Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: lav

Mente du: lava| lave| av| la | se flere forslag | lab| laf| lad| dav| gav| hav| lag| lak| lal| lam| lap| las| lev| liv| lov| luv| lyv| løv| nav| rav| sav| tav| av-

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
1. lav sb., -en el. -et, -er, -erne (en plante)
2. lav sb., -et, lav, -ene (sammenslutning), i sms. lavs-, fx lavsartikel, lavsfane
3. lav adj., -t, -e

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

lav1 substantiv, fælleskøn eller intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en eller -et, -er, -erne [ˈlɑw] fra norsk lav, beslægtet med norrønt lafa 'hænge, dingle' 1 organisme som består af en svamp sammenvokset med en alge, og som i stort antal vokser på bark eller sten og danner en bevoksning af grønt eller gulligt løv i flade skorper eller som små buske eller blade • beskrives af nogle som en division med flere klasser, der i alt omfatter ca. 14.000 arter Lichenes 1.a bevoksning som disse organismer danner når de vokser mange sammen lav2 substantiv, intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -et, -, -ene [ˈlɑw] eller [ˈlɑwˀ] uofficiel, men meget almindelig stavemåde: laug norrønt lag; nært beslægtet med lag, lov 1 sammenslutning af næringsdrivende (håndværkere eller handlende) inden for samme fag eller branche i en by, til varetagelse af medlemmernes faglige, økonomiske og sociale interesser • lavene opstod i middelalderen og spillede en væsentlig rolle i samfundslivet til ind i 1800-tallet gilde 2 sammenslutning af personer med en bestemt fælles (faglig) interesse eller status forening lav3 adjektiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -t, -e; -ere, -est [ˈlæˀv] • i sammensætning: [ˈlɑw-] norrønt lágr; vist beslægtet med ligge 1 med forholdsvis lille udstrækning i lodret retning lille høj 1.a med forholdsvis lille udstrækning fra bund til top • om åbning, hul el.lign. snæver 1.b som kun rager lidt frem eller op i forhold til baggrunden 1.c med forholdsvis lille udstrækning i længden lille | kort 2 med en forholdsvis lille værdi på en eksisterende eller tænkt skala; af ringe størrelse, omfang, intensitet el.lign. lille høj 3 placeret i den nederste del af et hierarki opstillet efter status, anseelse osv. høj 3.a som substantiv person med en (social) status i den nederste del af et hierarki 3.b præget af dårlig moral, kvalitet, smag el.lign. tarvelig | slet 3.c udviklet i forholdsvis ringe grad primitiv 4 som befinder sig i ringe højde i forhold til fx jorden eller gulvet høj 4.a placeret eller beliggende nede i forhold til noget bestemt, fx omgivelserne dyb 5 med ringe lydstyrke dæmpet høj 6 med en forholdsvis lille vanddybde dyb holde (en) lav profil overført være (midlertidigt) tilbageholdende i en bestemt sammenhæng; lade være med at gøre sig bemærket – kendt fra 1969 ligge lavt lavere jægere etnografi naturfolk som driver tilfældig jagt og især lever af indsamling af rødder, bær el.lign. samler lavt gear 1 geartrin til lave hastigheder, hvor den drevne aksel roterer langsomt i forhold til den drivende aksel højt gear 1.a overført lavt tempo; ringe kraft højt gear lavt skyl 1 funktion til udskylning af en forholdsvis lille portion vand i et toilet højt skyl 2 funktion til udskylning af vand i et toilet, placeret i en cisterne der er integreret i toilettet højt skyl ligge lavt sørge for ikke at tiltrække sig opmærksomhed; lade være med at gøre sig bemærket holde lav profil mindste/laveste fællesnævner 1 matematik det mindste tal som to eller flere brøkers nævnere går op i 1.a overført det (i reglen lave) niveau der er påkrævet for at noget har bred, folkelig appel springe over hvor gærdet er lavest overført anstrenge sig mindst muligt for at opnå noget; vælge den nemmeste løsning lave2 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈlæːvə] norrønt laga; afledt af lag 1 fremstille eller frembringe ved fysisk eller åndelig virksomhed formelt eller højtideligt skabe 1.a tilberede mad eller drikke 2 foretage sig; beskæftige sig med bestille 2.a være beskæftiget med som erhverv, uddannelse el.lign. bestille 3 udføre; forårsage at noget bestemt sker, fx at en opgave løses, eller at en bevægelse eller handling gennemføres foretage | gøre 3.a gøre noget forkert, forbudt el.lign. begå 4 frembringe; bevirke at en bestemt situation eller tilstand opstår 4.a danne eller udgøre ved sin stilling, udformning el.lign. 5 planlægge, organisere, indføre el.lign.; sørge for • fx udtænke og iværksætte noget der siden gennemføres af andre foranstalte ordne | arrangere 6 reparere 7 ændre (gennemgribende) til noget nærmere bestemt 8 have afføring 9 tjene; skaffe – uformelt 10 se også nogle særlige forbindelser med andre ord, fx lave ansigt lave grin med drive/gøre/lave løjer med nogen drille nogen; gøre nogen til grin – gammeldags drive gæk få noget lavet ude i byen få en arbejdsopgave udført ved at betale et eksternt firma eller eksterne personer for det gøre/lave grin med få nogen til at fremstå latterlig eller komisk ved at drille, narre eller grine af vedkommende lave sjov med | gøre nar ad | tage gas på gøre (sætte, lave, ..) i stand bearbejde, behandle eller reparere og derved gøre klar til brug ikke lave dagens gerning overhovedet ikke udrette noget; ikke bestille noget som helst lave nogen til hakkemad overført mishandle nogen fysisk eller psykisk lave om 1 ændre (gennemgribende) 2 gøre noget en gang til helt forfra, fx for at undgå fejl lave sjov med nogen drille nogen; holde nogen for nar lave stort have afføring – forskønnende lave ˈtil 1 tilberede mad eller drikke – sjældent tillave 2 ordne, arrangere; gøre i stand – sjældent skære ansigt/ansigter eller lave ansigt/ansigter 1 lave grimasser 2 fortrække ansigtet pga. smerte, væmmelse el.lign.

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • lav: forening, gilde, selskab; korporation
  • lav: lille, trang; gemen, nedrig, beskidt, lumpen, luset, infam, afskyelig, skammelig, skændig, nederdrægtig, uværdig, ufin, unfair, foragtelig, billig, ussel, jf. hundsk

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • lav profil lav profil sbforb. (1969) (med vilje kun) gøre sig svagt gældende
  • tæt-lav tæt-lav adj. (1970)

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Lav,1 I. Lav, en ell. (næsten kun i den sp. 4516ff. nævnte anv.) et (jf. ForstO.). best. f. -en, -et flt. -er (sv. lav, fsv. laf (i ssg. äppleträlaf), no. lav; til no. lava, hænge, dingle, oldn. lafa, hænge fast; besl. m. laber, II. Lap   i rigsspr. synes ordet først at være kommet i brug i slutn. af 18. aarh. (endnu ikke i vAph.s ordbøger)
Lav,2 II. Lav, et. làv. Høysg.AG. 35. (ofte skrevet Laug). best. f. -et flt. d. s. ell.  -e (Cit.1718.(KbhDipl.VIII.457). Argus.1771.Nr.35.1) ell.  -er (LTid.1743. 286); best. f. flt. -ene ell.  -erne. (egl. blot en enkelt bet. af Lag (se Lag 5.1), som har fæstnet sig i formen Lav (Laug);
lav,3 III. lav, adj. láv. Høysg.AG.131. (tidligere ogs. undertiden skrevet laug. JJuel. 432. LTid.1726.789.1727.740. Garboe.HA. 22). intk. -t ell. (nu sj.) laft (AOlr.(DgF. VIII.181). Zahrtmann.M.323. jf. lavt Danner rim med  Skaft. UBirkedal.(StSprO.Nr.83.11)). (æda. lagh, sv. låg, no. lav, låg, oldn. lágr, eng.
lav,4 IV. lav, adj. se III. lave.
lav,5 V. lav, konj. se u. Lag 4.2.
Lag Lag, et. ell. (nu sjældnere undt. i tryksvag stilling, fx. i den ndf. sp. 19812 nævnte anv.) (Høysg.AG.138. Sv Grundtv.(Filologmødet.1876.112)) ell. (dagl., nu især dial. ell. vulg.) (jf. skrivemaaderne Lav (se ndf., især u. bet. 3-7. sml. MO.I.134910-12) og Laug (LTid.1731.639. Blich.(1920).XIV.141. se ogs. u. bet.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

springe over hvor gærdet er lavest
Hvorfor opfattes det som negativt at springe over hvor gærdet er lavest?

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Er Karen Jespersen lavet af brugte cykelslanger?
af Kjeld Kristensen, Politiken, 30. april 2008
Laveste fællesnævner — et brud med børnelærdommen?
af Kjeld Kristensen, Politiken, 26. marts 2008

Temaer

Leg og lær

Quizzer og øvelser

Nyheder

Nyheder

Foredrag: Litteratur er lavet af sprog
Kom til foredrag om sprogets indvirkning på litteraturen. Det foregår i Videnskabernes Selskab d. 24. oktober 2011.
Foredrag: Hvad laver en runolog?
Lisbeth Imer, Nationalmuseets runeekspert, holder foredrag i Videnskabernes Selskab den 19. februar 2018.
Kan man bruge fysik og matematik til at lave sproghistoriske sammenligninger?
Ja, mener 19-årige Gustav Møller Grimberg, der netop har vunder hovedprisen ved årets talentkonkurrence "Unge Forskere".