Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: korrekt

Mente du: ukorrekt

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
korrekt adj., -e; korrekt svar; korrekt påklædning

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

korrekt adjektiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -, -e [koˈʁagd] eller [kɒ-] fra latin correctus egentlig 'rettet', perfektum participium af corrigere 'rette, korrigere' 1 som ikke indeholder fejl; som er i overensstemmelse med sandheden rigtig | fejlfri 1.a som er i overensstemmelse med vedtagne regler, forskrifter eller normer • om handlemåde, væremåde, påklædning el.lign. politisk korrekt som er i overensstemmelse med vedtagne, uangribelige meninger, fx ved at undgå nedsættende betegnelser om bestemte persongrupper eller ved at købe varer der er produceret på en miljømæssigt forsvarlig måde – kendt fra 1991, ofte nedsættende

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • korrekt: fejlfri, uangribelig, straight, all right, fin; nøjagtig, regelret, rigtig, comme il faut, jf. udadlelig

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • korrekt korrekt
  • politisk korrekt politisk korrekt adj. (1991) som er i overensstemmelse med vedtagne, ulastelige meninger om sociale, politiske, køns- og racemæssige forhold

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
korrekt korrekt, adj. (ty. korrekt, fr. correct, af lat. correctus, rettet, forbedret, perf. part. til corrigere, se korrigere) 1)  rettet; korrigeret. Leth.(1800). 22. jf. Meyer.8 2) som er i overensstemmelse med de alm. regler; regelret; især om gengivelse, reproduktion: nøjagtigt gengivet, fremstillet osv.;

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 12. Store og små bogstaver i proprier
De gældende retskrivningsregler om stort eller lille bogstav i navne
§ 3. Å og dobbelt-a
De gældende retskrivningsregler om å og dobbelt-a i bl.a. stednavne
§ 23. Substantiver på -el, -en og -er
De gældende retskrivningsregler om særlige stavemåder ved bøjning af ord der ender på -el, -en og -er
§ 26. Adjektiver på -sk
De gældende retskrivningsregler om stavemåden af bestemte adjektiver (tillægsord) i intetkøn
§ 29. Verber på trykstærk vokal
De gældende retskrivningsregler om stavemåden af verber (udsagnsord) der ender på trykstærk vokal
4. Dobbeltformer
6. Bøjningsoplysninger
7. Sammensætninger
§ 15. Almindelige retningslinjer
De generelle retningslinjer for deling af ord og to typer orddeling
§ 17. Orddeling uafhængigt af betydningen
De gældende retskrivningsregler om deling af to- og flerstavelsesord uafhængigt af betydningen

Typiske problemer

Et eller flere ord · uddybning
Sådan løser du dine problemer med et eller flere ord
Hans, hendes eller sin · uddybning
Sådan løser du dine problemer med hans, hendes eller sin
Orddeling ved linjeskift
Se hvordan man sætter bindestregen korrekt når man skal dele et ord
Orddeling · uddybning
Detaljeret gennemgang af hvordan man deler ord ved linjeskift
Store eller små bogstaver · uddybning
Sådan løser du dine problemer med stort eller lille begyndelsesbogstav
Hvad er en sætning?
Lære om subjekter og finitte verber – sætningens grundpiller
Ledsætningen — forskellige slags
En ledsætning er et led i en helsætning – lær om dem
Kommakursus
Du kan supplere sproget.dk's gennemgang af kommaregler og kommagrammatik med et egentligt kommakursus på danskkomma.dk.
Kommareglerne · uddybning
Sådan løser du dine problemer med kommaer, kommasætning og kommaregler
Kommagrammatik
I seks punkter gennemgås den grammatik og de hjælperegler man skal kunne for at sætte korrekt komma
Ledsætningen — hvordan er det nu liiiige man finder den?
Lær at genkende ledsætninger, og hvor de befinder sig i helsætningen
[1]

Ordlister

Sproglige ordlister
Her finder du lister over grammatiske betegnelser, alfabetiske eksempellister mv.
Ordlister
På disse sider finder du Sproglige ordlister, som hænger tæt sammen med de grammatiske og retskrivningsmæssige emner på sproget.dk, og Andre ordlister, som kan ...

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

akvarium
Jeg har læst at stavemåden akvarie nu er blevet korrekt. Er det rigtigt?
bekræfte el. bekræftige
Hedder det bekræfte eller bekræftige?
bo og naboskab
Hvordan skriver man korrekt bo og naboskab, og hvordan bøjes det i pluralis?
en om'er el. en ommer
Er det korrekt at skrive om'er, eller bør man skrive ommer?
gruppegenitiv: Søren og Sofies sølvbryllup
Hedder det Søren og Sofies sølvbryllup, eller skal det være Sørens og Sofies sølvbryllup? Og kan man tale om en idé der er opstået i nogle folk inde på ...
kardæsk el. kartæske
I forbindelse med en museumsudstilling om krigen i 1864 har vi brug for den korrekte betegnelse for en bestemt projektiltype der anvendtes af datidens ...
livet er fuldt af stærke oplevelser
Jeg er stødt på følgende sætning i en reklame: Livet er fuldt af stærke oplevelser. Er det ikke mere rigtigt at sige Livet er fuld af stærke oplevelser, altså ...
orddeling historisk
Hvordan skal man dele ordet valget? Mig bekendt kan man i dag dele ordet korrekt på 2 måder: valg-et eller val-get. Men hvordan var det da vi gik i skole i ...
rundbunden buket
Skal man skrive en rundbunden buket eller en rundbundet buket?
sammensætninger med bindestreg
Hvor mange af nedenstående forslag er korrekte? – og med hvilken begrundelse i retskrivningsreglerne? §-13-eftersyn, § 13-eftersyn, §-13 eftersyn, § 13 ...

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk
Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs ordnet.dk-redaktion modtager jævnlig mails fra brugere med kommentarer, ros, kritik og sproglige spørgsmål. En del af ...
Hæmorr(h)oider
Hvad er den korrekte stavemåde: "hæmorroider" eller "hæmorrhoider"?
Kamphund, muskelhund
Hvorfor definerer Den Danske Ordbog visse hunderacer som ”kamphunde” og ”muskelhunde”?
Emballage
Hvordan udtaler man ordet "emballage"?
E.v.t. – efter vor tidsregning
Er forkortelsen "e.v.t." korrekt sprogbrug? Er det ikke ulogisk?
Fiskeskib eller fiskerskib?
Hvilken stavemåde er korrekt: "fiskeskib" eller "fiskerskib"?
Historisk præsens
Er brugen af historisk præsens sprogligt korrekt?
Nullerne
Hvorfor hedder det "nullerne" og ikke "enerne"/"etterne"?
Pendulord: forfordele, bjørnetjeneste
Hvorfor anerkender man forkerte betydninger af ord?
Rundere eller rondere?
Hedder det at "rundere" eller "rondere"?

SprogbrevetDR

Er det korrekt?
af Erik Hansen, september 1986
Udtale
af Erik Hansen, februar 1994
DR TV
af Erik Hansen, april 1994
Det flade a effektivt nedkæmpet
af Erik Hansen & Jørn Lund, december 1994
Udtale
af Erik Hansen, januar 1995
Vi eller os?
af Erik Hansen, februar 1988
Kort
af Erik Hansen, februar 1989
Kort
af Erik Hansen, april 1989
Udtale
af Jørn Lund, november 1991
Tekst-tv
af Erik Hansen, juni 1992

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Pas på Laura; hun er ny i trafikken
af Kjeld Kristensen, Politiken, 4. juni 2008
Kampen mellem ’i’ og ’på’
af Esther Kielberg, Politiken, 24. marts 2007
Rommedahls lyske(n)
af Henrik Andersson, Politiken, 21. oktober 2006
Dedikeret eller decideret
af Henrik Andersson, Politiken, 25. juni 2008
Apostrof i genitiv
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 19. marts 2008
Lidt om meget
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 16. januar 2008
Holde nogen stangen
af Henrik Andersson, Politiken, 9. januar 2008
En sprogdefekt
af Henrik Andersson, Politiken, 28. november 2007
Det snete hele tiden
af Henrik Andersson, Politiken, 28. november 2007
Han tog hans hat og gik hans vej
af Kjeld Kristensen, Politiken, 7. november 2007

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Sproglig ligestilling
af direktør Sabine Kirchmeier-Andersen, Jyllands-Posten, 15. marts 2012
En stor dag for mor og jeg
af seniorforsker Ole Ravnholt, Jyllands-Posten, 2. juli 2011
Har vi kasus i dansk?
af seniorforsker Ole Ravnholt, Jyllands-Posten, 17. marts 2009
Hundesvært at stave hundenavne
af direktør Sabine Kirchmeier-Andersen, Jyllands-Posten, 26. august 2008
To hjemmelavet burgere
af informationsmedarbejder Jørgen Nørby Jensen, Jyllands-Posten, 23. november 2013
Charmeur eller charmør
af ph.d. Anne Kjærgaard, Jyllands-Posten, 25. oktober 2014
Q som i quiz og quinde
Af projektforsker Anne Kjærgaard
Sej(g)livede stavefejl
af seniorforsker Ole Ravnholt, Jyllands-Posten, 28. april 2012
Undervisitet, manuskrift og svampignon
af informationsmedarbejder Jørgen Nørby Jensen, Jyllands-Posten, 28. januar 2012
Stærke og svage
af informationsmedarbejder Jørgen Nørby Jensen, Jyllands-Posten, 19. maj 2009

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Nye ord

Nye ord
Et nyt ord er et ord der ikke har været i sproget før. Men det kan også være et gammelt ord der bruges i en ny betydning
Hvad er et nyt ord?
Læs om forskellige typer nye ord, fx bonsai, coach og macho

Sprogteknologi

Stavekontrol
Du kan takke sprogteknologien for at der kommer røde og grønne streger frem under dine stavefejl i Word.
Talesyntese og talegenkendelse
I talesyntese omsætter man tekst til tale ved hjælp af computeren. I talegenkendelse omsættes tale til tekst.
Maskinoversættelse
Maskinoversættelse oversætter fra et sprog til et andet. Læs her hvordan det virker.
Fagsprog og termbaser
Termbaser bruges til at sikre at man forstår det samme ved et fagord.
Videre med dansk sprogteknologi
Der er mange ensartede processer og metoder i forskellige sprogteknologiske værktøjer, og denne opsummerende tekst pointerer at det giver god mening at tænke ...

Udtale

Udtale
Udtale er den talte form af et ord eller udtryk, og i dette tema kan man læse om sprogets lydside. Temaet vil fokusere på dansk udtale, blandt andet ved at ...
Lars Brink — Hvordan undersøger man udtale?
Artiklen "Hvordan undersøger man udtale?" er en del af temaet om udtale.

Leg og lær

Quizzer og øvelser

Ordmuseum

Skolesprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (skol.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...

Grammatik for dummies

Grammatik for dummies
Følg Thomas Skovs forsøg på at lære grammatik ... og lær selv med

Nyheder

Nyheder

Udsendelse om korrekt sprogsjusk
Ruben Schachtenhaufen fortæller i en podcast om sjusk i dansk talesprog.
Korrekt stavning. Ny håndbog for undervisere
Den 29. oktober 2014 udkom "Korrekt stavning. Underviserens håndbog i dansk retskrivning" på Dafolo Forlag.
Ny bog: "Korrekt stavning. Den lille hjælper"
"Korrekt stavning. Den lille hjælper", som netop er udkommet, er en opslagsbog du kan bruge som hjælp under dit skriftlige arbejde.
Ny kuglepen kan rette sproglige fejl
En nyudviklet kuglepen med navnet Lernstift skal hjælpe børn med at skrive korrekt.
Er Pippis far sydhavskonge?
Gør politisk korrekt sprogbrug overhovedet nogen forskel?
Danmarks hyppigste stavefejl
Mange danske elever har problemer med nutids-r.
Sproget.dk er i luften!
Så er sproget.dk en realitet. Læs pressemeddelelsen om sproget.dk.
DR's Sprogpris går til Jón Kaldan
Journalist Jón Kaldan får fredag den 9. november overrakt DR's Sprogpris af DR's radiodirektør Leif Lønsmann.
Gæt med om julens ord!
Sproget.dk har lavet en lille julequiz, inspireret af Norsk Sprogråds hjemmeside. Du kan også deltage i en afstemning om udtrykkene "god jul" og "glædelig jul".
Forsvinder æ, ø og å?
Bogstaverne æ, ø og å bruges mindre i navne, men der er ikke udsigt til at bogstaverne forsvinder fra dansk, siger Sprognævnets direktør, Sabine ...

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Velformuleret
Mål & Mæle 15:1, 1992
Dets og sin
Mål & Mæle 26:3, 11/2003
Ad eller af?
Bebrejde
Mål & Mæle 18:2, 09/1995