Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: løve

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
ve sb., -n, -r, -rne, i sms. løve-, fx løvebrøl, løvemanke

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

løve substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -n, -r, -rne [ˈløːvə] fra tysk Löwe fra latin leo fra græsk leon, af nærorientalsk oprindelse 1 stort afrikansk rovdyr der har grågul pels og en lang hale; hannen har en stor, kraftig manke omkring halsen og hovedet • tilhører kattefamilien Panthera leo 1.a overført (ung) mand der målbevidst fører sig frem i håb om at opnå succes eller en fremtrædende position 2 astrologi person født i stjernetegnet Løven • dvs. mellem den 23. juli og den 23. august godt brølt, løve bruges som anerkendende kommentar til én der har fremsat en rammende eller klog bemærkning godt gået kaste nogen for løverne overført udsætte nogen for en meget ubehagelig behandling løvens gab/hule overført meget farligt eller ubehageligt sted løvens klo overført den sande mesters kraftfulde præg springe op som en løve og falde ned som et lam gå i gang med et forehavende med stor entusiasme og energi, men til sidst ikke overkomme at fuldføre det vække den slumrende løve overført fremkalde vrede hos en ellers fredsommelig person

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • love-in love-in sb. (1967) (med tilnærmet engelsk udtale) offentlig sammenkomst holdt som en demonstration for mere kærlighed mellem mennesker
  • love-story love-story sb. (1962) (med tilnærmet engelsk udtale) (banal) kærlighedshistorie

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Løve,1 I. Løve, en. flt. -r. (glda. løwe, løæ, løyæ (Kalk.II.891), leye (Lucid.45), løgæ (i løgæ mun. HellKv.31), læghæ (smst.53. Harp.Kr.239), lage (HellKv.10. jf. sdjy. law (Feilb.), mnt. lawe), jf. glda. leon, løwen (ogs. n.), liøwen, n. (Kalk.II. 891), æda.
Løve,2 II. Løve, en. se I. Løbe.
Løve,3 III. Løve, en. se I. Løv.
løve,4 IV. løve, v. se III. løbe.
løve,5 V. løve, v. -ede. (ænyd. løffue og løge (DGrammat.II.63), oldn. lauga; afl. af I. Løv; nu næppe br., jf.: “obs.” VSO. “forældet.” MO.) vaske. Moth.L184.   refl.: vaske sig; tage bad. NvHaven.Orth.109. Levin.(“endnu Nordsjell.”).
løve,6 VI. løve, v. -ede. (glda. løves (DgF.II.103); jf. ty. lauben samt oldn. laufgast; afl. af IV. Løv; jf. løvet) 1) (nu næppe br.) besætte, pynte med løv; maje. Moth. L295. VSO. MO. 2) tage blade af træerne (til foderbrug); afløve. vAph.(1772).III. jf. VSO.   nu vist kun (især poet.) i forb.
Løv,1 I. Løv, en. (Løve. Moth.L184. MO. jf. VSO.III.L189. Løj. Hübertz.Ærø.(1834). 246). flt. -er (VSO. i bet. 2: Leth.(1800)). (ænyd. løg, bad (DGrammat.II.63; “apud Fionos.”), løv (Kalk.II.881), løff (smst.V. 688), glda. løygh (HellKv.49), æda. løgh
løbe,3 III. løbe, v. Høysg.AG.14. (dial. løve. Moth.L307. Kogeb.(1710).28. OrdbS. (bornh.). jf. Feilb.). -ede. vbs. -ning (LandmB. II.490). (ænyd. d. s. (Kalk.II.825), æda. løpæ (pass. løpæs. Harp.Kr.215. part. løpt. smst. 41.131.215), no. lø(i)pe; egl. sa. ord som oldn. hleypa,
Løbe,1 I. Løbe, en ell. (dial.) et (Thorsen.39. OrdbS.(bornh.)). Høysg.AG.14. (dial. Løve. Kogeb.(1710).28. CEMangor.RS.102. BiblLæg.XVIII.77. Rietz.395(skaansk). OrdbS.(sjæll., bornh.). jf. Feilb. – (sj.) i bet. 3: Løb, et. JohsPetersen. Den Isl.Skiørbug.(1769).20. Løv. Tode.KD.244). flt. (vist kun i bet.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 12. Store og små bogstaver i proprier
De gældende retskrivningsregler om stort eller lille bogstav i navne
1. Hvilke opslagsord?
8. Ét eller flere ord?
§ 37. Betydningsforskel mellem t-adverbialer og rene adverbier
De gældende retskrivningsregler om betydningsforskel ved visse t-adverbialer (biled) og det tilsvarende rene adverbium (biord)

Ordlister

Ordforbindelser i ét eller flere ord
En alfabetisk liste over ordforbindelser i ét eller flere ord
Stort eller lille begyndelsesbogstav
Slå bestemte ord og emneord op, og se om de skal med stort eller lille begyndelsesbogstav
Sammensætninger med bindestreger
En alfabetisk liste over sammensætninger med tal og symboler

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

ny el. nye
Hedder det den ny lov eller den nye lov?
postdistrikt Odense
Jeg har bemærket en ny sproglig konstruktion, som bliver mere og mere almindelig. Det drejer sig først og fremmest om officielle betegnelser på forskellige ...
sinde(t)skrivelse, agterskrivelse
Forleden modtog jeg en skrivelse fra socialforvaltningen i kommunen hvor ordet sindeskrivelse optræder. Jeg er aldrig tidligere stødt på dette ord, og jeg kan ...
sølvbryllup - 25 års registreret partnerskab
Om nogle få år er det 25 år siden den første partnerskabslov blev vedtaget, og derfor er der jo par der snart skal fejre at de har levet sammen i registreret ...
på el i finansloven
Hedder det "i" eller "på" finansloven?

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Kamphund, muskelhund
Hvorfor definerer Den Danske Ordbog visse hunderacer som ”kamphunde” og ”muskelhunde”?
Retlig eller retslig
Hedder det "retlig" eller "retslig"?

SprogbrevetDR

Kort
af Erik Hansen, maj 1986
Løfter, trusler og håb
af Jørn Lund, december 1989
Falske venner
af Erik Hansen og Jørn Lund, august 1991
Dødstrusler
af Erik Hansen, marts 1993
Klicheer
af Erik Hansen & Jørn Lund, august 1994
Betydninger
af Erik Hansen, november 1985
Ukyndighed eller distraktion
af Jørn Lund, september 1988
Forringelser
af Jørn Lund, december 1988
Omgå og omgås
af Erik Hansen & Jørn Lund, august 1989

Mål og Mæle

Det siger loven
Find love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. om dansk sprog
Retskrivningsloven
Lov nr. 332 af 14.5.1997 om dansk retskrivning. Trykt i Lovtidende A, s. 1521

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Tak for røv og nøgler
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 28. maj 2008
Jul og julehøns
af Ebba Hjorth, Politiken, 19. december 2007

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Dufte og lugte
af informationsmedarbejder Jørgen Nørby Jensen, Jyllands-Posten, 2. april 2011
Nævn eller politi?
af seniorkonsulent Jørgen Nørby Jensen, Jyllands-Posten, 6. juni 2015
Rigtig, rigtig irriterende
Af Jørgen Nørby Jensen, seniorkonsulent i Dansk Sprognævn, Jyllands-Posten, 14. maj 2016

Temaer

Udtale

Lars Brink — Udtale-reduktion
Artiklen "Udtale-reduktion" er en del af temaet om udtale.
Lars Brink — Er der nogen, der bestemmer ...
Artiklen "Er der nogen, der bestemmer over rigtig og forkert udtale?" er en del af temaet om udtale.
Lars Brink — Hvordan undersøger man udtale?
Artiklen "Hvordan undersøger man udtale?" er en del af temaet om udtale.

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Skriftsprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56), markeret med en bog, hvilket betyder at ordet kun bruges i skriftsprog eller litterært ...
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Håndværkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (haandv.), der angiver at ordet har været brugt ...
Nu sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (nu sj.), der angiver at ordet stadig er i brug, men anvendes af ...

Nyheder

Nyheder

Nyt på sproget.dk
Under det nye menupunkt, Det siger loven, finder du love og bekendtgørelser om dansk sprog.
Internettet gør unge til opmærksomme sprogbrugere
I den digitale verden myldrer det tilsyneladende med stavefejl, men ifølge forskere bør man i stedet tale om to forskellige skriftsprogsuniverser med hver ...
Tysklands hidtil længste ord vil fremover ikke stå i loven
Foredrag om kommunikativ mobilitet
Tirsdag d. 24. september afholdes foredrag i Den sociolingvistiske studiekreds.
Det mangesprogede Sverige
Det svenske sproglovsudvalg har afleveret sin betænkning til den svenske regering den 18. marts.
Personnavnegeografi
Danskernes efternavne viser hvor i landet danskerne bor og har boet i de seneste 150 år.
Ny islandsk sproglov
Den 27. maj 2011 blev den første egentlige islandske sproglov vedtaget.
Tosprogede taber terræn i skolen
Færre unge med etnisk minoritetsbaggrund gennemfører eller kommer i gang med en ungdomsuddannelse. Det skriver politiken.dk.
Valgfag i indvandrersprog skal styrkes
Undervisningsminister Christine Antorini (S) vil udbrede valgfag i indvandrersprog og gøre fagene til prøvefag. Det skriver folkeskolen.dk.
Retslingvistik
Forslag om modernisering af sproget i den norske grundlov
Den norske grundlov skal nu gøres tilgængelig på nutidigt bokmål og nynorsk.
[1]

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Råd og regler
Slå op i retskrivningsreglerne, søg i en af ordlisterne over udvalgte emner, eller læs mere om typiske problemer. "Er du i tvivl, så slå det op. Er du ikke i ...
Retskrivningen på sproget.dk