Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: løs

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
løs adj., -t, -e; hunden er løs; en løs trøje; løse rygter; på livet løs

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

overfalde verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, ..faldt, -t; præteritum participium brugt som foranstillet adjektiv: -n eller -t, -t, ..faldne [-ˌfalˀə] • præteritum participium: [-ˌfalˀəð] 1 udsætte nogen for voldsom fysisk eller psykisk overlast angribe | gå løs på overmande 1.a foretage et militært angreb angribe 1.b overført påvirke nogen eller noget pludseligt og stærkt 1.c overført overvælde nogen med kærtegn eller andre udtryk for stærke følelser løs adjektiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -t, -e; -ere, -est [ˈløˀs] • i sammensætning: [ˈløs-] norrønt lauss, oldengelsk leas 1 fæstnet eller forbundet på en måde der tillader en vis grad af bevægelighed eller mellemrum stram | fast løsne 1.a som kan tages af fast 1.b som består af enkeltdele der ikke er tæt forbundet med hinanden; med (store) mellemrum eller huller kompakt porøs 2 som ikke (længere) er bundet, indespærret eller fastholdt til eller på et bestemt sted fri 2.a overført som kan udfolde sig frit og ikke (længere) er hæmmet eller bundet af afhængighed, forpligtelser, hensyn el.lign. 2.b som adverbium meget energisk og uden tøven eller pauser 3 forbundet med usikkerhed, forandringer, afvigelser eller stadige skift; med en mindre fast struktur fast flygtig 4 som savner et sikkert grundlag, en logisk struktur eller en vis grad af bearbejdning 5 uforpligtende; løsagtig 6 som let sættes i gang eller frigøres 7 som ikke er beregnet på at skade • om ammunition el.lign. skarp bryde løs 1 begynde pludseligt; komme til pludseligt udbrud 2 løsne ved at brække – sjældent brække af det løse noget der kommer oven i noget andet som noget ekstra der ikke specificeres nærmere – uformelt fanden er løs (i Laksegade) der bliver ballade; den er helt gal frie/løse tøjler overført fuld handlefrihed; frit spillerum; frie muligheder for at udfolde sig gå løs begynde, typisk på en voldsom eller kraftfuld måde gå løs på 1 angribe under anvendelse af vold, fx med våben 1.a begynde at skade eller ødelægge 1.b udsætte for voldsom kritik eller grov krænkelse 2 gå energisk i gang med; tage kraftigt fat på have en skrue løs overført være (lidt) skør eller forvirret; ikke være rigtig vel forvaret i løs afladning handel ikke pakket i kasser, containere el.lign. • om fragtgods i løs vægt ikke pakket i bestemte portioner på forhånd og derfor til at købe i det kvantum man ønsker knække af/løs 1 fjerne eller løsne noget ved at udsætte det for tryk eller belastning brække af 1.a løsne sig pga. et brud løs ammunition ammunition med krudtladning, men uden projektil løse håndled affekteret kropssprog, især opfattet som (stereotypisk) udtryk for mandlig homoseksualitet løs ende især overført forhold der ikke er blevet afklaret, færdigbehandlet eller undersøgt ordentligt løse ris langkornede ris der er kogt så de ikke klistrer sammen løskogte ris løs forbindelse 1 kortvarigt, uforpligtende kærlighedsforhold 2 løs tilknytning mellem komponenter i et elektrisk apparat eller installation (og dermed risiko for fejlfunktion) løs mave tynd afføring tynd mave løs snak 1 meddelelser der er usandfærdige eller mangelfuldt underbyggede 2 uforpligtende snak om dagligdags ting løst krudt 1 portion krudt anbragt i en patron uden projektil så der ved affyringen blot afgives (røg og) et knald løst skud 1.a overført tomme trusler; noget som ikke har et reelt indhold løst og fast alle mulige forskellige emner stort og småt | det ene og det andet løst skud patron med krudtladning, men uden projektil øvelsespatron | løs ammunition med løs hånd uden at bekymre sig særlig meget om præcision eller mådehold • ofte i forbindelse med arbejde med hænderne på livet løs meget energisk eller entusiastisk rive løs/fri 1 frigøre fra en fastlåst eller fastklemt position ved træk, slid eller anden stor kraftpåvirkning mere formelt løsrive vriste 1.a overført frigøre, evt. med magt, fra noget som binder politisk, juridisk, følelsesmæssigt eller på anden måde løsrive 1.b overført frigøre sin opmærksomhed, sit blik eller sine tanker fra noget eller nogen, evt. med besvær løsrive 1.c slippe væk fra nogen ved at cykle, løbe el.lign. meget hurtigt vriste | mere formelt løsrive sidde løst 1 overført blive brugt hurtigt og uden eftertanke • om penge 2 overført have let ved at komme til udtryk eller blive brugt mod nogen i stor eller overvældende mængde eller grad • fx om en negativ indstilling, holdning eller følelse sidde løst i sadlen overført sidde usikkert i en stilling eller en position slå gækken løs lade sin munterhed og glæde komme til udtryk ved at feste og have det sjovt lave skæg og ballade slå sig løs slippe sine hæmninger og udfolde sig frit; more sig være løs/let på tråden overført have mange skiftende seksualpartnere; være letlevende • især om kvinde – nedsættende -løs sidsteled (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) i adjektiv: -t, -e [-ˌløˀs] samme ord som adjektivet løs som mangler, er befriet for eller er blottet for noget bestemt løse verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, løste, løst [ˈløːsə] 1 bearbejde en knude eller andet der er bundet, så knuden eller omviklingen forsvinder eller bliver løsere, og nogen eller noget evt. gøres fri løse op 1.a overført gøre fri af tvang, afhængighed, bindinger el.lign. frigøre 2 ophæve eller fjerne en vanskelighed 3 finde eller skabe en løsning, forklaring eller besvarelse på noget 4 købe eller skaffe sig løse cirklens kvadratur ved hjælp af passer og lineal konstruere et kvadrat der har samme areal som en given cirkel • opgaven kan ikke løses og bruges ofte som eksempel på et uløseligt problem løse en ligning ved hensigtsmæssige operationer finde frem til et udtryk for størrelsen af den ubekendte i en matematisk ligning løse op 1 bearbejde en knude eller andet der er bundet, så knuden eller omviklingen forsvinder eller bliver løsere, og noget evt. gøres fri løse | løsne | binde op 1.a overført (få til at) blive mindre stram, spændt eller begrænset; gøre eller blive mere fleksibel eller mindre regelret og stiv – kendt fra 1960 løsne 1.b overført (få til at) blive mere åben og afslappet med hensyn til indestængte følelser el.lign. løsne op løse sig blive ophævet, fjernet eller ordnet • om problem, konflikt el.lign. løse sognebånd lade sig registrere som medlem af en menighed under en præst i et andet sogn end det man bor i

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • løs: sid, vid; slap, laks, ubunden; usystematiseret, indfaldsagtig, usammenhængende; frit i luften svævende, ikke underbygget (bevist); ukontrollabel, løsagtig

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Løs,1 I. Løs ell. Løss, en (VilhThoms.Afh. III.295. OPaulsen. Vegetationer i Transkaspien.(1911).35) ell. et (MøllH.III.337). (fra ty. löss; geol.) støvagtigt, sandblandet, kalkholdigt ler, aflejret (som istids-steppedannelse) ved af vinden hidført ørkensand; ogs. om
løs,2 II. løs, adj. Høysg.AG.134.168. intk. -t ell. (nu kun jy., jf. Kort.161) d. s. (et løs Fruentimmer. Holb.Masc.II.4). (æda. d. s., oldn. lauss, oeng. leas, fri ell. blottet for (eng. -less), ogs.: falsk, tom (eng. loose fra nord.), ty. los, got. laus; besl. m. forlise; jf. III. los   i bet. 1-3
-løs -løs, suffiks. 1) se II. løs 5.2. 2) se -leds.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 41. Slutpunktum
De gældende retskrivningsregler om punktum mellem sætninger

Typiske problemer

Orddeling · uddybning
Detaljeret gennemgang af hvordan man deler ord ved linjeskift

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

at have en skrue løs
Hvor kommer udtrykket at have en skrue løs fra?
den nye sort
Jeg er stødt på udtrykket den nye sort som bruges om noget der er blevet moderne. Er der tale om et nyt udtryk?
plus 10 års erfaring
Kan jeg har plus 10 års erfaring betyde andet end præcis 10 års erfaring?
skrive sig noget bag øret
Hvad betyder udtrykket at skrive sig noget bag øret - og er det ikke lidt dumt at skrive noget dér?
pikle af
For nylig var jeg i selskab med en tidligere kollega som fortalte om en samtale han havde haft med sin nabo. Samtalen førte ingen steder hen, og godt irriteret ...

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Karisma
Hvorfor kan "karisma" ikke slås op i ODS?

SprogbrevetDR

Kun løs er al fremmed tale
af Erik Hansen, maj 1991
Advarsler
af Erik Hansen, februar 1992
Generelt
af Jørn Lund, september 1991
Udtale
af Erik Hansen & Jørn Lund, juni 1993
Løfter, trusler og håb
af Jørn Lund, december 1989
Klicheer
af Jørn Lund, februar 1987

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Nu er hundrede og ét ude
af Henrik Lorentzen, Politiken, 24. februar 2007
Myte eller legende?
af Henrik Andersson, Politiken, 30. december 2006

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Er der et liv efter døden?
af ph.d Anne Kjærgaard, Jyllands-Posten, 31. marts 2012

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Udtale

Lars Brink — Hvordan undersøger man udtale?
Artiklen "Hvordan undersøger man udtale?" er en del af temaet om udtale.

Leg og lær

Ordmuseum

Bryggersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bryg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Bogbindersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogb.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Apotekersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (apot.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Snedkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (snedk.), der angiver at ordet har været brugt ...
Garversprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (garv.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Håndværkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (haandv.), der angiver at ordet har været brugt ...
Bogtrykkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogtr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...

Nyheder

Nyheder

Nye svar fra Sprognævnet på sproget.dk
Dansk Sprognævn besvarer ca. 6.000 spørgsmål hvert år. Nogle af de hyppige, mest relevante og oplysende bliver løbende lagt på sproget.dk.
Dansk kriblekryds på nettet
Ordjagt er et nyt spil på nettet.
Ny bog: "Dansk i nullerne. 50 sproglige diagnoser"
Jørn Lund stiller i sin nye bog skarpt på det danske sprog i årtusindets første årti, hvor vi powernappede og -shoppede, googlede og bloggede på livet løs, ...
Charles Goodwin kommer til Aarhus Universitet
Den 17.-18. september kan du møde professor Charles Goodwin på Interacting Minds Centre på Aarhus Universitet. Han giver to foredrag under sin visit.
Tvillingers hemmelige sprog
En You-tube video med et tvillingepar der på trods af deres meget unge alder fører en engageret samtale, har fået millioner af hits på få måneder. Peter Bakker ...
"Grammatik for dummies" – Thomas Skov på skolebænken, 6 videoer om grammatik
I samarbejde med sproget.dk lancerer Studieskolen 6. september 2013 6 små – frit tilgængelige – videoer hvor vi følger Thomas Skovs forsøg på at lære grammatik ...

Øvrige sider på sproget.dk