Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: kvalt

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
kvalt vb., præt. ptc. af kvæle

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

kvæle verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, kvalte, kvalt [ˈkvεːlə] • præteritum: [ˈkvæːldə] • kvalt: [ˈkvæˀld] norrønt kvelja 'plage', oldengelsk cwellan 'dræbe'; afledt af roden i kval 1 dræbe ved at blokere for ilttilførsel gennem luftvejene kværke | strangulere 1.a fremkalde åndenød og ubehag hos nogen 1.b forhindre en plante, ild eller andet i at gro eller brede sig ved helt eller delvis at standse tilførslen af næring, luft el.lign. 1.c overført hæmme eller hindre i at udfolde sig; holde nede med magt 1.d overført (forsøge at) undertrykke et følelsesudbrud el.lign. 2 slang drikke hurtigt kværne kvæle/drukne i blod overført bringe til ophør med brutale midler kvæle i fødslen overført hindre eller bekæmpe noget inden det når at udvikle sig

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
kvæle kvæle, v. (nu kun dial. kvælle (kvelle). Moth.K414. Esp.§88. Feilb. Univ Bl.I.389. Thorsen.112. Dania.IX.36. Brenderup.§40.2. OrdbS.(Sjæll.,Fyn). jf.: *Fogdinden midlertiid man saae sig meget qvæle, | Og af U-rolighed hvert Øyeblik at tælle. Holb.Paars.171. *Om Verden har hun hørt saa ondt fortælle, | Nu vil hun hver en jordisk Attraa qvæle.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Typiske problemer

Ad eller af?
Man kan ikke høre forskel på ad og af fordi de normalt udtales ens. Men af bruges mest, og den mest almindelige fejl er at man skriver af i stedet for ad.

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

halsedisse
Er ordet halsedisse et dialektord der ikke kan bruges i rigsdansk, og hvordan er det dannet?

SprogbrevetDR

Engelsk
af Erik Hansen, marts 1989

Temaer

Leg og lær

Ordmuseum

Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Bogtrykkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogtr.), der angiver at ordet har været brugt ...