Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: leg

Mente du: elg| lege| eg| le | se flere forslag | bleg| led| eeg| beg| jeg| lag| lem| len| ler| let| lev| lex| log| låg| læg| løg| neg| peg| veg| leu

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
leg sb., -en, -e, -ene

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

leg substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en, -e, -ene [ˈlɑjˀ] norrønt leikr 'spil, leg', gotisk laiks 'dans'; af en rod med betydningen 'hoppe' 1 underholdende aktivitet som især børn organiseret eller spontant udfører eller deltager i for fornøjelsens skyld 1.a en enkelt sådan aktivitet der udføres efter bestemte regler, og som ofte har en bestemt betegnelse spil 1.b overført aktivitet der er præget af dumdristighed, tankeløshed, tilfældighed, fantasi, sjov el.lign. lege med ilden 1.c overført noget der (overraskende) foregår så ubesværet at det er sjovt 2 sport stort sportsstævne med mange konkurrencer i forskellige sportsgrene 3 zoologi fisks og padders parring og forplantning kattens leg med musen overført grov og nedladende behandling af en underlegen modstander; ulige forhold mellem to parter olympiske lege eller Olympiske Lege stort internationalt sportsstævne der finder sted hvert fjerde år i skiftende værtsbyer – Forkortelse: OL olympiade som en leg så let, ubesværet og fornøjelig som en leg stoppe mens legen er god eller holde op mens legen er god overført holde op mens man stadig har succes, inden det går galt være med i legen = lege med lege verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈlɑjə] norrønt leika 'danse, lege, øve idræt, røre sig', gotisk laikan 'springe, hoppe'; af en rod med betydningen 'hoppe' 1 deltage i eller være beskæftiget med leg • ofte om børn 1.a overført beskæftige sig med en aktivitet der er præget af dumdristighed, tankeløshed, tilfældighed, fantasi, sjov el.lign. 2 lade som om nogen eller noget er noget andet end det faktisk er tilfældet spille | foregive 3 zoologi parre og forplante sig • om fisk og padder lege doktor i skjul og uden tøj på undersøge hinandens kroppe, især de mere intime dele • om børn lege læge lege læge = lege doktor lege ˈmed overført deltage i en aktivitet sammen med andre være med i legen lege med ilden overført foretage sig noget som man godt ved kan blive farligt eller få uheldige konsekvenser lege skjul lege gemmeleg lege (spille, ..) kispus overlegent styre eller behandle efter forgodtbefindende eller som man selv har lyst til; drille lige børn leger bedst talemåde personer med nogenlunde samme sociale status, interesser el.lign. forliges eller samarbejder bedst sådan leger vi ikke bruges for at udtrykke at man ikke vil være med til eller finde sig i noget bestemt – uformelt

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • leg: dans, spil

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Leg,1 I. Leg, en ell. (nu ikke i rigsspr.) et (se Børne-, Karpeleg. jf. Feilb.). Lêg eller lei. Moth. L85. lêg. Høysg.AG.106. lég. smst.136. jf.: (det vilde) lyde ilde og negligent, om nogen paa en Præ̀dike-stôl vilde sige en léj eller at leje i stéden for lêg og lege . . némlig fordì det er imòd en raison, der mere paa en Præ̀dike-stôl, end udi dảglig tale bør i àgt tảges.
Leg,2 II. Leg, en. se II. Leger.
Leg,3 III. Leg, en, et. se II. Legende.
IV. leg, adj. se VI.læg.
læg,6 VI. Skriftsprog eller litterært påvirket talesprog læg, adj. (tidligere ogs. (jf. HDahl.AM.99) udtalt med diftong, sml. former som laj (Holb.MTkr.198. sa.Ep.I.362. III.66. Ew.(1914).III.292), lej (Moth.L83), lejg, læjg (vAph.(1759). Funke.(1798).126. LTid.1748.41. lǽjg. Høysg.AG.112).  leg. LTid.1738.678. CPRothe.MQ.I.462. jf. Moth. L83). intk. (sj., jf.: “Nu omtr. indeclinabelt.”
Leger,2 II. Leger, en. (Lege. MDL.319.323. Feilb. Læg. Hornemann.OP.3I.877. VSO. Leg. jf. u. Gaaseleger samt MDL.323). flt. d. s. (af uvis oprindelse; er blevet sat i forb. m. Løg samt m. sidste del af Kabbeleje (FalkT. EtymO.I.143f.); formen Leger egl. flt. (jf.: lege . . bruges sædvanlig kun i flt. Feilb.); dial.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 12. Store og små bogstaver i proprier
De gældende retskrivningsregler om stort eller lille bogstav i navne

Typiske problemer

Hans, hendes eller sin · uddybning
Sådan løser du dine problemer med hans, hendes eller sin
Ord
Verber
Verber (udsagnsord) fortæller at nogen gør noget (løber, leger), at noget sker (synker, eksploderer), og at nogen eller noget er i en bestemt tilstand (bor, ...
Ledsætningen — hvordan er det nu liiiige man finder den?
Lær at genkende ledsætninger, og hvor de befinder sig i helsætningen

Ordlister

Stort eller lille begyndelsesbogstav
Slå bestemte ord og emneord op, og se om de skal med stort eller lille begyndelsesbogstav

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

halvleg
Kan man bruge ordet halvleg om pausen i en fodboldkamp? Hvornår er man begyndt på det? Og hvorfor?
Kamerika
Hvor gammelt er ordet Kamerika (i betydningen ’Amerika’), og hvorfor siger man sådan?
skiftespor og sporskifte
Hvad forskel er der på et sporskifte og et skiftespor?

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Homografer – ord der staves ens
Hvad kalder man ord der staves ens, men betyder noget forskelligt?

SprogbrevetDR

Kort
af Erik Hansen, april 1988
Olympiade/Olympiske Lege
af Jørn Lund, september 1987
Olympiade
af Erik Hansen, januar 1994
Olympiade
af Erik Hansen, april 1992

Sprogligt – Politikens sprogklumme

At lege tepotte
af Ebba Hjorth, Politiken, 17. oktober 2007
Myte eller legende?
af Henrik Andersson, Politiken, 30. december 2006
Sprogligt — Politikens sprogklumme
"Sprogligt" udkom som en fast ugentlig klumme i Politiken fra 7. oktober 2006 til 25. juni 2008 og blev skrevet af medarbejdere ved Det Danske Sprog- og ...
Det’ en ommer!
af Kjeld Kristensen, Politiken, 17. februar 2007
At tage aktier i enkens garveri
af Ebba Hjorth, Politiken, 27. januar 2007

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Olympiade eller olympiske lege?
Af Jørgen Nørby Jensen, Dansk Sprognævn, Jyllands-Posten, 14. juli 2012
"Sproget" — Jyllands-Postens sprogklumme
Fast klumme i Jyllands-Posten som medarbejdere ved Dansk Sprognævn i perioden 2008-2016 bidrog til med personlige iagttagelser om sprog.
Bred ymer
af seniorforsker Eva Skafte Jensen, Jyllands-Posten, 26. juni 2014

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Ordsprog

Varianter af ordsprog
Som det beskrives i "Hvad er et ordsprog", har ordsprog en fast form som ikke skal aktualiseres, og som dermed — modsat eksempelvis talemåder — ikke kan bøjes ...
Hvad er et ordsprog?
Ordsprog er en særlig type af faste sproglige vendinger. Her på siden kan du læse om de kriterier som kan siges at kendetegne et ordsprog
Ordsprogets bestanddele
Ordsprog kan defineres som en fast sproglig vending der kan stå som en selvstændig tekst, som udtrykker et generaliserende udsagn og reproduceres blandt ...

Udtale

Lydskriftoversigt
Listen indeholder de hyppigste danske enkeltlydes lydskrift annoteret i både det danske lydskriftssystem, Dania og det internationale lydskriftssystem, IPA

Ungdomssprog

Engelske låneord
Her kan du læse om udbredelsen af engelske låneord hos de unge, og hvad de unge selv mener om de engelske lån

Leg og lær

Quizzer og øvelser

Ordmuseum

Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Sportssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (sport.), der angiver at ordet har været brugt ...
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...

Nyheder

Nyheder

Leg med ord og krop til Sprogfitness den 11. maj 2017
Sprogfitness er en årlig sproglegsdag der afholdes landet over med henblik på at styrke børns glæde ved sprog, leg og bevægelse.
Hjemmesiden Leg med sprog styrker den nordiske sprogforståelse
På DR's hjemmeside Leg med sprog kan man gennem sprogspil og quizzer opnå kendskab til og styrke forståelsen af de nordiske sprog.
Sprog på Bogforum
Se hvilke indslag om sprog du kan finde på weekendens Bogforum
Nordisk Skolechat
Den 6., 9. og 15. november 2018 er der Nordisk Skoleschat for grundskolen og gymnasiale uddannelser.
Sproget.dk er i luften!
Så er sproget.dk en realitet. Læs pressemeddelelsen om sproget.dk.
Showroom, barnmorska og purk – nye øvelser på sproget.dk
Sproget.dk byder på nye øvelser, hvor du bl.a. kan udforske falske venner mellem de tre skandinaviske sprog: svensk, norsk og dansk.
Sprog på Bogforum 2010
Se hvilke arrangementer på Bogforum 2010 der handler om sprog.
Ansigtsløft til Danmarks vigtigste sprogsite, sproget.dk
Når de 10.000 daglige besøgende på sproget.dk fra i dag går ind på siden, vil de møde et nyt og mere brugervenligt design med mange flere billeder og en ny og ...
Ordfestival i Svendborg
Den alternative litteraturfestival Ord Over Svendborg løber af stablen d. 17.-20. april 2013.
Danmarks Biblioteksuge 2018
Årets Biblioteksuge løber af stablen i uge 37, og temaet er ord.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Det søger du i ...
Her kan du læse om de forskellige resurser man finder på sproget.dk.
Indhold og opbygning
infoark
Infoark2
Privatlivspolitik
Her kan du læse om hvordan sproget.dk behandler dine personlige informationer.
Retskrivningen på sproget.dk
About sproget.dk
Engelsk tekst om sproget.dk. English text about sproget.dk.
Begynderundervisning i læsning
Mål & Mæle 21:4, 12/1998