Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: il-

Mente du: il| bil-| ild| ile | se flere forslag | ilt| im-| in-| ir-| li| -il| i| l| bil| fil| hil| mil| pil| til| vil

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
il sb. (fk.) (fart; hast, hastværk)

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

in-1 præfiks (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) in-: [ˈen-] • il-: [ˈil-] • im-: [ˈim-] • ir-: [ˈiɐ̯-] foran l: il-, foran b, m og p: im-, foran r: ir- fra latin in- (nægtende suffiks), svarende til og beslægtet med græsk a(n)- bruges for at betegne benægtelse af, modsætning til eller mangel på noget u- | ikke- in-2 præfiks (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) in-: [enˈ-] eller [ˈen-] • il-: [ilˈ-] • im-: [emˈ-] eller [imˈ-] • ir-: [iɐ̯ˈ-] foran l: il-, foran b, m og p: im-, foran r: ir- fra latin in- 'ind i, hen imod', svarende til græsk en- 1 bruges for at betegne retning ind i, i eller hen imod noget ind- eks- 1.a overført med indvirkning på noget

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • comme il faut: passende, korrekt, decent
  • il: hastværk, hast, se fart

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
il- il-, præfiks. se in-.
Il-  Il-, i ssgr. (oftest efter ty. eil-) af II. Il (1) ell. (jf. ilfærdig) af III. ile; foruden de ndf. medtagne ssgr. kan nævnes en del mere tilfældige dannelser (især vbs.) som: Il-fart, -flugt, -kørsel, -ridt, -skridt   af anden oprindelse er Il- i Ilvande.(jf. Ekspres- S ).   

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

Ændrede stave- og ordformer
Liste over de senest ændrede stave- og ordformer
§ 16. Orddeling ved betydningsbærende orddele
De gældende retskrivningsregler om orddeling ud fra betydningen af ordets dele
§ 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen
De gældende retskrivningsregler om tilfælde hvor udtalen ikke har betydning for sær- og sammenskrivning
§ 20. Fælleskøn eller intetkøn?
De gældende retskrivningsregler om substantivernes grammatiske køn (genus)
§ 57. Bindestreg
De gældende retskrivningsregler (2012) om bindestreg

Typiske problemer

Bindestreger
Bindestregens hovedformål er at binde to eller flere ord sammen. Men man bruger også bindestreg ved deling af ord ved linjeskift.
Et eller flere ord · uddybning
Sådan løser du dine problemer med et eller flere ord
Nogen eller nogle?
Nogen og nogle betyder noget lidt forskelligt, men udtales som regel ens, så det er svært at lytte sig til forskellen
Orddeling · uddybning
Detaljeret gennemgang af hvordan man deler ord ved linjeskift

Ordlister

Præfikser
En alfabetisk liste over præfikser, dvs. uselvstændige orddele
Ordforbindelser i ét eller flere ord
En alfabetisk liste over ordforbindelser i ét eller flere ord
Suffikser
En alfabetisk liste over suffikser, dvs. uselvstændige orddele
Sammensætninger med bindestreger
En alfabetisk liste over sammensætninger med tal og symboler
Rene adverbier (biord)
Liste over rene adverbier (biord), dvs. de adverbier der IKKE er dannet af et adjektiv (tillægsord), og som således kun kan bruges som adverbium
Nordiske mødeord
Danske, norske, svenske, færøske og islandske ord som man ofte har brug for til møder

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

det gode er det bedstes fjende
Ordsproget Det gode er det bedstes værste fjende har jeg hørt i versionen Det bedste er det godes værste fjende. Hvilken formulering er den rette, og hvordan ...
at lande en aftale
Formuleringen at lande en aftale lyder forkert. Plejer man ikke at indgå en aftale?
bundesligahår
Jeg er flere gange stødt på betegnelsen bundesligahår. Hvad er det mon for noget?!
den hellige grav er velforvaret
Jeg har altid sagt og troet at det hed den hellige grav er velforvaret, men for nylig blev jeg gjort opmærksom på at det hed den hellige gral er velforvaret. ...
i træk, i streg - el. i stræk
Min kæreste og jeg diskuterer om det hedder i træk eller i streg, altså fx hun sov 12 timer i træk eller hun sov 12 timer i streg?
inhouse
Hvordan skrives adjektivet inhouse på dansk? Er det inhouse, in-house eller måske in house?
kino el. biograf
Jeg er lærer og arbejder for tiden i Tyskland. I går var der en elev der spurgte hvorfor danskerne siger biograf. Tyskerne går jo ins Kino.
nedbryde
I mit firma er nedbryde blevet modeord. Et nyt tiltag fra ledelsen "nedbrydes på medarbejderniveau". Jeg kan naturligvis godt gætte hvad der menes, men jeg ...
postdistrikt Odense
Jeg har bemærket en ny sproglig konstruktion, som bliver mere og mere almindelig. Det drejer sig først og fremmest om officielle betegnelser på forskellige ...
the (artikel i engelske proprier)
På engelsk skrives the med lille begyndelsesbogstav i proprier som the Bowery og the Highlands, fx I would live in the Bowery in a heartbeat. Hvis man skriver ...

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Bindestreger
Hvad er reglerne for brug af bindestreger i sammensætninger?
Hooligan
Hvad er oprindelsen til ordet "hooligan"?
Sang – på dansk og tysk
Findes "sang" også som et ord på tysk?

SprogbrevetDR

Kort
af Erik Hansen, november 1985
Pointe
af Jørn Lund, november 1993
Kort
af Jørn Lund, september 1994
Dansk og fremmed
af Erik Hansen, januar 1995
I det her land
af Erik Hansen, marts 1987
Kort
af Erik Hansen, februar 1989
Kun løs er al fremmed tale
af Erik Hansen, maj 1991
Udtale
af Erik Hansen, maj 1993
Dansk og fremmed
af Erik Hansen, maj 1993
Dansk og fremmed
af Erik Hansen & Jørn Lund, juni 1993

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Den skarpeste kniv i skuffen
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 10. februar 2007
Jul og julehøns
af Ebba Hjorth, Politiken, 19. december 2007
Florenbus
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 28. april 2007
Hvad ligner det?
af Henrik Lorentzen, Politiken, 7. april 2007
At skyde sig selv i foden
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 28. oktober 2006

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Hvad er sprog

Kunstsprog
Læs mere om kunstsprog, og hør eksempler på esperanto, interlingua og volapyk

Sproget på de digitale og sociale medier

Kilder og forslag til videre læsning
Læs mere i vores kilder og i de øvrige artikler om emnet

Sprogteknologi

Kilder og forslag til videre læsning
Links til de oprindelige artikler om sprogteknologi og andre kilder om emnet

Leg og lær

Ordmuseum

Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Bogtrykkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogtr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Kogekunstsprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (kog.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...

Nyheder

Nyheder

Symposium: Questioning Questions — in Language, Culture and Cognition
Torsdag den 15. november inviterer Roskilde Universitet til forskningssymposium.
"Language Policy and the Regions in Europe". Konference i Gdansk, Polen, 12. september 2008
PfD 2008 – Partnership for Diversity – er navnet på en konference i europæisk regi som afholdes af EBLUL – European Bureau for Lesser-Used Languages. Årets ...
Invitation: Lost in translation? Danmark i Tyskland
Studieskolen sætter fokus på tysk sprog, erhverv og kultur d. 12. oktober 2011 til et arrangement i Dansk Designcenter.
LANCHART workshop: Semantic Functions of Complementizers in European Languages
Fredag d. 28.10 og lørdag d. 29.10 afholder Center for Sociolingvistikse Sprogforandringsstudier en workshop på Københavns Universitet.
Foredrag ved Michael Fortescue: What’s in a Linguistic Mesh?
Den 13. maj 2019 holder Michael Fortescue foredrag på Københavns Universitet.
Konference: Time and Space in Linguistics
15. januar afholdes konferencen "Time and Space in Linguistics: Interdisciplinary Computational Approaches & Cross-Creole Comparisons" på Aarhus Universitet.
Nyt nummer af "Skrifter om Samtalegrammatik"
I det nyeste nummer af "Skrifter om Samtalegrammatik" kan du læse om udtalen og funktionen af det lille ord "mm", om svarordet "jojo" og om konstruktionen "hva ...
To foredrag i efteråret om syntaks
Den 3. og 5. oktober holder professor i lingvistik George Walkden foredrag på Aarhus Universitet.
Questioning Questions - program_2018
Program for "Open Symposium: Questioning Questions — in Language, Culture and Cognition".
Sproghistorie og identitet: Lingvistiske glans- og trusselsbilleder. Forelæsning 5. september 2008
I forbindelse med søsætningen af Europas Rødder, det nye forskningsprojekt "Roots of Europe – Language, Culture and Migrations", afholdes forelæsning ved ...

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Links
sproget.dk's linksamling
About sproget.dk
Engelsk tekst om sproget.dk. English text about sproget.dk.