Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: kam

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
kam sb., -men, -me, -mene, i sms. kam-, fx kamtakket

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

kam substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -men, -me, -mene [ˈkɑmˀ] norrønt kambr, engelsk comb, græsk gomphos 'kindtand', oprindelig betydning 'tand' 1 fladt redskab med stive, sylelignende tænder til at rede hår eller pels med redekam 1.a redskab, maskindel el.lign. med hakker eller tænder til at fastholde eller gribe ind i noget 2 kødfuld udskæring af rygmuskel på svin, okse eller kalv • fra den midterste del af ryggen filet | flæskesteg | svinekam 3 hanekam 4 stykke wienerbrød af form som en kam 5 den øverste, skarpe eller smalle del af noget 6 hård (og smal), fremhævet del af noget få kam til sit hår overført blive udsat for vanskeligheder eller en stor udfordring over en (bred) kam generelt; i almindelighed; på mange punkter over en (bred) bank rød/ildrød i kammen overført rød i ansigtet af vrede, anstrengelse eller skamfuldhed skære over én kam behandle ens; vurdere på samme (negative) måde kamme verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈkɑmə] afledt af substantivet kam kamme over 1 rejse sig, få overbalance og falde eller styrte • især om bølger der danner brænding 2 miste grebet mellem cykelkæde og tandhjul og dermed forårsage et pludseligt ryk i pedalen • om cykel eller cykeldel 3 overført komme ud af kontrol; gå for vidt

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • kam: ås, rand, kant, ryg

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Kam,1 I. Kam, en. flt. -me. (ænyd. kam, kom, glda. æda. kamb (i ssgr. som jærnkambæ. flt.: Postil.149, hanæ kamb. AM.), sv. no. kam, oldn. kambr, eng. comb, ty. kamm; sa. ord som gr. gómphos, nagle, pløk; sml. II. Kam) 1) et med tænder forsynet redskab til at rede haar, uld, garn olgn. (indfiltrede) ting; i alm. spr. især om
Kam,2 II. Kam, en. flt. -me. (ænyd. d. s. i ssg. vandkam; jf. nt. kamm; videre udvikling af I. Kam 5.5) beholder, kar ell. kumme til at opsamle rindende vand olgn. (jf. Vandkam). Sort.(DSt.1909.38). Slange. ChrIV.244. Hand lædskede sin tørst af et klart kilde Vand som falt need af en klippe i en liden huule, som en kam ved et Springe-vand.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

SprogbrevetDR

Udtale
af Jørn Lund, oktober 1987

Temaer

Ordenes oprindelse

Lyd-, betydnings-, bøjnings- og sproghistorie
Læs om etymologiens elementer, nemlig lydhistorie, betydningsudvikling, bøjningshistorie og mere generel sproghistorie
Ordenes og menneskets historie
Et ords historie, ikke mindst dets betydningshistorie, afspejler meget ofte forhold i den generelle historie og kulturhistorie

Ordsprog

Ordsprogssamlinger i Danmark
Ordsprog er oprindeligt en mundtlig genre der findes hos stort set alle folkeslag. Hos det mesopotamiske oldstidsfolk sumererne har man fundet eksempler på ...

Leg og lær

Ordmuseum

Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Barbersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (barb.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Bogbindersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogb.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Bryggersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bryg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Soldatersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (soldat.), der angiver at ordet har været brugt af ...
Nu sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (nu sj.), der angiver at ordet stadig er i brug, men anvendes af ...
Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Bagersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bag.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Bogtrykkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogtr.), der angiver at ordet har været brugt ...