Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: lav

Mente du: lava| lave| av| la | se flere forslag | lab| laf| lad| dav| gav| hav| lag| lak| lal| lam| lap| las| lev| liv| lov| luv| lyv| løv| nav| rav| sav| tav| av-

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
1. lav sb., -en el. -et, -er, -erne (en plante)
2. lav sb., -et, lav, -ene (sammenslutning), i sms. lavs-, fx lavsartikel, lavsfane
3. lav adj., -t, -e

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

lav1 substantiv, fælleskøn eller intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en eller -et, -er, -erne [ˈlɑw] fra norsk lav, beslægtet med norrønt lafa 'hænge, dingle' 1 organisme som består af en svamp sammenvokset med en alge, og som i stort antal vokser på bark eller sten og danner en bevoksning af grønt eller gulligt løv i flade skorper eller som små buske eller blade • beskrives af nogle som en division med flere klasser, der i alt omfatter ca. 14.000 arter Lichenes 1.a bevoksning som disse organismer danner når de vokser mange sammen lav2 substantiv, intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -et, -, -ene [ˈlɑw] eller [ˈlɑwˀ] uofficiel, men meget almindelig stavemåde: laug norrønt lag; nært beslægtet med lag, lov 1 sammenslutning af næringsdrivende (håndværkere eller handlende) inden for samme fag eller branche i en by, til varetagelse af medlemmernes faglige, økonomiske og sociale interesser • lavene opstod i middelalderen og spillede en væsentlig rolle i samfundslivet til ind i 1800-tallet gilde 2 sammenslutning af personer med en bestemt fælles (faglig) interesse eller status forening lav3 adjektiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -t, -e; -ere, -est [ˈlæˀv] • i sammensætning: [ˈlɑw-] norrønt lágr; vist beslægtet med ligge 1 med forholdsvis lille udstrækning i lodret retning lille høj 1.a med forholdsvis lille udstrækning fra bund til top • om åbning, hul el.lign. snæver 1.b som kun rager lidt frem eller op i forhold til baggrunden 1.c med forholdsvis lille udstrækning i længden lille | kort 2 med en forholdsvis lille værdi på en eksisterende eller tænkt skala; af ringe størrelse, omfang, intensitet el.lign. lille høj 3 placeret i den nederste del af et hierarki opstillet efter status, anseelse osv. høj 3.a som substantiv person med en (social) status i den nederste del af et hierarki 3.b præget af dårlig moral, kvalitet, smag el.lign. tarvelig | slet 3.c udviklet i forholdsvis ringe grad primitiv 4 som befinder sig i ringe højde i forhold til fx jorden eller gulvet høj 4.a placeret eller beliggende nede i forhold til noget bestemt, fx omgivelserne dyb 5 med ringe lydstyrke dæmpet høj 6 med en forholdsvis lille vanddybde dyb holde (en) lav profil overført være (midlertidigt) tilbageholdende i en bestemt sammenhæng; lade være med at gøre sig bemærket – kendt fra 1969 ligge lavt lavere jægere etnografi naturfolk som driver tilfældig jagt og især lever af indsamling af rødder, bær el.lign. samler lavt gear 1 geartrin til lave hastigheder, hvor den drevne aksel roterer langsomt i forhold til den drivende aksel højt gear 1.a overført lavt tempo; ringe kraft højt gear lavt skyl 1 funktion til udskylning af en forholdsvis lille portion vand i et toilet højt skyl 2 funktion til udskylning af vand i et toilet, placeret i en cisterne der er integreret i toilettet højt skyl ligge lavt sørge for ikke at tiltrække sig opmærksomhed; lade være med at gøre sig bemærket holde lav profil mindste/laveste fællesnævner 1 matematik det mindste tal som to eller flere brøkers nævnere går op i 1.a overført det (i reglen lave) niveau der er påkrævet for at noget har bred, folkelig appel springe over hvor gærdet er lavest overført anstrenge sig mindst muligt for at opnå noget; vælge den nemmeste løsning lave2 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈlæːvə] norrønt laga; afledt af lag 1 fremstille eller frembringe ved fysisk eller åndelig virksomhed formelt eller højtideligt skabe 1.a tilberede mad eller drikke 2 foretage sig; beskæftige sig med bestille 2.a være beskæftiget med som erhverv, uddannelse el.lign. bestille 3 udføre; forårsage at noget bestemt sker, fx at en opgave løses, eller at en bevægelse eller handling gennemføres foretage | gøre 3.a gøre noget forkert, forbudt el.lign. begå 4 frembringe; bevirke at en bestemt situation eller tilstand opstår 4.a danne eller udgøre ved sin stilling, udformning el.lign. 5 planlægge, organisere, indføre el.lign.; sørge for • fx udtænke og iværksætte noget der siden gennemføres af andre foranstalte ordne | arrangere 6 reparere 7 ændre (gennemgribende) til noget nærmere bestemt 8 have afføring 9 tjene; skaffe – uformelt 10 se også nogle særlige forbindelser med andre ord, fx lave ansigt lave grin med drive/gøre/lave løjer med nogen drille nogen; gøre nogen til grin – gammeldags drive gæk få noget lavet ude i byen få en arbejdsopgave udført ved at betale et eksternt firma eller eksterne personer for det gøre/lave grin med få nogen til at fremstå latterlig eller komisk ved at drille, narre eller grine af vedkommende lave sjov med | gøre nar ad | tage gas på gøre (sætte, lave, ..) i stand bearbejde, behandle eller reparere og derved gøre klar til brug ikke lave dagens gerning overhovedet ikke udrette noget; ikke bestille noget som helst lave nogen til hakkemad overført mishandle nogen fysisk eller psykisk lave om 1 ændre (gennemgribende) 2 gøre noget en gang til helt forfra, fx for at undgå fejl lave sjov med nogen drille nogen; holde nogen for nar lave stort have afføring – forskønnende lave ˈtil 1 tilberede mad eller drikke – sjældent tillave 2 ordne, arrangere; gøre i stand – sjældent skære ansigt/ansigter eller lave ansigt/ansigter 1 lave grimasser 2 fortrække ansigtet pga. smerte, væmmelse el.lign.

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • lav: forening, gilde, selskab; korporation
  • lav: lille, trang; gemen, nedrig, beskidt, lumpen, luset, infam, afskyelig, skammelig, skændig, nederdrægtig, uværdig, ufin, unfair, foragtelig, billig, ussel, jf. hundsk

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • lav profil lav profil sbforb. (1969) (med vilje kun) gøre sig svagt gældende
  • tæt-lav tæt-lav adj. (1970)

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Lav,1 I. Lav, en ell. (næsten kun i den sp. 4516ff. nævnte anv.) et (jf. ForstO.). best. f. -en, -et flt. -er (sv. lav, fsv. laf (i ssg. äppleträlaf), no. lav; til no. lava, hænge, dingle, oldn. lafa, hænge fast; besl. m. laber, II. Lap   i rigsspr. synes ordet først at være kommet i brug i slutn. af 18. aarh. (endnu ikke i vAph.s ordbøger)
Lav,2 II. Lav, et. làv. Høysg.AG. 35. (ofte skrevet Laug). best. f. -et flt. d. s. ell.  -e (Cit.1718.(KbhDipl.VIII.457). Argus.1771.Nr.35.1) ell.  -er (LTid.1743. 286); best. f. flt. -ene ell.  -erne. (egl. blot en enkelt bet. af Lag (se Lag 5.1), som har fæstnet sig i formen Lav (Laug);
lav,3 III. lav, adj. láv. Høysg.AG.131. (tidligere ogs. undertiden skrevet laug. JJuel. 432. LTid.1726.789.1727.740. Garboe.HA. 22). intk. -t ell. (nu sj.) laft (AOlr.(DgF. VIII.181). Zahrtmann.M.323. jf. lavt Danner rim med  Skaft. UBirkedal.(StSprO.Nr.83.11)). (æda. lagh, sv. låg, no. lav, låg, oldn. lágr, eng.
lav,4 IV. lav, adj. se III. lave.
lav,5 V. lav, konj. se u. Lag 4.2.
Lag Lag, et. ell. (nu sjældnere undt. i tryksvag stilling, fx. i den ndf. sp. 19812 nævnte anv.) (Høysg.AG.138. Sv Grundtv.(Filologmødet.1876.112)) ell. (dagl., nu især dial. ell. vulg.) (jf. skrivemaaderne Lav (se ndf., især u. bet. 3-7. sml. MO.I.134910-12) og Laug (LTid.1731.639. Blich.(1920).XIV.141. se ogs. u. bet.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 7. Vokaler
De gældende retskrivningsregler om dobbeltskrivning af vokalbogstaver
§ 44. Semikolon
De gældende retskrivningsregler (2012) om hvordan man bruger semikolon

Ordlister

Sammensætninger med bindestreger
En alfabetisk liste over sammensætninger med tal og symboler
T-leksikon
Oversigt over adverbier dannet af adjektiver som ender på -ig, -lig og -vis

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

digelag
I Retskrivningsordbogen (https://roplus.dk/#ordbog/digelag/) finder man kun ordet digelag. Men kan det være rigtigt? Skal det ikke være digelav (eller ...
forholdsvis og komparativ
Kan man bruge forholdsvis med en efterfølgende komparativ?
kursen på aktier
Jeg har observeret, at betydningen af ordet kurs i forbindelse med aktier tilsyneladende har ændret sig. Tidligere betød ordet 'prisen på et værdipapir udtrykt ...
latterlig som positivt forstærkerord; latterlig som gradsadverbium
Jeg er stødt på overskriften "Ny koreansk restaurant på Vesterbro laver latterligt gode burgere". Kan man virkelig bruge latterlig på den måde?

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Ignorere
Hvordan udtales ordet "ignorere"?

SprogbrevetDR

Udtale
af Jørn Lund, oktober 1991

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Net — et nyt pendulord
af Kjeld Kristensen, Politiken, 5. maj 2007

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Sej(g)livede stavefejl
af seniorforsker Ole Ravnholt, Jyllands-Posten, 28. april 2012
Pral og blær
af Sabine Kirchmeier direktør i Dansk Sprognævn

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Udtale

Lars Brink — Er der nogen, der bestemmer ...
Artiklen "Er der nogen, der bestemmer over rigtig og forkert udtale?" er en del af temaet om udtale.

Leg og lær

Quizzer og øvelser

Lav ledsætninger
Uden startkomma
Retskrivning
Alfabetisk oversigt
Her kan du finde den komplette liste over quizzer og øvelser på sproget.dk

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Bogbindersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogb.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Bogtrykkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogtr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Håndværkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (haandv.), der angiver at ordet har været brugt ...
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...

Nyheder

Nyheder

Tøndering
Sprogmagasin er tilgængeligt på nettet
Language at Work (LaW) er navnet på det engelsksprogede internetmagasin med danske rødder som er aktuelt med sit sjette nummer, ”Language and Power”
Sydslesvigs vej fra dansk til tysk
Sydslesvig var i middelalderen et helt overvejende dansk sprogområde, men det danske sprog blev over mange hundrede år fortrængt af tysk.
EU anbefaler flere undertekster på børne-tv
De europæiske medier opfordres i ny rapport til at vælge tekstning i stedet for synkronisering af hensyn til børns sproglige kompetencer, skriver Politiken.
Lian Malai Madsen modtager Ton Vallen-prisen
Dansk forsker får prisen for sin undersøgelse af unges måder at tale på.