Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: knob

Mente du: kno| kneb| knop| snob

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
1. knob sb. (fk.), knob (sømil i timen)
2. knob sb., -et, knob, -ene (en knude)

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

knob substantiv, fælleskøn (i betydning 1) eller intetkøn (i betydning 2) (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) betydning 1: ubestemt form pluralis: -; betydning 2: -et, -, -ene [ˈknoˀb] fra middelnedertysk knop 'knude', i betydning 1 oprindelig om knude på loglinen, dvs. den line der anvendes ved måling af et skibs fart 1 måleenhed for hastighed til søs: 1 knob = 1 sømil i timen 2 knude der sammenføjer to eller flere stykker tov stik

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • knob: sømil, kvartmil; knude, stik

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Knob,1 I. Knob, en ell. (sj.) et (jf. SvGrundtv. S&B. Saaby.7). (som gengivelse af ældre (og til dels nuværende) udtale ogs. skrevet Knop. VSO.III.K207. jf. Funch. MarO.I.66. MO.I.1248.1249. AKohl.MP.I. 20. hertil flt. -per. VSO.III.K207. MO.I. 1249). flt. d. s. ell. (i bet. 1) -e (Bardenfl. Søm.II.143. KuskJens.Søm.23. Sal.
Knob,2 II. Knob, en. se I. Knop.
Knob,3 III. Knob, en. se I. Knub.
knob,4 IV. knob, adj. og adv. (ogs. knop. *han var – knoop! Cit.1838.(Gadeordb.1) ( Danner rim med Mikroskop). knub. D&H. (u. Knub). knobens. ARecke.92. AntNiels.FL.III.51. ZakNiels.B.90. OrdbS.(sjæll.). jf. Feilb.(u. knub 3). – nu næppe br. knobsig. Hostr. DS.118). (bornh. knobber; af (III. Knop,) I. Knub; vulg. (kbh., gldgs.) ell. dial.
Knub,1 I. Knub, en. knúb. Høysg.AG. 136. (ogs. skrevet Knob, se Knub-. Knop, se bet. 3.2 samt Knub-). flt. -be ell. (især dial.) -ber (Bagges.Danf.II.287. jf. Feilb.). (glda. knub og knob (Kalk.II.558), sv. no. knubb, (m)nt. knobbe, eng. knob; besl. m. I. Knop; jf. IV. knob, I. knubbet, knubret) 1) (især dial.)
Knop,1 I. Knop, en. Høysg.2Pr.20. sa. Anh.21. (tidligere ogs. skrevet Knup. Oehl. AV.(1810).25 (Oehl.IV.147: Knop). Hauch. DV.1I.190. Winth.HF.31.151. Feilb.BL.103. – i bet. 2.5 Knob. Moth.K209. PhysBibl. III.419. OrdbS. (sjæll.). jf. Feilb. Knub. Moth.Conv.K144. VSO.III.K209. jf. Thorsen. 153). flt. -per ell. (nu kun dial.)

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

Temaer

Leg og lær

Ordmuseum

Sømandsudtryk
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) markeret med et anker, hvilket betyder at ordet er et sømandsudtryk