Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: lev

Mente du: elv| leve| levn| ev | se flere forslag | le| blev| elev| slev| led| hev| lav| leg| lem| len| ler| let| leu| lex| liv| lov| luv| lyv| løv| nev| rev

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
lev sb., -en, leva, levaene (en møntenhed)

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

lev substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en, leva, levaene [ˈlεf] • pluralis: [ˈlεva] sideform til bulgarsk lav 'løve' af latin leo 'løve' møntenhed i Bulgarien • 1 lev = 100 stotinki leve2 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈleːvə] norrønt lifa, oldengelsk lifian egentlig 'blive tilbage, være levnet'; jævnfør levne, liv 1 være i live som biologisk organisme være død | være livløs 1.a have sin eksistens eller tilværelse et bestemt sted, på en bestemt måde eller på et bestemt tidspunkt bo 1.b nyde livet; få stort udbytte af sin tilværelse 1.c have et bestemt mål med sit liv 1.d have sin udbredelse i et bestemt geografisk område eller i vand, jord el.lign. • især om dyr 2 have som føde • både om dyr og mennesker 2.a tjene til livets opretholdelse ved et erhverv el.lign. 2.b overleve ved at spise 2.c overført klare sig ved hjælp af 3 ikke være afskaffet, uddød eller på anden måde ophørt med at eksistere eksistere 4 fremtræde nærværende og livagtig 5 bruges som hyldest idet man udtrykker et ønske om at nogen må få et langt og lykkeligt liv 5.a overført bruges for at udtrykke sin anerkendelse de levendes land 1 Guds rige i himlen hvortil de frelste menes at komme efter døden – især i bibelske tekster himmerige 2 jorden som opholdssted for mennesker mens de lever, i modsætning til underverdenen eller himlen hverken til at leve eller dø af overført for lidt penge til at man kan betale sin husleje, købe ordentlig mad m.m., men dog nok til at man ikke ligefrem dør af sult ikke have levet forgæves have udrettet noget; have været til gavn kongen er død, kongen leve bruges ved proklamation af en ny konge ved tronskifte i et monarki leve alene hverken være gift eller samlevende leve/bo i en kuffert overført rejse eller flytte meget tit, fx fordi éns arbejde kræver det; ikke have et fast sted at bo leve (eksistere, trives, ..) i bedste velgående gøre sig stærkt og livskraftigt gældende; leve, trives og udvikle sig godt leve fra hånden (og) i munden eller leve fra hånden til munden overført leve så man lige har de daglige fornødenheder, men uden at tænke på fremtiden leve højt på overført have rigelig fordel af; kunne udnytte til at klare sig bedre selv leve i nuet være optaget af at få det bedste ud af livet i det aktuelle øjeblik, uden at lægge planer eller bekymre sig unødig leve i synd leve i et ægteskabslignende forhold uden at være gift leve med acceptere; tolerere – kendt fra 1967 leve med i overført følge med i og være meget optaget af leve op til 1 overført opfylde eller modsvare forventninger, krav el.lign. 2 overført kunne måle sig med; være lige så god som leve på en sten overført leve meget nøjsomt leve på en stor fod overført leve dyrt og overdådigt leve på nas lade sig forsørge af andre uden at yde noget til gengæld nasse | snylte leve på polsk bo sammen og være kærester uden at være gift – gammeldags leve sammen være kærester og bo sammen leve sig ind i overført følge med i og forstå som var det én selv der var tale om; identificere sig med indleve sig i leve som hund og kat leve sammen og altid være uenige og skændes leve ud overført afprøve eller få afløb for sine lyster eller behov udleve lev stærkt, dø ung talemåde bruges for at udtrykke den opfattelse at det er bedre at tage chancer, leve livet fuldt ud og give efter for sine lyster end søge tryghed og faste rammer, også selvom man derved sætter livet på spil og risikerer at dø i en ung alder lev vel bruges som afskedshilsen når nogen skilles for en længere periode eller for altid – højtideligt farvel man skal lære så længe man lever talemåde der vil altid være noget som man ikke har kendskab til eller erfaring med, men som man alligevel bør kende til – bruges ofte som kommentar når man bliver gjort opmærksom på noget man ikke ved mennesket lever ikke af brød alene talemåde mennesket har for at leve (lykkeligt) ikke bare brug for mad, men også for oplevelser af mere åndelig karakter

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Lev,1 I. Lev, en ell. (sj.) et (NMøll.Pers.22. Feilb. OrdbS.(sjæll.)). (dial. Løv. Moth. L81. MDL.347. Feilb. Thorsen.157. OrdbS. (Sjæll., Fyn). – ogs. Leve Oehl.L. II.116. MO. OrdbS.(sjæll.). jf. Esp.213). flt. leve ell. (l. br.) lever (MO. TroelsL.V. 10). (ænyd. glda. d. s., sv. lev, no. lev, leiv,
Lev,2 II. Lev, et. som sidste led af ssgr., især stednavne ; se Kongelev.
lev,3 III. lev, adj. (ænyd. glda. d. s.; fra mnt. lef, jf. hty. lieb (se Libhaver), glda. liuf, liof, æda. (best. f.) lioue ofl. (Brøndum-Nielsen.GG.I.326.329), sv. ljuv, oldn. ljúfr, got. liufs; jf. forlibe, liflig, livsalig samt beleven; nu kun arkais.) som er (en) kær, behagelig; næsten kun (jf. Mau.4603. 4636f.) attrib. i tiltale (jf.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Typiske problemer

Orddeling · uddybning
Detaljeret gennemgang af hvordan man deler ord ved linjeskift

Ordlister

Lande og nationaliteter
Find betegnelser for lande og territorier. Eller find navnet på hovedstaden i fx Adsjarien eller betegnelsen på en indbygger fra Monaco.

Artikler mv.

Temaer

Leg og lær

Nyheder

Nyheder

Hvad betyder de danske bynavne egentlig?
Alle byer i Danmark har et navn, men hvorfor har den lige det navn, den har? Det undersøger videnskab.dk.