Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: lås

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
lås sb., -en, -e, -ene, i sms. låse-, fx låsebeslag, låsesmed

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

lås substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en, -e, -ene [ˈlɔˀs] norrønt láss; af uvis oprindelse 1 mekanisme der skal sikre at adgangen til noget holdes afspærret for uvedkommende; kan fx bestå af en bevægelig metalstang (rigel) der skydes ind i et hul ved hjælp af en tilhørende nøgle, hvorefter låsen kun kan åbnes med nøglen 1.a mekanisme hvormed to sammenhørende dele kan sammenføjes, og som består af (metal)dele der griber ind i hinanden bag lås og slå 1 i fængsel 2 låst inde eller nede under lås og slå i lås i aflåst tilstand under lås og slå/lukke låst inde eller nede bag lås og slå låse verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, låste eller -de, låst eller -t [ˈlɔːsə] 1 spærre (helt) for uvedkommendes adgang til et rum el.lign. ved at aktivere en lås • typisk ved at dreje en nøgle rundt i et nøglehul låse op 1.a spærre noget eller nogen inde i et rum el.lign. ved at aktivere en lås 1.b lade nogen eller noget komme ind eller ud ved at åbne låsen på en dør el.lign. 1.c aktivere en lås på et transportmiddel for at forhindre at uvedkommende benytter det 2 fastholde i en bestemt position; blokere fastlåse låse af låse (helt eller grundigt), især for adgangen til et rum eller en bygning aflåse låse fast overført hindre i at ændre sig eller udvikle sig; fastholde i en bestemt situation fastlåse låse op åbne en lås (ved at sætte nøglen i og dreje den rundt) og dermed skaffe adgang til noget låse låse sig ude have glemt eller mistet nøglen til (et) rum som man har låst af, især éns bolig

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • lås: lukke, slå, rigel

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Laas Laas, en ell. (nu kun dial.) et (Holb. Paars.249. sa.Masc.III.5. Feilb.). Høysg.AG.45. flt. -e ell.  d. s. (Holb.Abrac. II.6. sa.Heltind.I.328). (ænyd. glda. d. s., æda. las, sv. lås, n. (fsv. las, m., sen. ogs. n.), no. lås (fk. og intk.), oldn. láss, m. (-lás, n.), mnt. los (n.); vistnok besl. m. sv. dial.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 8. Hovedregler
De gældende retskrivningsregler om hovedreglerne for dobbeltskrivning af konsonanter
§ 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen
De gældende retskrivningsregler om tilfælde hvor udtalen ikke har betydning for sær- og sammenskrivning
§ 49. Komma eller ikke komma
De gældende retskrivningsregler om fast slutkomma valgfrit startkomma
§ 56. Parentes
De gældende retskrivningsregler (2012) om parentes

Typiske problemer

Ad eller af · uddybning
Sådan løser du dine problemer med ad eller af

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

last minute el. last-minute
Må man skrive last-minute-tilbud, eller skal det være last minute-tilbud? Jeg ser det tit skrevet last minute tilbud, men det må da være forkert.
lukke op, slukke op
Kan man sige at man lukker en dør op når den åbnes? Er det ikke ulogisk?
stå tidens prøve
Jeg er stødt på udtrykket at noget har stået tidens prøve i en artikel i Den Store Danske Encyklopædi (bd. 15, 1999). Jeg mener at udtrykket må være en ...
åbne op
Kan man bruge udtrykket åbne op? Er det open up fra engelsk der er tillempet det danske sprog?

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Garnnøgle
Er det den samme nøgle der er tale om i 'garnnøgle' og 'dørnøgle'?

SprogbrevetDR

Udtale
af Erik Hansen, marts 1986

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Tak for røv og nøgler
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 28. maj 2008
Påskens ord
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 19. marts 2008

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Ordenes oprindelse

Ordenes og menneskets historie
Et ords historie, ikke mindst dets betydningshistorie, afspejler meget ofte forhold i den generelle historie og kulturhistorie

Sproget på de digitale og sociale medier

Hashtags og emojier
Hashtags og emojier bruges som virkemidler bl.a. for at kompensere for kropssprog, mimik og tonefald

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Bogbindersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogb.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Rebslagersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (reb.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...

Nyheder

Nyheder

Fagre nye ord
Med indtrædelsen i et nyt årti gøres der status over årtiets ord – også i andre lande.