Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: il

Mente du: il-| ild| li| ile | se flere forslag | ilt| -il| i| l| bil| fil| hil| mil| pil| til| vil

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
il sb. (fk.) (fart; hast, hastværk)

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

comme il faut adjektiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -, - [kʌmilˈfo] eller [kɔm-] fra fransk comme il faut 'som det passer sig' i overensstemmelse med hvad man i visse kredse opfatter som god smag og korrekt, dannet opførsel il substantiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [ˈiˀl] dannet af ile hurtig bevægelse (fremad); hast – sjældent -il suffiks (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) i adjektiv: -t, -e [-ˈiˀl] især i indlånte ord af latinsk oprindelse vedrørende eller præget af noget bestemt ile verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈiːlə] fra nedertysk ilen, til en rod med betydningen 'gå' 1 bevæge sig med stor fart; skynde sig af sted fare 1.a skynde sig (at gøre noget); have travlt in-1 præfiks (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) in-: [ˈen-] • il-: [ˈil-] • im-: [ˈim-] • ir-: [ˈiɐ̯-] foran l: il-, foran b, m og p: im-, foran r: ir- fra latin in- (nægtende suffiks), svarende til og beslægtet med græsk a(n)- bruges for at betegne benægtelse af, modsætning til eller mangel på noget u- | ikke- in-2 præfiks (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) in-: [enˈ-] eller [ˈen-] • il-: [ilˈ-] • im-: [emˈ-] eller [imˈ-] • ir-: [iɐ̯ˈ-] foran l: il-, foran b, m og p: im-, foran r: ir- fra latin in- 'ind i, hen imod', svarende til græsk en- 1 bruges for at betegne retning ind i, i eller hen imod noget ind- eks- 1.a overført med indvirkning på noget

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • il: hastværk, hast, se fart

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
comme il faut, adv. og adj. (fra fr. comme il faut, egl. sådan som det er nødvendigt, som det skal være)
stemmende med skik og brug, god tone, med moralens ell. modens forskrifter; korrekt; ulastelig; ogs. m. (overgang til) bet.: som er med på noderne, i vælten. JBaden.FrO. En Mand comme il faut ↄ: en Mand, som han bør være, et Mønster for Mænd.
Il,1 I. Il, en. (ogs. (og i alm.) Æl (Tychon. Vers.355. Blich.K.102. Aakj.SV.VIII.93. sa. VB.189.199. Feilb. jf. MDL. (u. Eel)) ell. (sjældnere) El (Moth.E42. VSO.I.665. Thiele. III.23. MDL. jf. ogs. u. Haglil). flt. -e. (ænyd. æl (DGrammat.II.120), regn æl, sv. il (fsv. il og æl), no. el, oldn. él;
Il,2 II. Skriftsprog eller litterært påvirket talesprog Il, en. ( Ile. Moth.I40). (ænyd. il; fra mnt. ile, jf. ty. eile; vbs. til III. ile; især poet.) 1) til III. ile 1: hurtig bevægelse (fremad); (stærk) fart (1). *hun fløy i Luften som en Piil, | Man aldrig Avind saae at bruge saadan Iil.Holb.Paars.6. *Vindens Vift, og Bækkens Iil. Bagges.ND.60. den ulovlig kjørende Kudsk jog afsted i den stærkeste Il.
Il Duce, en. (fra ital. il duce, af lat. dux, fører, sml. I.Duks; jf. Fører 3.1 S)
om den ital. fascistleder Benito Mussolini. ekkoet fra “il Duce”s klare tale og vilje, der fremhæver frugtbarheden som Racens første og højeste dyd. Clarté.1927.175. VTFrO..148. Førerens og Il Duces ideale Motiver.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Ordlister

Ordforbindelser i ét eller flere ord
En alfabetisk liste over ordforbindelser i ét eller flere ord
Præfikser
En alfabetisk liste over præfikser, dvs. uselvstændige orddele
Suffikser
En alfabetisk liste over suffikser, dvs. uselvstændige orddele

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

det gode er det bedstes fjende
Ordsproget Det gode er det bedstes værste fjende har jeg hørt i versionen Det bedste er det godes værste fjende. Hvilken formulering er den rette, og hvordan ...

SprogbrevetDR

Kort
af Erik Hansen, november 1985

Temaer

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Bogtrykkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogtr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Kogekunstsprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (kog.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...