Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: konto

Mente du: kontor| koto| aconto

Ordbøger

Retskrivningsordbogen

konto sb., -en, -er el. konti, -erne el. kontiene, i sms. konto-, fx kontokøb (jf. a conto)

Den Danske Ordbog

konto substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en, konti eller -er, kontiene eller -erne [ˈkʌnto] • pluralis, konti: [ˈkʌnti] fra italiensk conto 'regning', afledt af contare 'tælle, regne med' fra latin computare 'regne, tælle sammen' 1 ordning der indebærer at man kan indsætte og hæve penge i et pengeinstitut eller en anden finansiel virksomhed bankbog 1.a overført tænkt sted hvor man forestiller sig at noget man har opnået, tilegnet sig el.lign., er opbevaret eller indsat 2 (nummereret) punkt i et regnskab hvor udgifter og indtægter inden for samme område bogføres, dvs. debiteres og krediteres post 2.a overført post i et tænkt regnskab hvor man bogfører eller opregner fordele og ulemper, plusser og minusser 3 ordning der tillader en kunde (mod renter og evt. gebyrer) at købe på kredit i en forretning, en butikskæde el.lign., fx ved hjælp af et kontokort på den konto af den grund skrive noget på nogens konto overført give nogen skylden eller lade nogen tage ansvaret for noget

Dansk Synonymordbog


  • konto: regning, kredit; rubrik

Ordbog over det danske Sprog

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
a konto, se Konto.
Konto  Konto, en. best. f. -en flt. -er (Adr.29/11762.sp.1. jf. Saaby.7) ell. (især ) konti (Meyer.3 ORung.VS.57. Hage.41135. jf. Saaby.7). (fra ital. conto, regning, til contare, regne (af lat. computare, beregne); jf. I. kontant, Kontor; især ) 1) mellemværende i et (handels-, bankforetagendes)

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 22. Substantiver med fremmede pluralisendelser
De gældende retskrivningsregler om substantivers (navneords) fremmede endelser i pluralis (flertal)

Typiske problemer

Substantiver
Substantiverne (navneordene) er den største af vores ordklasser. Ca. 70 % af ordene i Retskrivningsordbogen er substantiver

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

overførelse el. overførsel
Hvornår er det rigtigt at bruge ordet overførelse, hvornår skal man bruge overførsel? Hvilket af ordene skal man fx bruge i: Efter overførelse/overførsel af ...

SprogbrevetDR

Kort
af Erik Hansen, marts 1986
Gamle travere
af Jørn Lund, januar 1989
Hjemligt og fremmed
af Erik Hansen, april 1995

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Mail med mistanke
af ph.d Anne Kjærgaard, Jyllands-Posten, 25. august 2012
Autobahns?
af seniorforsker Ole Ravnholt, Jyllands-Posten, 27. september 2014

Temaer

Leg og lær

Ordmuseum

Handelsudtryk
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56), markeret med en merkurstav, hvilket betyder at ordet er et handelsudtryk
Postvæsensprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (post.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...

Nyheder

Nyheder

Kommunikative og kulturelle vaner er emnet på sprogkonference
HK/LAK, Landsforeningen for Kommunikation, holder konference i Kolding den 24. og 25. april.