hørte forleden dag en ung mand sige om en ide han havde fået, at den groede på ham. Det synes jeg lyder mærkeligt – har I nogensinde hørt om dette udtryk?
Er tegnsprog et modersmål?
er tegnsprog et modersmål?
formå
Mine kolleger og jeg har lige haft en animeret diskussion om hvorvidt man kan sige: formå nogen til, eller man skal sige: formå at få nogen til?
får og bukke
I forlængelse af muhammedkrisen har Anders Fogh Rasmussen efter eget udsagn fået skilt fårene fra bukkene. Men hvem er det egentligt han ikke kan lide – fårene ...
mainstreaming
Kan Sprognævnet finde på et godt alternativ til ordet mainstreaming i betydningen ’ligestilling’? Vi synes ikke det umiddelbart er til at forstå.
med hiv og sving
For nylig diskuterede jeg med en af mine venner hvad udtrykket med hiv og sving egentlig betyder. Dagen efter kom vi begge med en dokumentation af betydningen. ...
quickfix
Hvordan staves quickfix?
smuksak
Jeg faldt over ordet smuksak i dagbladet Politiken i maj måned. Jeg havde aldrig set det før, men en tur på Google viste at det var ret almindeligt på nettet. ...

SprogbrevetDR

Find fem fejl
af Erik Hansen, maj 1995
Kort
af Jørn Lund, november 1989
Kort
af Erik Hansen, maj 1994
Danmarks Radios sprogpris
af Jørn Lund, oktober 1994
Apostrofitis
af Jørn Lund, oktober 1994
Tidsregning
af Erik Hansen, januar 1995
Huller i sproget
af Erik Hansen, februar 1995
Skyld og ansvar
af Erik Hansen, oktober 1985
Stil
af Jørn Lund, februar 1987
Hjerte- og bevidstløshed
af Erik Hansen, maj 1987

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Skyd hjertet op i livet — lad det ikke synke ned i bukserne!
af Kjeld Kristensen, Politiken, 20. februar 2008
Pas på Laura; hun er ny i trafikken
af Kjeld Kristensen, Politiken, 4. juni 2008
Gang på jorden
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 28. april 2007
Myte eller legende?
af Henrik Andersson, Politiken, 30. december 2006
Forgifte eller forgive
af Kjeld Kristensen, Politiken, 23. december 2006
Sprogligt — Politikens sprogklumme
"Sprogligt" udkom som en fast ugentlig klumme i Politiken fra 7. oktober 2006 til 25. juni 2008 og blev skrevet af medarbejdere ved Det Danske Sprog- og ...
Fædrene og obligat/obligatorisk
af Ebba Hjorth, Politiken, 21. november 2007
Værd at/ved at
af Kjeld Kristensen, Politiken, 3. oktober 2007
Nu er hundrede og ét ude
af Henrik Lorentzen, Politiken, 24. februar 2007
Det’ en ommer!
af Kjeld Kristensen, Politiken, 17. februar 2007

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Er der et liv efter døden?
af ph.d Anne Kjærgaard, Jyllands-Posten, 31. marts 2012
"Sproget" — Jyllands-Postens sprogklumme
Fast klumme i Jyllands-Posten som medarbejdere ved Dansk Sprognævn i perioden 2008-2016 bidrog til med personlige iagttagelser om sprog.
Sej(g)livede stavefejl
af seniorforsker Ole Ravnholt, Jyllands-Posten, 28. april 2012
Ord fra nullerne
af informationsmedarbejder Jørgen Nørby Jensen, Jyllands-Posten, 20. marts 2010
Afdankede sutter
af forsker Margrethe Heidemann Andersen, Jyllands-Posten, 21. april 2009
Norske tilstande
af informationsmedarbejder Jørgen Nørby Jensen, Jyllands-Posten, 16. december 2008
Pseudofransk
Af Jørgen Nørby Jensen, seniorkonsulent i Dansk Sprognævn, Jyllands-Posten 23. juli 2016

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Dialekter

Hvad er en dialekt?
Danske dialekter er forskellige varianter af det danske sprog

Hvad er sprog

Hvad er sprog?
Næsten alle mennesker bruger en eller anden form for sprog en stor del af deres liv. Her kan du bl.a. læse mere om forskellige former for sprog og høre ...

Ordsprog

Varianter af ordsprog
Som det beskrives i "Hvad er et ordsprog", har ordsprog en fast form som ikke skal aktualiseres, og som dermed — modsat eksempelvis talemåder — ikke kan bøjes ...
Talemåder og andre faste vendinger
Den stil og form som ordsprogene har (jf. Ordsprogets stil og form), er med til at adskille dem fra andre typer af faste vendinger. Men grænsen kan være hårfin ...
Ordsprogets stil og form
Ordsprogenes funktion — at udtrykke en form for indsigt, erfaring eller anskuelse af almen art — har stor betydning for deres stil og form. Oprindelig var ...
Nye ordsprog
Citater fra bøger, film og politiske taler kan vinde genklang og blive til aforismer og bevingede ord som folk tager til sig som eksempelvis motto eller ...

Slang

Hvor forsvinder gamle slangudtryk hen?
Nogle slangudtryk forsvinder helt ud af sproget, andre bliver til "død slang"
Temaer i slang
"Det der vedrører os mest, er også det der laves slang om", står der i Politikens Slangordbog

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Skolesprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (skol.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Skriftsprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56), markeret med en bog, hvilket betyder at ordet kun bruges i skriftsprog eller litterært ...
Bogbindersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogb.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Håndværkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (haandv.), der angiver at ordet har været brugt ...
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...

Nyheder

Nyheder

Norsk sprogdag 2010: "Språk på liv og død"
Norges sprogdag 2010 fejres i dag i Oslo Konserthus.
Bliv klogere på livet
Aarhus Universitet deltager i Forksningens Døgn under overskriften "bliv klogere på LIVET".
pdf jyllandsposten
Blogindlæg om sprog og fortællinger
På Sprogforandringscentrets blog er der kommet et nyt indlæg.
Skibelund Krat-brochure
Nye ord i dansk — 10 år på nettet
Nyt fra Sprognævnet 2017/3 er netop udkommet. Det handler bl.a. om et ordbogsjubilæum, om kommapraksis i dag og om skrivearbejdet i det offentlige
Flere synger på dansk
Stadig flere danske kunstnere vælger at synge og skrive sange på dansk.
Hør dog hvad de siger! Ph.d.-forsvar om holdninger til engelsk
Fredag den 2. maj kl. 13 forsvarer Jacob Thøgersen sin ph.d.-afhandling: "Hør dog hvad de siger! At undersøge danskernes holdninger til engelsk".
At studere sprog, fra talt til skrevet, afskedsforelæsning 30. maj
Fredag den 30. maj 2008 kl. 14 holder lektor Una Canger afskedsforelæsning i Multisalen, lokale 21.0.54, Det Nye KUA.
Organisationers sprogvalg
Det nyeste nummer af Mål og Mæle er udkommet bl.a. med en artikel om engelsk som koncern- og undervisningssprog i Danmark.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Links
sproget.dk's linksamling
Akklimatisere
Læs eksempler på ordet akklimatisere