Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: levere

Ordbøger

Retskrivningsordbogen

levere vb., -r, -de, -t; få varerne leveret

Den Danske Ordbog

levere verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [leˈveˀʌ] via nedertysk levereren, leveren fra fransk livrer 'levere', af latin liberare 'frigive' 1 bringe til stede; skaffe til veje; bidrage med 1.a forsyne en køber eller anden aftager med en vare, et produkt, en ydelse el.lign. 1.b overbringe noget (fx en avis) som nogen har bestilt, købt el.lign., på køberens bopæl bringe ud 1.c sælge et produkt i en bestemt tilstand, version el.lign. 2 yde en bestemt præstation, indsats el.lign. 2.a præstere godt, især i en presset situation performe | præstere | levere varen 2.b yde energi, ofte en nærmere angivet mængde • om motor el.lign. levere ind aflevere noget til en institution, virksomhed, instans el.lign. med henblik på behandling, bedømmelse, afgørelse el.lign. – sjældent indlevere levere tilbage bringe tilbage; overbringe til en tidligere ejer eller ihændehaver mere formelt tilbagelevere returnere levere varen overført præstere noget som (til fulde) lever op til forventninger eller indgåede aftaler performe | levere levere videre give noget som man har fået, videre til en tredjepart, efterfølger el.lign. sælge (levere, ..) noget ud af huset sælge (levere, ..) mad el.lign. som er tilberedt på en restauration, men skal spises andetsteds være leveret overført ikke længere være i stand til at forsvare sig eller yde (indre) modstand, hvorfor man giver op, giver efter, giver sig hen, el.lign. • ofte som resultat af et følelses- eller sansemæssigt indtryk være solgt lever substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en, -e, -ne [ˈlewˀʌ] norrønt lifr, engelsk liver, græsk liparos; af lipos 'fedt' 1 organ i bughulen som spiller en central rolle i stofskiftet med hensyn til omsætningen af både kulhydrater, fedtstoffer og proteiner; nedbryder og uskadeliggør giftstoffer, fx alkohol, og affaldsstoffer fra stofskiftet og producerer galde, som har betydning for fordøjelsen 1.a lever fra husdyr, især gris, kalv eller kylling, brugt som madret tale frit fra leveren overført sige sin mening uden omsvøb og forbehold

Dansk Synonymordbog


  • levere: sende, skaffe; producere, jf. tilvejebringe

Ordbog over det danske Sprog

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
levere levere, v. -ede ell. (nu især gldgs. ell. dial.) -te (Holb.Intr.I.15. Borrebye. TF.321. FrSneed.I.198. FolketsNisse.2/61860. 14. Blækspr.1906.40. Feilb.). vbs. -ing (s. d.), jf. Leverance. (ænyd. liberere, lev(e)re (jf. dial. lævre olgn. OrdbS.(Ærø). Feilb.), sv. leverera ( lefra),

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 56. Parentes
De gældende retskrivningsregler (2012) om parentes

Typiske problemer

Kommareglerne · uddybning
Sådan løser du dine problemer med kommaer, kommasætning og kommaregler

Ordlister

Ordforbindelser i ét eller flere ord
En alfabetisk liste over ordforbindelser i ét eller flere ord

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

er sprognævnsdefinitioner officielle
Kan Sprognævnet levere den officielle definition af ordet problem? Er problem synonymt med opgave?
en eller et battle
Battle er en dyst inden for hiphopmusik, men hedder det en eller et battle?
24-7
Vi har brugt udtrykket 24/7 i en annonce for at fortælle at vi leverer døgnet rundt alle ugens dage. Det viser sig at nogle af vores kunder læser udtrykket som ...
bøttekort
I forbindelse med en bestilling af små kort uden tekst har jeg brugt ordet bøttekort. Mine kollegaer kender ikke ordet og påstår at jeg selv har fundet på det, ...
inuit
Ordet inuit er flertal og bør vel ikke have en flertalsendelse i Retskrivningsordbogen!
mælketænder
Hvorfor hedder de første tænder egentlig mælketænder?
overførelse el. overførsel
Hvornår er det rigtigt at bruge ordet overførelse, hvornår skal man bruge overførsel? Hvilket af ordene skal man fx bruge i: Efter overførelse/overførsel af ...
plusse og minusse
Jeg er gymnasielærer og vil gerne spørge om Dansk Sprognævn overvejer at godkende verberne plusse og minusse. De unge mennesker på vores gymnasium er vant til ...
skomagerpot
Jeg spiller billard og undrer mig over hvor udtrykket skomagerpot stammer fra. Umiddelbart har skomagere og billard jo ikke meget med hinanden at gøre. Jeg har ...

SprogbrevetDR

Et oplæg
af Jørn Lund, december 1988
Fodbold
af Erik Hansen & Jørn Lund, august 1990
Kort
af Jørn Lund, september 1990
Find fem fejl
af Jørn Lund, oktober 1992
Kort
af Erik Hansen, maj 1994
Klicheer
af Erik Hansen & Jørn Lund, august 1994
Udtale
af Jørn Lund, september 1994
Udtale
af Jørn Lund, oktober 1994
Jubilæumsleder
af Erik Hansen & Jørn Lund, december 1994
Klicheer
af Jørn Lund, september 1987

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Det snete hele tiden
af Henrik Andersson, Politiken, 28. november 2007
Det var fandens
af Henrik Lorentzen, Politiken, 11. juni 2008
Tak for røv og nøgler
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 28. maj 2008
I sommer eller i sommers
af Henrik Andersson, Politiken, 12. marts 2008
Jamen øh
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 26. maj 2007
Et hadeord
af Henrik Andersson, Politiken, 25. november 2006

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Sølvkæreste
af seniorforsker Ole Ravnholt, Jyllands-Posten, 24. april 2010
Harpy – fabeldyr eller rovfugl?
af forsker Margrethe Heidemann Andersen, Jyllands-Posten, 15. september 2009
Jysk i dansk
af forsker Ole Ravnholt, Jyllands-Posten, 18. august 2009
Afdankede sutter
af forsker Margrethe Heidemann Andersen, Jyllands-Posten, 21. april 2009
Er der et liv efter døden?
af ph.d Anne Kjærgaard, Jyllands-Posten, 31. marts 2012

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Nye ord

Forskellige slags låneord
Låneord kan inddeles i typer som 'direkte lån', 'betydningslån', 'pseudolån' og 'oversættelseslån'

Ordsprog

Ordsprog
Lediggang er roden til alt ondt, siger et gammelt ordsprog. Derfor kaster vi os straks ud i et sprogtema om ordsprog og talemåder. Ordsprog og talemåder er en ...
Talemåder og andre faste vendinger
Den stil og form som ordsprogene har (jf. Ordsprogets stil og form), er med til at adskille dem fra andre typer af faste vendinger. Men grænsen kan være hårfin ...

Sprogteknologi

Stavekontrol
Du kan takke sprogteknologien for at der kommer røde og grønne streger frem under dine stavefejl i Word.
Talesyntese og talegenkendelse
I talesyntese omsætter man tekst til tale ved hjælp af computeren. I talegenkendelse omsættes tale til tekst.

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Nu sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (nu sj.), der angiver at ordet stadig er i brug, men anvendes af ...
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Kogekunstsprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (kog.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog

Nyheder

Nyheder

EU-tolkning på dansk er akut truet
Dansk er efterhånden det mindst brugte sprog i EU-sammenhænge, og hvis der ikke uddannes flere tolke i dansk, vil det være helt umuligt at tolke på dansk om 10 ...
Evolutionsbiologiens principper anvendt til sprogforskning
Forskere mener at kunne levere nye beviser for eksistensen af eurasiatisk.
"Kalve lever i skiver" og "Bamse boller med fuldkorn"
På dr.dk forbereder sprogkonsulent Line Pedersen sig på at kampen mod de alt for mange mellemrum nok er tabt, mens Ove Nørhave i Nordjyske Stiftstidende ...
Fortællinger om sprogdød
Foredrag om verdens døende sprog.
Ph.d.-forsvar om semantisk og pragmatisk information i tosprogsordbøger
Fredag den 14. august 2009 forsvarer Saihong Li Rasmussen fra Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet sin ph.d.-afhandling ...
"Multikulturelle skoler XIV"
Videnscenter for tosprogethed og interkulturalitet (UC2), Skolelederne og FOKUTO afholder konference med temaet "sprog 2009".
De danske dialekter driller sprogforskere
Sprogforskerne Michael Ejstrup og Pia Quist har forskellige syn på hvorvidt de danske dialekter trives.
Hurra for de digitale ordbøger!
Lotte Follin, ordbogsredaktør for Gyldendal, har skrevet et indlæg på Sprogmuseet.dk om fordelene ved digitale ordbøger.
Artikel på Sprogmuseet.dk om esperanto i amerikansk film og skønlitteratur
Jens S. Larsen skriver på Sprogmuseet.dk om det internationale plansprog esperantos status i USA anno 2010.
Test dig selv og hjælp en forsker: Er du god til dialekter?
Kan du høre forskel på fynsk og lollandsk, øst- og vestjysk? På Videnskab.dk kan du teste hvor god du er til at kende forskel på dialekterne – og samtidig ...

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Mål og Mæle
Tidsskriftet Mål og Mæle har siden 1975 leveret ny viden om sprog og sprogbrug. Nedenfor finder du en række af de spørgsmål og svar der har være bragt, ...
Artikler mv.
Her kan du 'bladre' dig igennem de opslagsværker, artikler mv. som sproget.dk har fået lov til at gengive fra forskellige medier
CO2-forbrug
Må man sige CO2-forbrug?
Links
sproget.dk's linksamling