Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: kast

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
kast sb., -et, kast, -ene; give sig i kast med

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

kast substantiv, intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -et, -, -ene [ˈkasd] dannet af kaste 1 det at kaste; bevægelse hvormed noget kastes af sted gennem luften 1.a det at kaste som en disciplin i sport; en enkelt udførelse heraf 1.b hurtig bevægelse med (en del af) kroppen 1.c voldsom, rykvis bevægelse stød give sig i kast med overført gå i gang med; begynde på kaste2 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈkasdə] norrønt kasta; til en rod med betydningen 'samle i bunke' 1 få noget (eller nogen) til at bevæge sig hurtigt gennem luften ved at holde det i hånden og slippe det i en svingende arm- eller håndbevægelse smide | kyle 1.a flytte eller bevæge noget (eller nogen) på en voldsom måde og derved evt. vælte det 1.b flytte eller bevæge (en del af) kroppen ved at gøre en brat bevægelse 1.c lade falde nedad gennem luften fra et fly el.lign. mod et bestemt mål nedkaste 1.d overført sende lys, lyd eller hvad der minder derom, i en bestemt retning 1.e overført gøre til genstand for følelse, tanke, interesse el.lign. 1.f overført bringe i en udfordrende eller ubehagelig situation 1.g overført sætte ind; bringe (ind) 2 slippe; lægge fra sig (på en skødesløs, pludselig eller vred måde) smide 2.a skaffe sig af med; kassere smide 2.b tabe som led i en naturlig biologisk proces 2.c overført frigøre sig fra; slippe 3 håndarbejde sy hen over en stofkant for at hindre at stoffet trevler 4 landbrug føde i utide; abortere • om husdyr bøje (kaste, ..) sig i støvet overført udvise den største ærbødighed eller ydmyghed det er for sent at kaste brønden til når barnet er druknet talemåde det er for sent at prøve at forhindre noget når skaden er sket kaste af sig give (økonomisk) udbytte eller fortjeneste afkaste kaste anker standse skibet og sænke et anker ud over skibssiden så det griber fat i havbunden og holder skibet på plads ankre (op) kaste den første sten overført være den første der beskylder eller kritiserer nogen i en bestemt sag kaste et redningsbælte ud til nogen overført hjælpe nogen der befinder sig i en vanskelig situation kaste glans over noget overført få noget til at fremtræde bedre og prægtigere i kraft af ens egen storhed og pragt kaste handsken overført udfordre til handling, meningsudveksling el.lign. kaste (hælde, ..) benzin på bålet overført (forsøge at) forstærke virkningen af noget kaste i grams 1 kaste penge eller andre kostbarheder ud i flæng til flere personer som kappes om at få fat i dem 1.a overført stille (økonomiske) værdier til rådighed for nogen uden at vedkommende yder noget særligt til gengæld strø om sig med kaste jord på overført opgive en plan eller et forehavende begrave | droppe kaste lod afgøre noget ud fra den måde som nogle mærkede brikker (lodder) lander på når man ryster dem og lader dem falde • fremgangsmåden bruges bl.a. ved udpegning af hvem i en gruppe der skal have noget bestemt – især i bibelske tekster kaste los søfart løse et skibs fortøjninger så det kan afsejle kaste lys over overført hjælpe til eller bevirke forståelse af en sags sammenhæng kaste (med) mudder overført tale nedsættende og fornærmende om eller til nogen • fx inden for politik svine til mudderkastning kaste nogen for løverne overført udsætte nogen for en meget ubehagelig behandling kaste op få maveindhold ud gennem munden pga. ufrivillige sammentrækninger i mavesækken, fx som følge af sygdom eller forgiftning uformelt brække sig kaste perler for svin overført bortødsle noget værdifuldt på nogen der ikke forstår at værdsætte det kaste sig 1 gøre en voldsom bevægelse med hele kroppen i en bestemt retning 1.a overført energisk gå i gang med en udfordrende opgave kaste sig i armene på nogen/noget overført forfalde til ukritisk begejstring for eller blind tillid til fx en person eller en ideologi kaste sig over 1 overfalde eller angribe (fysisk eller verbalt) 1.a overført energisk og ivrigt gå i gang med en beskæftigelse 1.b overført meget aktivt søge at opnå kontakt med nogen for at opnå noget; gøre voldsomme tilnærmelser kaste/smide gode penge efter dårlige overført fortsætte med at bruge penge på et foretagende som er usikkert, eller som hidtil er mislykkedes kaste/smide håndklædet i ringen 1 sport kaste et hvidt håndklæde ind på gulvet i en boksering som tegn på at man opgiver kampen på den boksers vegne som man er sekundant for 1.a overført meddele at man opgiver et forehavende fordi man ikke er i stand til at gennemføre det kaste/smide over bord overført sætte ud af kraft; kassere opgive | droppe kaste/smide penge efter noget overført købe noget, investere i noget eller støtte noget økonomisk – uformelt kaste smuds på eller trække gennem smudset udsætte for nedsættende handlinger eller udtalelser kaste ˈtil fylde en (gravet) fordybning med jord el.lign. kaste tilbage fysik = reflektere kaste vrag på overført forkaste eller ikke værdsætte tilstrækkeligt vrage man skal ikke kaste med sten når man (selv) bor i (et) glashus talemåde man skal ikke beskylde eller kritisere nogen for noget som man selv (til en vis grad) kan beskyldes eller kritiseres for feje for (sin) egen dør skyde/kaste til måls skyde eller kaste efter noget i forsøg på at ramme det slå/kaste med nakken gøre et ryk bagud med hovedet for at udtrykke overlegenhed, stolthed, foragt, afvisning el.lign. smide/kaste barnet ud med badevandet overført ødelægge noget værdifuldt idet man forkaster eller ændrer noget andet terningerne er kastet talemåde afgørelsen er uigenkaldeligt truffet

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Kast,1 I. Kast, en. (ogs. Kaast. ChrFlensb.DM. II.171. Kaast eller Kost. VSO.III.K8. jf. SjællBond.42). flt. -e ell. d. s. (se ndf.). (æda. kast (i uiþkast), sv. kast (fsv. kaster), no. kost, oldn. kǫstr, dynge, jf. ty. (dial.) kaste, stabel af træ, hob af neg; til stammen i II. kaste, jf. Kase) 1) bunke, dynge
Kast,2 II. Kast, et. Høysg.AG.34. flt. d. s. ell.  -er (se u. Engkast). (æda. cast (i ssg. wathæ cast), sv. no. oldn. kast; vbs. til II. kaste; jf. Kastning) 1) som vbs. til kaste 1.1-4.    1.1) til kaste 1.1 (og 2); især om den enkelte handling. Moth.K68. *Gadedrenge (har) slaaet Næsen af mig | Ved deres Kast med Steen.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Ordlister

Hans, hendes eller sin
Her finder du en liste med faste vendinger med hans, hendes og sin

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

skod
Hvorfra stammer ordet skod om en cigaretstump, og hvor gammelt er det?

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Fiskeskib eller fiskerskib?
Hvilken stavemåde er korrekt: "fiskeskib" eller "fiskerskib"?
Male eller mane fanden på væggen?
Hedder det "male" eller "mane" fanden på væggen?
MP3 eller mp3? Store og små bogstaver i forkortelser
Hedder det "mp3" eller "MP3"? Og hvad er reglen for store og små bogstaver i forkortelser?
Ordforråd – hvor mange ord i dansk?
Hvor mange ord er der i dansk?

SprogbrevetDR

Kort
af Erik Hansen, juni 1987
Kort
af Erik Hansen & Jørn Lund, august 1989
Hjemligt og fremmed
af Erik Hansen, maj 1994
Nydannelser
af Jørn Lund, november 1986
GÆSTER I STUDIET
af Jørn Lund, december 1986
Det underforståede
af Jørn Lund, januar 1987
Kort
af Erik Hansen, marts 1987
Synsvinkel
af Jørn Lund, oktober 1987
Kort
af Jørn Lund, november 1988
Klicheer
af Erik Hansen, marts 1989

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Tak for røv og nøgler
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 28. maj 2008
Løst og fast om sammensætninger
af Henrik Lorentzen, Politiken, 10. oktober 2007
Et gammelt pendulord
af Henrik Andersson, Politiken, 3. februar 2007

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Stærke og svage
af informationsmedarbejder Jørgen Nørby Jensen, Jyllands-Posten, 19. maj 2009
Sande og falske venner
af ph.d Anne Kjærgaard, Jyllands-Posten, 20. november 2010
Ord fra nullerne
af informationsmedarbejder Jørgen Nørby Jensen, Jyllands-Posten, 20. marts 2010
Refurbished – eller
af direktør Sabine Kirchmeier-Andersen, Jyllands-Posten, 21. juli 2009
Bred ymer - igen - igen
af seniorforsker Eva Skafte Jensen, Jyllands-Posten, 6. september 2014

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Ordsprog

Historien bag ordsprogene
De er der bare som en del af det sprog vi bruger. Første gang vi hører et ordsprog vi ikke kender, studser vi måske over det og prøver at forstå betydningen af ...
Ordsprog
Lediggang er roden til alt ondt, siger et gammelt ordsprog. Derfor kaster vi os straks ud i et sprogtema om ordsprog og talemåder. Ordsprog og talemåder er en ...
Ordsprogets stil og form
Ordsprogenes funktion — at udtrykke en form for indsigt, erfaring eller anskuelse af almen art — har stor betydning for deres stil og form. Oprindelig var ...
Varianter af ordsprog
Som det beskrives i "Hvad er et ordsprog", har ordsprog en fast form som ikke skal aktualiseres, og som dermed — modsat eksempelvis talemåder — ikke kan bøjes ...

Slang

Slang er et gammelt fænomen
Slang er ikke noget nyt fænomen – hverken på dansk eller på andre sprog
Hvor forsvinder gamle slangudtryk hen?
Nogle slangudtryk forsvinder helt ud af sproget, andre bliver til "død slang"

Leg og lær

Ordmuseum

Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Sportssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (sport.), der angiver at ordet har været brugt ...
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Bryggersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bryg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Håndværkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (haandv.), der angiver at ordet har været brugt ...

Nyheder

Nyheder

Pressmeddelelse Drilske Svenske Talemaader.pdf
Ny bog: "Korrekt stavning. Den lille hjælper"
"Korrekt stavning. Den lille hjælper", som netop er udkommet, er en opslagsbog du kan bruge som hjælp under dit skriftlige arbejde.
Børn kan meddele sig med tegn før de lærer at tale
Danske forældre er inden for de sidste tre år begyndt at lære sig at kommunikere med deres babyer med håndtegn. Tegnene betyder fx spise, drikke, sove og hvor.
Tiltrædelsesforelæsning den 27. november
Professor Elisabeth Engberg-Pedersen, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet, holder fredag den 27. november kl. 15.15 ...
"En ugle til en flueknepper": KU's bedste underviser er fonetiker
John Tøndering fra Lingvistik er kåret til årets underviser på Københavns Universitet.
Oplæg på CBS: Hemmeligt selskab afsløret vha. datalingvistik
Kom til oplæg på CBS om afsløringen af det tyske selskab "Okulisterne" fra 1700-tallet.
SKAT har styr på sproget
På sprogmuseet.dk kan man læse at SKAT siden 2008 har omskrevet 4000 standardtekster i forsøget på at opnå mere tilfredse kunder og færre opkald. Det skriver ...
Debat om "Kultur med kulør"
20. september kl. 16 afholder Museum Amager et debatarrangement, hvor bl.a. Jørn Lund deltager med synspunkter på begreber som "neger" og "afroamerikaner".
Søges: talenter indenfor fortællende journalistik
Medievirksomheden Zetland lancerer en talentskole for "uslebne diamanter".
Indslag om sprog i DR2 Morgen
"Ordet på Bordet" i DR2 Morgen sætter hver uge fokus på et aktuelt sprogligt fænomen.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Links
sproget.dk's linksamling
Genopdaget slang