Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: klap

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
1. klap sb., -pen, -per, -perne; ud ad klappen
2. klap sb. (fk. el. itk.); ikke en el. et klap
3. klap sb., -pet, klap, -pene (håndbevægelse; lyd)

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

klap1 substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -pen, -per, -perne [ˈklɑb] fra middelnedertysk klap, afledt af samme rod som verbet klappe (med hænderne) 1 genstand eller del af genstand der dækker for noget og er fastgjort sådan at den kan åbne og lukke for dette eller slås op og ned 1.a plade eller større flade som er fastgjort på fx et bord, en væg, en færge eller en klapbro, og som kan slås op og ned 1.b muskelflig i venerne eller hjertet som forhindrer blodet i at strømme den forkerte vej 1.c = skyklap den sorte klap går ned eller der går en klap ned overført bruges for at udtrykke at en person pludselig ikke kan huske noget bestemt ud af klappen ud eller bort fra et sted i hast, under kraftigt pres el.lign. – uformelt ud af vagten klap2 substantiv, intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -pet, -, -pene [ˈklɑb] verbalsubstantiv til verbet klappe (med hænderne) 1 blidt slag med flad hånd som udtryk for venlighed eller kærlighed 1.a afstraffende slag med flad hånd – sjældent 2 det at slå håndfladerne mod hinanden én eller flere gange, fx for at vise begejstring eller anerkendelse eller for at angive en rytme håndklap | klappen 2.a slag eller lyd frembragt ved at slå håndfladerne mod hinanden håndklap 2.b som lydord bruges for at efterligne en sådan lyd, fx fra et publikum der klapper ikke et/en klap ikke en smule; ikke det mindste; ingenting – uformelt ikke en brik klappe nogen på skulderen eller give nogen et klap på skulderen 1 klappe let på en persons skulder, især som udtryk for anerkendelse, opmuntring el.lign. 1.a overført udtrykke anerkendelse, opmuntring el.lign. over for nogen klap på skulderen overført anerkendelse eller opmuntring, fx i form af en rosende bemærkning eller en belønning skulderklap klappe1 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈklɑbə] norrønt klappa, oldengelsk clappan; egentlig lydord 1 slå håndfladerne mod hinanden én eller flere gange, fx for at vise begejstring eller anerkendelse eller for at angive en rytme 2 slå blidt, evt. kærtegnende, med flad hånd på nogen eller noget med én eller flere små, hurtige bevægelser klappe hesten 2.a slå på noget med håndfladerne for at forme eller jævne det 2.b få et stof til at trænge ind i eller hænge fast på noget ved at slå blidt med håndfladerne eller fingrene 2.c slå et kraftigt slag 2.d jagt jage vildt frem med støjende adfærd, fx ved klappe i hænderne eller slå med stokke på træer og buske klapjagt 3 åbne eller folde ud med en hurtig og kraftfuld bevægelse, evt. sådan at der lyder et lille smæld 3.a åbne eller folde sig ud med en hurtig og kraftfuld bevægelse 4 lukke eller folde sammen med en hurtig og kraftfuld bevægelse, evt. sådan at der lyder et lille smæld 4.a lukke eller folde sig sammen med en hurtig og kraftfuld bevægelse 4.b blive slået (sammen) og herved afgive en pludselig, hård lyd 5 forløbe som man har planlagt og håbet klappe af jargon på forhånd aftale eller gøre noget færdigt med en anden part klappe gællerne i overført tie stille; holde mund – uformelt, spøgende klappe hesten overført tage det roligt; slappe af; se tiden an – kendt fra 1989, uformelt spise brød til klappe i overført tie stille; holde mund – uformelt klappe i sine små hænder eller klappe i hænderne overført udtrykke (ukritisk) begejstring klappe i som en østers tie helt stille; blive tavs eller umeddelsom klappe kage lege en leg med små børn hvor man klapper i hænderne samtidig med at man synger sangen "Klappe, klappe kage, i morgen skal vi bage" klappe nogen på skulderen eller give nogen et klap på skulderen 1 klappe let på en persons skulder, især som udtryk for anerkendelse, opmuntring el.lign. 1.a overført udtrykke anerkendelse, opmuntring el.lign. over for nogen klappe sammen overført miste modet og kræfterne; bryde sammen, fx pga. udmattelse eller nervepres kollapse klappet og klar helt færdig og parat klappe2 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈklɑbə] kendt fra 1984; af uvis oprindelse dumpe (forurenet) bundmateriale der stammer fra uddybning af fx en havn eller en sejlrende

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • klap: dæksel, lem, låg, lukke
  • klap: applauderen, applaus, bifald, håndklap, claque

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • klap sammen-mad klap sammen-mad sb. (1980) to stykker brød med pålæg mellem

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Klap,1 I. Klap, en. ( Klappe. Moth. K131. CPRothe.JN.287. AWHauch.(1799). 384. MR.1819.128. VSO. jf. ogs. u. Gabeklap, I. Haandklap). flt. -per ell. (nu ikke i rigsspr.) -pe (Moth.K130. vAph.Nath.VII. 207. jf. Feilb.). (ænyd. d. s.; fra nt. (hty.) klappe; til III. klappe; egl.: hvad der (ved at aabnes, lukkes) frembringer en smækkende lyd; jf.
Klap,2 II. Klap, et ell.  en (Ing.LB.III.40. se ogs. u. bet. 2.4). Høysg.AG.39. flt. d. s. (ænyd. d. s., sv., oldn. klapp, nt. (og hty.) klapp, eng. clap; til III. klappe; i visse tilfælde dog snarest substantivisk anv. af IV. klap; jf. I. Klap) 1) (jf. III. klappe 1) lyd, der fremkommer, naar en (flad) ting slaar stærkt, skarpt mod en anden (flad) ting;
Klap,3 III. Klap, en. flt. -per. (sideform til Klamp(e), se I. Klampe 3, jf. Klæp 2.1 samt sv. dial. klabb(e), klippe ell. holm i havet (Rietz.322. jf. Klab); sml. ogs. I. Klak 3) lille lav ø, holm ell. grund; kun som (del af) stednavn (vistnok især ved Øresund). det lange Stenrev . . kaldtes Nordreklapperne, og der var adskillige af disse Stenrev, adskillige “Klapper” rundtomkring.
klap,4 IV. klap, interj. (jf. ty. klapp! eng. clap!) gengivelse af den lyd, der fremkommer, naar en flad ting slaas haardt mod en anden (flad) ting, naar et laag, en lem osv. (en klap) lukkes i (jf. II. Klap 1). *Klap, klap med Kistelaag, | Tunge Trin af Nattetog. JPJac.I.322. skoene er alt for store; det siger “klap”, “klap”, naar han gaar

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Typiske problemer

Ad eller af · uddybning
Sådan løser du dine problemer med ad eller af

Ordlister

Sammensætninger med bindestreger
En alfabetisk liste over sammensætninger med tal og symboler
Ad eller af?
Slå ord og ordforbindelser op, og se om de skal forbindes med ad eller af

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

sammensætninger med hest
Hvorfor hedder det hestekastanje, hestebønne og hestemakrel? Hvad har disse ord med heste at gøre?
bøjning i præsens og imperativ pluralis
Kan I oplyse hvornår man i dansk gik væk fra at bruge endelsen -er i pluralis imperativ og endelsen -e i pluralis præsens?Eksempler på det første: "Synger og ...

Temaer

Udtale

Lars Brink — Hvordan undersøger man udtale?
Artiklen "Hvordan undersøger man udtale?" er en del af temaet om udtale.

Leg og lær

Quizzer og øvelser

Forklaringer til svarene i julequizzen
Her er lidt flere oplysninger om de rigtige svar i quizzen.

Ordmuseum

Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Bogtrykkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogtr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Snedkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (snedk.), der angiver at ordet har været brugt ...
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Soldatersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (soldat.), der angiver at ordet har været brugt af ...

Nyheder

Nyheder

1.643 nye ord, udtryk og betydninger i Den Danske Ordbog
Fredag den 26. oktober 2018 tilføjer Det Danske Sprog- og Litteraturselskab nye opslagsord, udtryk og betydninger til Den Danske Ordbog.
Sprogprisen 2015: Fem gange hyldest til godt sprog
Der blev klappet, sagt tillykke og skålet da i alt fem sprogpriser sent torsdag eftermiddag blev uddelt i Kulturstyrelsens lokaler i København. Folketingets og ...

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk