Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: levende

Ordbøger

Retskrivningsordbogen

levende ubøj. adj.

Den Danske Ordbog

levende adjektiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -, - [ˈleːvənə] 1 se leve2 2 som udgøres af en biologisk organisme, fx et menneske eller en plante, modsat en ting 2.a overført som minder om en levende organisme, fx ved at være i bevægelse eller i forandring 2.b overført realiseret i virkeligheden, fx i form af en person abstrakt 3 præget af menneskelig aktivitet 3.a som er fyldt med liv; som afspejler energi og engagement 4 spillet af et tilstedeværende orkester • om musik, i modsætning til musik på plade, bånd el.lign. live de levendes land 1 Guds rige i himlen hvortil de frelste menes at komme efter døden – især i bibelske tekster himmerige 2 jorden som opholdssted for mennesker mens de lever, i modsætning til underverdenen eller himlen det levende ord 1 talte ord som middel til udveksling af praktisk livserfaring og til (religiøs) erkendelse 2 det talte sprog (i modsætning til det skrevne) et levende/omvandrende leksikon overført en person med stor viden, ofte inden for mange områder ikke ane/vide sine levende råd overhovedet ikke ane hvad man skal gøre eller stille op hverken vide ud eller ind ikke en (levende) sjæl eller ikke en mors sjæl ikke nogen overhovedet; slet ingen i levende live i levende tilstand; i den tid vedkommende lever levende bevis noget man kan forvisse sig om fordi personen, genstanden eller fænomenet faktisk eksisterer levende billeder film- eller videooptagelser fotografi levende død (person) som pga. mental og evt. fysisk svækkelse el.lign. lever et isoleret og apatisk liv • ofte afhængig af andres pleje grøntsag levende fakkel overført menneske hvis tøj er i flammer levende hegn smal række af træer eller buske, ofte langs kanten af en mark hegn levende lig overført person der har det meget dårligt fysisk og psykisk levende lys stearinlys eller andre lys der brænder med en flamme levende musik musik spillet af tilstedeværende musikere (i modsætning til musik der er indspillet på bånd, cd eller plade) livemusik playback levende reklamesøjle person der gør reklame ved at bære firmanavne, logoer el.lign. på fx tøj eller tasker levende vægt det antal gram eller kilo som et dyr vejer lige inden det aflives næste levende billede næste person der står for tur til at gøre noget – spøgende leve2 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈleːvə] norrønt lifa, oldengelsk lifian egentlig 'blive tilbage, være levnet'; jævnfør levne, liv 1 være i live som biologisk organisme være død | være livløs 1.a have sin eksistens eller tilværelse et bestemt sted, på en bestemt måde eller på et bestemt tidspunkt bo 1.b nyde livet; få stort udbytte af sin tilværelse 1.c have et bestemt mål med sit liv 1.d have sin udbredelse i et bestemt geografisk område eller i vand, jord el.lign. • især om dyr 2 have som føde • både om dyr og mennesker 2.a tjene til livets opretholdelse ved et erhverv el.lign. 2.b overleve ved at spise 2.c overført klare sig ved hjælp af 3 ikke være afskaffet, uddød eller på anden måde ophørt med at eksistere eksistere 4 fremtræde nærværende og livagtig 5 bruges som hyldest idet man udtrykker et ønske om at nogen må få et langt og lykkeligt liv 5.a overført bruges for at udtrykke sin anerkendelse de levendes land 1 Guds rige i himlen hvortil de frelste menes at komme efter døden – især i bibelske tekster himmerige 2 jorden som opholdssted for mennesker mens de lever, i modsætning til underverdenen eller himlen hverken til at leve eller dø af overført for lidt penge til at man kan betale sin husleje, købe ordentlig mad m.m., men dog nok til at man ikke ligefrem dør af sult ikke have levet forgæves have udrettet noget; have været til gavn kongen er død, kongen leve bruges ved proklamation af en ny konge ved tronskifte i et monarki leve alene hverken være gift eller samlevende leve/bo i en kuffert overført rejse eller flytte meget tit, fx fordi éns arbejde kræver det; ikke have et fast sted at bo leve (eksistere, trives, ..) i bedste velgående gøre sig stærkt og livskraftigt gældende; leve, trives og udvikle sig godt leve fra hånden (og) i munden eller leve fra hånden til munden overført leve så man lige har de daglige fornødenheder, men uden at tænke på fremtiden leve højt på overført have rigelig fordel af; kunne udnytte til at klare sig bedre selv leve i nuet være optaget af at få det bedste ud af livet i det aktuelle øjeblik, uden at lægge planer eller bekymre sig unødig leve i synd leve i et ægteskabslignende forhold uden at være gift leve med acceptere; tolerere – kendt fra 1967 leve med i overført følge med i og være meget optaget af leve op til 1 overført opfylde eller modsvare forventninger, krav el.lign. 2 overført kunne måle sig med; være lige så god som leve på en sten overført leve meget nøjsomt leve på en stor fod overført leve dyrt og overdådigt leve på nas lade sig forsørge af andre uden at yde noget til gengæld nasse | snylte leve på polsk bo sammen og være kærester uden at være gift – gammeldags leve sammen være kærester og bo sammen leve sig ind i overført følge med i og forstå som var det én selv der var tale om; identificere sig med indleve sig i leve som hund og kat leve sammen og altid være uenige og skændes leve ud overført afprøve eller få afløb for sine lyster eller behov udleve lev stærkt, dø ung talemåde bruges for at udtrykke den opfattelse at det er bedre at tage chancer, leve livet fuldt ud og give efter for sine lyster end søge tryghed og faste rammer, også selvom man derved sætter livet på spil og risikerer at dø i en ung alder lev vel bruges som afskedshilsen når nogen skilles for en længere periode eller for altid – højtideligt farvel man skal lære så længe man lever talemåde der vil altid være noget som man ikke har kendskab til eller erfaring med, men som man alligevel bør kende til – bruges ofte som kommentar når man bliver gjort opmærksom på noget man ikke ved mennesket lever ikke af brød alene talemåde mennesket har for at leve (lykkeligt) ikke bare brug for mad, men også for oplevelser af mere åndelig karakter

Dansk Synonymordbog


  • levende: i live; livlig, vågen, vital, jf. lebendig; organisk; udtryksfuld

Ordbog over det danske Sprog

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Levende,1 I. Levende, et. (sv. levande, no. dial. livand; sj.) vbs. til III. leve (1.1 ell. 5.1) ell. substantivering af II. levende (1.1 ell. 2.1, jf. 1.4), om det at leve (leven, liv) ell. noget, som lever. For disse gamle Tænkere er Urstoffet paa een Gang et Levende og en overmenneskelig Magt. ABDrachm.AH.21. noget (dvs.: i et foredrag)
levende,2 II. levende, part. adj. (nu kun arkais. ell. dial., vulg.: levendes. DL. 5–2–31. Holb.NF.I.150. KomGrønneg.I. 269.II.40. Paus.CU.II.275. JPJac.I.15. Jak Knu.CD.9. Feilb. UnivBl.I.396. jf.Esp.§199. Dania.IX.41). (æda. lifande, oldn. lifandi; præs. part. af III. leve, brugt som adj.) 1) til
lyslevende lys-levende, part. adj. (tidligere ogs. i to ord lys levende. Ørst.IV.81. MO.I.1460). (vel dannet efter lysvaagen, maaske af ænyd. lifs leffuende (fsv. lifs livande) i lign. bet. som lyslevende) næsten kun som præd., appos. olgn.; ofte i forb. se noget lyslevende (for sig), staa lyslevende for en. 1)

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

Temaer

Nyheder

Nyheder

På sporet af det levende sprog
Torsdag den 19. november blev Den Danske Ordbog (DDO) opdateret for tredje gang i 2015, denne gang med 539 nye ord, 4 nye udtryk og 11 nye betydninger
"Kalve lever i skiver" og "Bamse boller med fuldkorn"
På dr.dk forbereder sprogkonsulent Line Pedersen sig på at kampen mod de alt for mange mellemrum nok er tabt, mens Ove Nørhave i Nordjyske Stiftstidende ...