Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: lap

Mente du: alp| laps| lp| la | se flere forslag | flap| klap| slap| kap| lad| tap| bap| cap| hap| lab| laf| lag| lak| lal| lam| las| lav| lup| nap| pap| rap| wap| zap

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
1. lap sb., -pen, -per, -perne (lille stykke papir, stof e.l., hudflig); sætte en lap på; en lap papir
2. lap sb., -pen, -per, -perne (ÆLDRE same), i sms. lap- el. lappe-, fx lap(pe)pige

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

lap1 substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -pen, -per, -perne [ˈlɑb] norsk lapp, oldengelsk lappa 'snip, stykke'; beslægtet med latin lapsus, egentlig om noget der hænger slapt ned 1 lille stykke papir, stof, læder el.lign. flig 1.a lille stykke som noget repareres med, især et stykke stof som sys på en beklædningsgenstand med et hul eller et slidt sted, eller et stykke gummi som klæbes over et hul i en cykelslange 2 fremstående, afgrænset eller løsthængende del af en plante eller af et organ på et menneske eller et dyr – sjældent lap2 substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -pen, -per, -perne [ˈlɑb] er blevet identificeret med fx nedertysk lapp 'tåbelig person' og med substantivet lap refererende til 'lappet tøj', men er snarest et finsk låneord, jævnfør finsk lappalainen 'person fra Lapland' 1 = same lappe verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈlɑbə] 1 reparere eller forstærke ved hjælp af en eller flere lapper bøde 1.a udbedre en skade eller afhjælpe en mangel overfladisk eller utilstrækkeligt 1.b overført forsøge at løse et problem eller forbedre en (mangel)situation lappe (ind) over = overlappe lappe sammen 1 reparere, evt. ved at sætte lapper på; få til at fungere igen 1.a behandle et sår eller en skade på kroppen

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • lap: stump, flig, hjørne; flik, klud

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Lap,1 I. Lap, en. se I. Lab.
Lap,2 II. Lap, en. (i bet. 3.2-3 undertiden skrevet Lab. VSO.III.L7.  Lappe. Reynike Fosz.(1747).359. dial. Læp. Pflug.DP.1048. Bøeg.S.92. vAph.BO.222. sa.Nath.VI.297. MDL.(jy.). Levin.(sjæll.). OrdbS.(Fyn, Taasinge). jf. Moth.L53. Feilb. sml. ogs. Doglæp samt u. Brev-, Hud-, Ladelap). flt. -per. (
Lap,3 III. Lap, en. ( Lappe. LTid.1727. 653.663). flt. lapper ell.  lappe (best. f. lappene. LTid.1727.637). (ænyd. lap(pe), flt. lapper, sv., no. lapp, sen. oldn. (flt.) lappir, eng. lapp, ty. lappe; af usikker oprindelse; jf. Finlap(per), I. Finne, Lapfinne, Laplænder; oftest i flt., især geogr. ell. i etnografisk fagspr., jf.:
Lab,1 I. Lab, en. (nu næppe i rigsspr. Labbe. Moth.L1. Robinson.I.44. Blich.(1920).XVII. 94. VSO. jf. Esp.200. samt Bjørnelabbe. VVed.G.145. – undertiden skrevet Lap. Jac Bircherod.R.99. PAHeib.US.429. Bagges. Danf.I.238. Heib.Poet.IX.355. Bønnelycke. L.136). flt. -ber. (ænyd. d. s. (og Om plantenavn bjørnelabbe

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Typiske problemer

Pendulord
Pendulord er ord der har to betydninger som er modsatrettede. Hvis man er blevet forfordelt, har man så fået for meget eller for lidt? Er det godt eller skidt ...

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

pendulord
Vi er to der ikke kan blive enige om hvad ordet forfordele betyder. Jeg mener at det betyder at man får for mange fordele i forhold til en anden. Min modpart ...

Temaer

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Rebslagersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (reb.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...