Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: liste

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
1. liste sb., -n, -r, -rne (fortegnelse; smalt stykke træ, metal e.l.)
2. liste vb., -r, -de, -t (gå forsigtigt; lokke; beslå med lister; føre på liste)

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

liste1 substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -n, -r, -rne [ˈlesdə] via tysk fra italiensk lista 'fortegnelse', i italiensk lånt fra oldhøjtysk lista 'strimmel (med fortegnelse)' 1 samling navne, ord el.lign. nedskrevet eller trykt i en bestemt rækkefølge (på en seddel) fortegnelse 1.a overført samling af sammenlignelige størrelser som regnes til samme kategori, eller som prioriteres i en bestemt rækkefølge 2 fortegnelse over et partis eller en gruppes opstillede kandidater til et valg 2.a sammenslutning af personer der på et fælles grundlag er valgt lokalt til et politisk organ den sorte liste (tænkt) liste over personer, firmaer, genstande eller fænomener der er uønskede i en bestemt sammenhæng sjældent sortlisten liste2 substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -n, -r, -rne [ˈlesdə] norrønt lista 'kant, strimmel', oldengelsk liste 'grænse, kant' aflangt, smalt stykke træ, metal eller kunststof der sidder langs med eller danner en kant liste3 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈlesdə] vist dels fra oldhøjtysk listjan 'smigre', afledt af list, dels beslægtet med norsk dialekt leista 'gå slæbende', jævnfør læst 1 bevæge sig langsomt, forsigtigt og så lydløst som muligt til fods snige sig 1.a ubemærket bevæge sig til eller fra et sted snige sig 1.b overført udføre en tænkt bevægelse uden at nogen opdager eller lægger mærke til det snige sig 2 i det skjulte flytte noget eller placere noget et sted luske 2.a med list tage noget fra nogen; lokke noget fra nogen franarre 2.b overført ved snedighed og forsigtighed få nogen til at oplyse eller røbe noget lokke liste af forsvinde fra et sted uden at nogen bemærker det liste sig til opnå noget uden at nogen opdager eller lægger mærke til det snige sig til liste4 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈlesdə] efter engelsk list 'opføre på liste', afledt af substantivet liste 'fortegnelse' nævne i form af en liste; opstille på en liste opliste

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • liste: fortegnelse, katalog, register, indeks
  • liste: snige, svæve, gå sagte, luske, gå på kattepoter, gå stille med dørene, pusle, snegle, smugle, lirke

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • to do-liste to do-liste sb. (1994) liste over ting der skal gøres; opgaveliste

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Liste,1 I. Liste, en. se I. List.
Liste,2 II. Liste, en. (ogs. (uden for dial. især fagl. i bet. 2.2) List. 2Mos.25.25 (Chr.VI). Falst.Tale.(1727).A2v. Bogtr. (1781).22. Grundtv.SS.II.200. BerLiisb.S. 26. AndNx.FD.44. Haandgern.118. VortHj. II1.166. jf. MO. D&H. samt Feilb.). flt. lister. (ænyd. list og liste (*i ringe Svøb oc Liste. DPs.I.252), glda.
Liste,3  III. Liste, en. ( (jf. dog Feilb.) List. Holb.DH.I.18). flt. -r. (eng. list, ty. liste; fra fr. liste, ital. lista, der atter er laant fra germ.; egl. sa. ord som II. Liste i bet. “(smal) strimmel papir”) egl.: papirsstrimmel, hvorpaa der findes en længere række af ord; fortegnelse over personer (navne) ell. genstande, ordnet i en vis rækkefølge og sammenstillet med et bestemt (praktisk) formaal for øje;
liste,4 IV. liste, v. præt. -ede ell. (nu dial.) liste (Holb.Paars.55.189. ReynikeFosz. (1747).196. jf. Feilb.). vbs. jf. V. List, Listeri. (ænyd. d. s. (ogs. i bet.: overliste, bedrage), sv. lista, no. liste, ty. (sj.) listen, spinde rænker (jf. ty. be-, er-, überlisten), sml. mht. listen, øve list, indsmigre sig, oht.
liste,5  V. liste, v. -ede. (mnt. listen; til II. Liste; jf. listet; fagl. og dial.) beslaa med lister (2.2). Kaper. OrdbS.(sjæll., falstersk).   spec.: tætte (vinduer ell. døre) ved at paasætte lister (2.1 ell. 2.2). CollO. liste en Dør. D&H.jf. Værelset er lukket og beskyttet ved
VI. liste, v. -ede. vbs. -ning. (fra eng. list)
opføre på liste; fremstille i listeform. I Telefonbøger i Amerika er Fornavnene, saavel som Efternavnene, listede i alfabetisk Orden. Pol.4/7 1937.Sønd.11.sp.3. maskinen (kan) indstilles .. til hel eller delvis gengivelse af hvert enkelt korts data (listning). Hage.7II.554.
Læst,1 I. Læst, en. (nu ikke i rigsspr. List. Skomageren.(1832).14. OleNygaard. Min Livsførelse.(1886).48. jf. Thorsen.21. Brenderup.§26. Liste. se bet. 4). flt. -er ell. (sjældnere) -e (HCAnd.IV.244. LandmB. III.212). (ænyd. d. s., sv. läst, oldn. leistr, fod, eng. last (oeng. last, læst, fodsaal, fodspor), oht.
List,1 I. List, en. Høysg.2Pr.20. (nu kun arkais. (og dial.) Liste. Moth.L182. jf. u. Lempe sp. 6266; især i forb. med liste, se ndf.; jf. ogs. uden liste. ReynikeFosz.(1747). 20). flt. (nu næppe br. i rigsspr.; jf.: “uden plur.” VSO.) -e (Sort.Poet.5. jf. Krist.Ordspr.191) ell. -er (Moth.L183. Slange.ChrIV. 175).

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

Ændrede stave- og ordformer
Liste over de senest ændrede stave- og ordformer
§ 3. Å og dobbelt-a
De gældende retskrivningsregler om å og dobbelt-a i bl.a. stednavne
§ 14. Store og små bogstaver i forkortelser og lign.
De gældende retskrivningsregler om stort eller lille bogstav i forkortelser
Retskrivningsregler
På denne side kan du slå op i Retskrivningsordbogens paragraffer og se den officielle ordlyd for de enkelte dele af retskrivningsreglerne. Samtidig kan du læse ...
§ 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen
De gældende retskrivningsregler om tilfælde hvor udtalen ikke har betydning for sær- og sammenskrivning
§ 20. Fælleskøn eller intetkøn?
De gældende retskrivningsregler om substantivernes grammatiske køn (genus)
§ 57. Bindestreg
De gældende retskrivningsregler (2012) om bindestreg

Typiske problemer

Et eller flere ord · uddybning
Sådan løser du dine problemer med et eller flere ord
Adverbielt -t · uddybning
Sådan løser du dine problemer med adverbielt -t
Typiske problemer
Her på siden kan du finde regler, vejledning og øvelser inden for en række af de mest almindelige sproglige faldgruber på dansk. Vælg et emne fra den ...
Ad eller af · uddybning
Sådan løser du dine problemer med ad eller af
Orddeling · uddybning
Detaljeret gennemgang af hvordan man deler ord ved linjeskift
Store eller små bogstaver · uddybning
Sådan løser du dine problemer med stort eller lille begyndelsesbogstav
Bindestreger
Bindestregens hovedformål er at binde to eller flere ord sammen. Men man bruger også bindestreg ved deling af ord ved linjeskift.
Grammatiske ord
Det er praktisk at kende både de internationale og danske grammatiske ord. De er gode at kende når du skal lære engelsk, tysk, fransk eller andre fremmedsprog. ...
Hans, hendes eller sin · uddybning
Sådan løser du dine problemer med hans, hendes eller sin
Ordklasser
Ordene i sproget kan inddeles i ordklasser. Ordene i de enkelte ordklasser har visse egenskaber til fælles, nemlig deres overordnede betydning (fx om de ...
Verber
Verber (udsagnsord) fortæller at nogen gør noget (løber, leger), at noget sker (synker, eksploderer), og at nogen eller noget er i en bestemt tilstand (bor, ...
[1]

Ordlister

Ordlister
På disse sider finder du Sproglige ordlister, som hænger tæt sammen med de grammatiske og retskrivningsmæssige emner på sproget.dk, og Andre ordlister, som kan ...
Grammatiske betegnelser på latin og dansk
Her finder du de danske og latinske grammatiske fagudtryk
Rene adverbier (biord)
Liste over rene adverbier (biord), dvs. de adverbier der IKKE er dannet af et adjektiv (tillægsord), og som således kun kan bruges som adverbium
Stort eller lille begyndelsesbogstav
Slå bestemte ord og emneord op, og se om de skal med stort eller lille begyndelsesbogstav
Underordningskonjunktioner
En liste over underordningsbindeord (ord der typisk indleder ledsætninger)
Stærke (uregelmæssige) verber
Liste over de stærke, uregelmæssige verber
Nordiske mødeord
Danske, norske, svenske, færøske og islandske ord som man ofte har brug for til møder
Transskription af russisk
Her kan du hvordan de russiske bogstaver omsættes til danske
Sammensætninger med bindestreger
En alfabetisk liste over sammensætninger med tal og symboler
Bindestreger brugt i stedet for et ord eller en orddel
En alfabetisk liste over ord med bindestreg i stedet for et ord, fx frugt- og grøntafdeling

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

last minute el. last-minute
Må man skrive last-minute-tilbud, eller skal det være last minute-tilbud? Jeg ser det tit skrevet last minute tilbud, men det må da være forkert.
nødigt, men dog gerne
Er vendingen nødigt, men dog gerne kendt? Jeg har på fornemmelsen at den er eller har været en anelse udbredt.
pikle af
For nylig var jeg i selskab med en tidligere kollega som fortalte om en samtale han havde haft med sin nabo. Samtalen førte ingen steder hen, og godt irriteret ...
tuborgklammer {...}
I en manual oversat fra engelsk, som jeg er i færd med at læse korrektur på, står der curly brackets i den engelske tekst. Det er gengivet med krøllede ...
10-4
Mine venner og jeg siger tit 10-4 til hinanden når vi synes der er noget der er rigtig godt. Men hvad kommer det udtryk egentlig af?
antal arveord og låneord
Hvor mange ord i dansk er arveord, og hvor mange kommer fra andre sprog?
kánon sb., kanón sb. - kanó adj.
I januar i år offentliggjorde Kulturministeriet resultatet af arbejdet i syv kánonudvalg, nemlig en række lister over kunstværker (både enkeltværker og ...
LEAN, Lean, lean; lean-aktivitet eller leanaktivitet
Skrives lean med store eller små bogstaver, og bruger man bindestreg i sammensætninger som leanaktivitet, leankonsulent?
Ægypten og Egypten
Det har i flere år irriteret mig at Ægypten staves med E-. Kan Sprognævnet ikke sørge for at det gode gamle danske Æ- bliver genindført i navnet?

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Réunion – hvad hedder indbyggerne?
Hvad hedder indbyggerne i det franske territorium Réunion?

SprogbrevetDR

Dansk og fremmed
af Erik Hansen, januar 1994
En skamstøtte?
af Jørn Lund, januar 1987
Udtale
af Erik Hansen, marts 1991
Nye navne
af Erik Hansen, februar 1992
Udtale
af Jørn Lund, september 1993
Retskrivning
af Erik Hansen, september 1985
Aa og å
af Erik Hansen, januar 1986

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Fortov
af Henrik Lorentzen, Politiken, 11. juni 2008
Hvad kommer 'blog' af?
af Henrik Andersson, Politiken, 10. marts 2007
Det var fandens
af Henrik Lorentzen, Politiken, 11. juni 2008
At lege tepotte
af Ebba Hjorth, Politiken, 17. oktober 2007
Jamen øh
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 26. maj 2007
Vækste
af Henrik Lorentzen, Politiken, 4. november 2006

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Afdankede sutter
af forsker Margrethe Heidemann Andersen, Jyllands-Posten, 21. april 2009

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Nye ord

Hvordan finder man nye ord?
Læs om hvordan man indsamler nye ord med traditionelle og nye metoder

Ord og bogstaver i tal

De mest almindelige ord i dansk
Hvilke ord der er de mest almindelige i dansk, kommer an på hvilke typer tekster man tæller ord i
De mest almindelige bogstaver i dansk
Hvilke bogstaver der er de mest almindelige i dansk, kommer an på hvilke typer tekster man tæller bogstaver i

Slang

Hvad er slang?
Ordet slang blev først brugt af engelske kriminelle i 1700-tallet. De fleste ved godt hvad de mener når de taler om slang, men det er svært at give et præcist ...
Grunde til at bruge slang
Slang gør en forskel – hvorfor skulle man ellers bruge slang?

Sprogteknologi

Stavekontrol
Du kan takke sprogteknologien for at der kommer røde og grønne streger frem under dine stavefejl i Word.
Talesyntese og talegenkendelse
I talesyntese omsætter man tekst til tale ved hjælp af computeren. I talegenkendelse omsættes tale til tekst.
Maskinoversættelse
Maskinoversættelse oversætter fra et sprog til et andet. Læs her hvordan det virker.
Fagsprog og termbaser
Termbaser bruges til at sikre at man forstår det samme ved et fagord.
Kilder og forslag til videre læsning
Links til de oprindelige artikler om sprogteknologi og andre kilder om emnet

Udtale

Ordforklaringer
Her er en liste med forklaringer på fagtermer o.l. fra artiklerne der udgør Sproget.dk's udtaletema
Lars Brink — Er der nogen, der bestemmer ...
Artiklen "Er der nogen, der bestemmer over rigtig og forkert udtale?" er en del af temaet om udtale.
Lydskriftoversigt
Listen indeholder de hyppigste danske enkeltlydes lydskrift annoteret i både det danske lydskriftssystem, Dania og det internationale lydskriftssystem, IPA

Leg og lær

Quizzer og øvelser

Alfabetisk oversigt
Her kan du finde den komplette liste over quizzer og øvelser på sproget.dk

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Håndværkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (haandv.), der angiver at ordet har været brugt ...
Snedkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (snedk.), der angiver at ordet har været brugt ...
Bogtrykkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogtr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Biavlersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (biavl.), der angiver at ordet har været brugt ...
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Bogbindersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogb.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...

Nyheder

Nyheder

Dansk Sprognævn offentliggør lister over ændrede ord- og staveformer i RO 2012
På Sprognævnets hjemmeside er det nu muligt at se lister over ændrede ord- og staveformer i Retskrivningsordbogen 2012.
Tolk, tulkur, túlkur
Den nordiske mødeordliste på sproget.dk har fået tilføjet færøsk og islandsk.
Nye ord i 2008
Johnny, bandepoliti og 450-timers-regel.
Indbyggerbetegnelser på sproget.dk
Under Råd og reglers ordlister kan man nu også finde en liste over danske indbyggerbetegnelser. Her kan man fx se at en person fra Ribe kaldes en "ripenser".
Fagre nye ord
Med indtrædelsen i et nyt årti gøres der status over årtiets ord – også i andre lande.
Hvilke(t) sprog tales der i verdens yngste land?
På Sprogmuseet.dk kan du læse om sprog og befolkning i Sydsudan i Ole Stig Andersens artikel om den nyligt anerkendte stat.
Citysumer er en forbruger der er tæt knyttet til bylivet
Andre eksempler fra Dansk Sprognævns liste over nye ord i 2011 er arabisk efterår, grøntsagscoach og ungebombe.
Den nye Retskrivningsordbog på sproget.dk
Fra 9. november vil søgninger på sproget.dk vise resultater fra den nye Retskrivningsordbog.
Ord-rengøring
Information har udfærdiget en liste over ord de ikke ønsker gentaget i 2017.
Falske venner i Svensk-Dansk Ordbog
"Falske venner" er to ord der ligner hinanden på to forskellige sprog, men som betyder noget vidt forskelligt. Mellem svensk og dansk er der en del af dem — ...

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Indhold og opbygning
Links
sproget.dk's linksamling
Russiske navne
Geomanipulation
Geomanipulation - et nyt ord i klimadebatten
Om emnerne
Læs mere om emnerne på sproget.dk
Privatlivspolitik
Her kan du læse om hvordan sproget.dk behandler dine personlige informationer.
Retskrivningen på sproget.dk
Råd og regler
Slå op i retskrivningsreglerne, søg i en af ordlisterne over udvalgte emner, eller læs mere om typiske problemer. "Er du i tvivl, så slå det op. Er du ikke i ...