Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: len

Mente du: lean| levn| en| le | se flere forslag | alen| lem| -en| led| ben| den| gen| hen| leg| ler| let| lev| lex| lin| lun| lyn| lån| løn| men| pen| ren| sen| ten| ven| yen| zen| leu

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
len sb., -et, len, -ene (HISTORISK landområde som er blevet overdraget til en fyrste el. adelsmand; I BL.A. SVERIGE et større forvaltningsområde), i sms. lens-, fx lensvæsen

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

len substantiv, intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -et, -, -ene [ˈleˀn] fra middelnedertysk len, beslægtet med dansk lån 1 landområde som en lensherre overdrog til en vasal mod at denne svor lensherren troskab og lovede ham hjælp til krigsførelse • især om forhold i middelalderen 1.a landejendom med tilhørende jord som kongen kunne tildele en person, og som der gjaldt særlige arveregler for • om danske forhold 1671-1919 baroni | grevskab 2 stort landområde der udgør en regional og administrativ enhed direkte underlagt staten • i Danmark erstattet af inddelingen i amter i 1662; findes stadig i Sverige og Finland

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Len Len, et. Høysg.AG.35. (tidligere alm. skrevet Lehn.nu kun dial. Læn. Moth. L36. Holb.DH.I.485. Falst.70( Danner rim med den). sa. Ovid.73( Danner rim med hen). VSO. Feilb.; skrevet Læhn: Pflug.DP.538. Holb.DNB.507). flt. d. s. ell. (nu kun dial. i bet. 3.2; jf. Feilb.) -e (Holb. Ep.II.386. Slange.ChrIV.11. Mall.SgH.704. JBaden.Gram.48) ell.
Læn,1 I. Læn, et ell. (sj.) en (jf. ndf. samt u. Arm-, Ryglæn). ( Len (Leen). KomGrønneg.III.40. Slange.ChrIV. 509.– ogs. Læne fk.: Moth.L268 (hertil ell. til (en) Læn best. f. Lænen. Rahb.B.173. HegermL.DFort.285. jf. Armlæn samt: Sofalænen. KBirkGrønb.BS.57) ell. (nu alm.) intk.: VSO. MO. Brandes.XI.309. S&B. Hjortø.(IslSagaer.I.172). – sj.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

3. Orddelingsangivelser
6. Bøjningsoplysninger
§ 23. Substantiver på -el, -en og -er
De gældende retskrivningsregler om særlige stavemåder ved bøjning af ord der ender på -el, -en og -er

Artikler mv.

SprogbrevetDR

Udtale
af Erik Hansen, marts 1993

Temaer

Leg og lær

Ordmuseum

Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Håndværkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (haandv.), der angiver at ordet har været brugt ...