Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: ilt

Mente du: ilte| it| il| filt | se flere forslag | kilt| milt| pilt| silt| ikt| il-| ild| alt| ile| -it| -il
Mangler du et ord i vores ordbøger? Send os et ord.

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
ilt sb., -en, i sms. ilt-, fx iltapparat, iltflaske

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

ilt substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en [ˈilˀd] dannet 1814 af H.C. Ørsted til ild 1 farveløs, lugtfri luftart der er vigtig for al forbrænding, herunder menneskers og dyrs respiration oxygen 1.a grundstof nr. 8 – Symbol: O oxygen -il suffiks (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) i adjektiv: -t, -e [-ˈiˀl] især i indlånte ord af latinsk oprindelse vedrørende eller præget af noget bestemt ilte2 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈildə] bevirke en iltning oxidere

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • ilt: surstof, oxygen

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Ilt  Ilt, en. uden flt. (dannet af Ørst. (se Ørst.TN.12. jf. DSt.1919.71f.) i tilknytning til I. Ild (jf. Ildluft 1), som afløsning af betegnelsen Surstof; sml. Brint; kem.) luftformigt grundstof; oksygen. Ørst.Chem Phys.50. Luftens Hovedbestanddele er . . Kvælstof og Ilt. Christ.Kemi.47. Kvælning af Mangel paa Ilt.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

SprogbrevetDR

Skandinavisk
af Erik Hansen, januar 1995
Kort
af Erik Hansen, januar 1995

Temaer

Leg og lær

Ordmuseum

Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog