Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: lære

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
1. re sb., -n, -r, -rne; tage ved lære; være i lære
2. re vb., -r, lærte, lært; lære fra sig

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

lære1 substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -n, -r, -rne [ˈlεːʌ] fra nedertysk lere, afledt af verbet leren 'lære' 1 sammenhængende system af tanker, teorier, regler m.m. der søger at forklare en del af virkeligheden • især om religiøst eller videnskabeligt system 1.a (samlet viden inden for) en videnskabsgren eller et praktisk virksomhedsområde • også om en fremstilling heraf, fx i form af en lærebog 1.b generel viden, indsigt og erfaring som kan uddrages af noget, og som kan indvirke på éns adfærd i lignende fremtidige tilfælde morale 2 faglig uddannelse, især inden for håndværk, industri eller handel praktik 2.a overført uddannelse eller oplæring inden for et ikkefagligt område tage ved lære 1 ændre sin adfærd eller tankegang ud fra erfaringer som man har draget lære 2 tilegne sig bestemte kundskaber eller færdigheder lære lære2 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, lærte, lært [ˈlεːʌ] fra nedertysk leren egentlig 'få nogen til at vide', til en rod med betydningen 'spore, spor', beslægtet med læst 1 tilegne sig kundskaber eller færdigheder, især i forbindelse med undervisning 1.a efterhånden blive i stand til at gøre noget bestemt eller forstå og anerkende noget bestemt 2 bibringe kundskaber eller færdigheder, især i forbindelse med undervisning undervise 2.a efterhånden sætte nogen i stand til at gøre noget bestemt eller forstå og anerkende noget bestemt det bedste nogen har lært eller alt hvad nogen har lært så godt (hurtigt, kraftigt, ..) som nogen overhovedet kan du skal ikke lære mig noget bruges som afvisende svar til nogen der vil belære eller vejlede én – især talesprog jeg skal lære dig (jer, ..) udtrykker at den talende truer med at afstraffe nogen eller tvinge nogen til noget – især talesprog lære at kende komme til at kende; få kendskab til; stifte bekendtskab med lære fra sig bibringe andre nogle af de kundskaber og færdigheder som man selv har lære/lure nogen kunsten af skaffe sig kendskab til noget ved at se hvordan andre gør lære op uddanne til at udøve et bestemt erhverv eller løse en bestemt opgave oplære man kan ikke lære en gammel hund nye kunster talemåde en (ældre) person med indgroede vaner har svært ved at omstille sig og lære nyt man skal lære så længe man lever talemåde der vil altid være noget som man ikke har kendskab til eller erfaring med, men som man alligevel bør kende til – bruges ofte som kommentar når man bliver gjort opmærksom på noget man ikke ved nød lærer nøgen kvinde at spinde talemåde hvis man i tilstrækkelig høj grad ønsker at løse et bestemt problem, skal man nok også finde en måde at gøre det på

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • lære: doktrin, lærdom, -logi; lærestreg, påmindelse
  • lære: undervise, docere; erfare, forstå, studere, indstudere, vide, komme efter

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Lære,1 I. Lære, en. flt. (l. br.) -r (Ew. (1914).V.173. GRønberg. Giordano Bruno. (1915).202). (glda. lære, leræ (Brandt.RD. II.19); fra mnt. lere (hty. lehre), jf. eng. lore; til III. lære; jf. II. Lære, Lærdom) 1) om belæring ell. uddannelse.    1.1) (nu næsten kun dial.) d. s. s.
Lære,2 II. Lære, en. (sj. Lærer. flt. -e: LandbO.IV.343.  Lere. MR.1824.97. Mil TeknO.163). flt. -r. (fra ty. leere (leer, lehr), egl. sa. ord som lehre (se I. Lære); haandv.) hvad der bruges til at afpasse ell. rette noget ind efter olgn.; især om maaleredskab (ofte en slags skabelon) af meget forsk. form, der anvendes i st. f. passer og andre maaleredskaber i tilfælde, hvor samme maal skal bruges ofte (jf.
lære,3 III. lære, v. Høysg.AG.7. præs. -er ogs. (dagl.) jf. skrivemaaden lær (SalmHus.66.3. ChrBorup.PM.362); præt. -te (tidligere ogs. skrevet -de. Ps.119.99 (Chr.VI). Holb.GW.(1724). 4sc. Grundtv.Udv.V.157) ell.  -ede (Holb. DH.III.572. LTid.1738.18. JSneed.II.292); part. -t ell.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 24. Substantiver med pluralis på -ere
De gældende retskrivningsregler om stavemåden af bestemte substantiver (navneord) i pluralis (flertal)
6. Bøjningsoplysninger
Ændrede stave- og ordformer
Liste over de senest ændrede stave- og ordformer

Typiske problemer

Typiske problemer
Her på siden kan du finde regler, vejledning og øvelser inden for en række af de mest almindelige sproglige faldgruber på dansk. Vælg et emne fra den ...
R-problemer
R-fejl er et af de største staveproblemer
Ledsætningen — forskellige slags
En ledsætning er et led i en helsætning – lær om dem
Grammatiske ord
Det er praktisk at kende både de internationale og danske grammatiske ord. De er gode at kende når du skal lære engelsk, tysk, fransk eller andre fremmedsprog. ...
Ord
Komma
Hvor skal kommaet stå? Find frem til regler, øvelser og grammatik vedrørende kommasætning
Kommagrammatik
I seks punkter gennemgås den grammatik og de hjælperegler man skal kunne for at sætte korrekt komma
Ledsætningen — hvordan er det nu liiiige man finder den?
Lær at genkende ledsætninger, og hvor de befinder sig i helsætningen
Et eller flere ord?
Mange har svært ved at finde ud af hvornår man skal skrive noget i ét eller i flere ord. Hedder det computer ekspert eller computerekspert? Produkt udvikle ...
Et eller flere ord · uddybning
Sådan løser du dine problemer med et eller flere ord

Ordlister

Ordforbindelser i ét eller flere ord
En alfabetisk liste over ordforbindelser i ét eller flere ord

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

alfabetiseret
Hvad er det modsatte af en analfabet?
kige, kigge, kikke - og kikkert
Hvorfor skal det være så besværligt for børn at lære at stave? Jeg har gennem min 11-årige skoletid lært at stave at kikke på tre måder, nemlig kige, kigge, ...
er du nysgerrig på verden?
Jeg sidder med en tekst hvor der står nysgerrig på i stedet for nysgerrig efter. Kan man overhovedet bruge nysgerrig på?
må jeg få en til is?
Mine børn siger næsten helt konsekvent fx ”må jeg få en til is?” Jeg prøver at lære dem at det hedder ”må jeg få en is til?”, men det hjælper vist ikke, og nu ...
piloter
Kan ordet pilot bruges som betegnelse for ’guide, vejleder’?
tosproget og mørklødet
Jeg har altid troet at tosproget var en betegnelse for folk som er vokset op med to sprog, og som taler begge sprog tilnærmelsesvist lige godt, hvilket vel ...
Er tegnsprog et modersmål?
er tegnsprog et modersmål?
artikel i prædikativer
Er artiklen i 'du er en lærer' forkert, og er der tale om engelsk indflydelse?
det gror på mig
Jeg hørte forleden dag en ung mand sige om en ide han havde fået, at den groede på ham. Det synes jeg lyder mærkeligt – har I nogensinde hørt om dette udtryk?
en kompliment el. et kompliment
Jeg har lært at man skal skrive en kompliment, men ret ofte støder jeg på skrivemåden et kompliment. Hvad er rigtigt?

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Pendulord: forfordele, bjørnetjeneste
Hvorfor anerkender man forkerte betydninger af ord?
Talordene – er de ikke ulogiske?
Talordene – er de ikke ulogiske?
Fyrretyve og andre talord
Hvorfor har vi på dansk mærkelige talord som "fyrre", "halvtreds", "tres" osv.?
Pessimisme
Hvornår blev ordet "pessimisme" først anvendt i Danmark?
Dagtilbuddene eller dagtilbudene?
"Dagtilbud(d)ene" – findes der en regel for hvornår der skal være to d'er?
Hoved(e)
Skal man skrive "hoved" eller "hovede"?
Jul – jule
Findes "jul" ikke i flertal?

SprogbrevetDR

Dækket direkte tale
af Jørn Lund, december 1993
Kort
af Erik Hansen, marts 1994
Dansk og fremmed
af Erik Hansen, januar 1995
Pausesignaler
af Erik Hansen, januar 1986
Tekstning af norsk
af Jørn Lund, september 1987
Udtale
af Erik Hansen, februar 1988
Udtale
af Erik Hansen, februar 1989
Anden eller tredje person?
af Erik Hansen, marts 1990
Piger?
af Jørn Lund, september 1990
Sprogprisen
af Jørn Lund, oktober 1991

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Smagfuld sprogbrug?
af Henrik Andersson, Politiken, 25. juni 2008
Jeg er ærgerlig over, at festen er så ærgerlig, men det er bare ærgerligt
af Ebba Hjorth, Politiken, 23. juni 2007
Spanier, spaniol, spaniak
af Henrik Andersson, Politiken, 2. juni 2007
Pas på Laura; hun er ny i trafikken
af Kjeld Kristensen, Politiken, 4. juni 2008
Den 101. dalmatiner møder den 101. stryger
af Kjeld Kristensen, Politiken, 23. januar 2008
Lidt om meget
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 16. januar 2008
Hvad er størst — dit eller mit sprog?
af Henrik Lorentzen, Politiken, 26. december 2007
Springe og sprænge
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 5. december 2007
Det snete hele tiden
af Henrik Andersson, Politiken, 28. november 2007

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Serbokroatisk for begyndere
af ph.d Anne Kjærgaard, Jyllands-Posten, 08. januar 2011
Nordisk sprogforståelse
af direktør Sabine Kirchmeier-Andersen, Jyllands-Posten, 15. maj 2010
At overvinde Babel
af Sabine Kirchmeier direktør i Dansk Sprognævn
Sande og falske venner
af ph.d Anne Kjærgaard, Jyllands-Posten, 20. november 2010
Sprogrevselse
af seniorforsker Ole Ravnholt, Jyllands-Posten, 17. november 2009
Q som i quiz og quinde
Af projektforsker Anne Kjærgaard
Kære Eva
af seniorforsker Eva Skafte Jensen, Jyllands-Posten, 26. oktober 2013
Sej(g)livede stavefejl
af seniorforsker Ole Ravnholt, Jyllands-Posten, 28. april 2012
At tale integreret
af forsker, ph.d. Margrethe Heidemann Andersen, Jyllands-Posten, 25. september 2010
Ord fra nullerne
af informationsmedarbejder Jørgen Nørby Jensen, Jyllands-Posten, 20. marts 2010

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Hvad er sprog

Kunstsprog
Læs mere om kunstsprog, og hør eksempler på esperanto, interlingua og volapyk
Hvad er sprog?
Næsten alle mennesker bruger en eller anden form for sprog en stor del af deres liv. Her kan du bl.a. læse mere om forskellige former for sprog og høre ...
Tegnsprog
Læs mere om tegnsprog, og se et eksempel på tegnsprog

Ordenes oprindelse

Ordenes oprindelse
Læs om etymologi, ordenes oprindelse, udvikling og slægtskab
Låneord
Ord som én eller flere gange er vandret som kultureksport og -import over grænserne
Arveord
De ord som "altid har været i sproget, aldrig har forladt sproget og aldrig er kommet til sproget"

Ordsprog

Historien bag ordsprogene
De er der bare som en del af det sprog vi bruger. Første gang vi hører et ordsprog vi ikke kender, studser vi måske over det og prøver at forstå betydningen af ...
Varianter af ordsprog
Som det beskrives i "Hvad er et ordsprog", har ordsprog en fast form som ikke skal aktualiseres, og som dermed — modsat eksempelvis talemåder — ikke kan bøjes ...
Ordsprogets stil og form
Ordsprogenes funktion — at udtrykke en form for indsigt, erfaring eller anskuelse af almen art — har stor betydning for deres stil og form. Oprindelig var ...

Sproget på de digitale og sociale medier

Kilder og forslag til videre læsning
Læs mere i vores kilder og i de øvrige artikler om emnet

Sprogteknologi

Talesyntese og talegenkendelse
I talesyntese omsætter man tekst til tale ved hjælp af computeren. I talegenkendelse omsættes tale til tekst.
Sprogteknologi
Tema om hvordan sprogteknologi egentlig virker.

Udtale

Udtale
Udtale er den talte form af et ord eller udtryk, og i dette tema kan man læse om sprogets lydside. Temaet vil fokusere på dansk udtale, blandt andet ved at ...
Ordforklaringer
Her er en liste med forklaringer på fagtermer o.l. fra artiklerne der udgør Sproget.dk's udtaletema
Lars Brink — Hvordan undersøger man udtale?
Artiklen "Hvordan undersøger man udtale?" er en del af temaet om udtale.

Leg og lær

Quizzer og øvelser

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Skolesprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (skol.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Håndværkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (haandv.), der angiver at ordet har været brugt ...
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Garversprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (garv.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Nu sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (nu sj.), der angiver at ordet stadig er i brug, men anvendes af ...

Grammatik for dummies

Grammatik for dummies
Følg Thomas Skovs forsøg på at lære grammatik ... og lær selv med
Ordklasser
I denne første video følger vi Thomas, der skal lære om de enkelte ordklasser — fra substantiver (navneord) over verber (udsagnsord) til adverbier (biord) og ...
Subjekt (grundled)
I denne anden video skal Thomas lære om subjektet (grundleddet), altså det led i sætningen som man sætter kryds under.
Verballed (udsagnsled)
I den tredje video skal Thomas lære om verballedet (udsagnsleddet), altså det led i sætningen som man sætter bolle under.
Ordforråd
I femte og næstsidste video skal Thomas lære om ordforråd, dvs. hvor vores ord kommer fra.

Nyheder

Nyheder

Kan børn lære sig selv at læse og skrive med en tablet?
Radioprogrammet Harddisken har lavet et indslag om hvordan børn i Etiopien har lært sig selv at læse ved hjælp af en tabletcomputer.
Babyer har svært ved at lære dansk
Danske småbørn har sværere ved at lære deres modersmål end børn fra andre vesteuropæiske lande
Vokaler gør det svært at lære dansk
Danske børn er langsommere til at opbygge et ordforråd end børn fra andre lande. Det kan man læse i en artikel fra Videnskab.dk den 13. maj 2011.
Børn skal lære engelsk i 1. klasse og fransk eller tysk i 5. klasse
Forsøg skal vise om det er gavnligt med en fremrykning af sprogundervisningen i folkeskolen.
Indvandrere skal lære dansk for at modtage kontanthjælp
Med det nye integrationspålæg kræver regeringen at indvandrere på kontanthjælp modtager danskundervisning.
6 nye 'smuttere' — lige til at lære af
I dag lancerer sproget.dk 6 nye 'smuttere', talemåder vi på den ene eller anden måde har fået galt i halsen.
Robotter skal lære flygtningebørn tysk
Forskere ved Bielefeld Universitet i Tyskland har eksperimenteret med brugen af robotter i sprogundervisningen.
Indoeuropæerne lærte også sprog af os
Nyt studie viser at oldtidens bønder lånte indoeuropæerne en række ord.
Børn kan meddele sig med tegn før de lærer at tale
Danske forældre er inden for de sidste tre år begyndt at lære sig at kommunikere med deres babyer med håndtegn. Tegnene betyder fx spise, drikke, sove og hvor.
Hvordan lærer man et nyt sprog?
Den nye bog "Veje til et nyt sprog" henvender sig til undervisere, studerende og personer som er i gang med at lære et nyt sprog.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Begynderundervisning i læsning
Mål & Mæle 21:4, 12/1998
infoark
Infoark2
Russiske navne
Ledstilling i ja/nej-spørgsmål
Mål & Mæle 29:4, 12/2006
Links
sproget.dk's linksamling
Indhold og opbygning
Grammatikord
Det søger du i ...
Her kan du læse om de forskellige resurser man finder på sproget.dk.
Udu
Mål & Mæle 30:3, 11/2007