Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: hule

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
1. hule sb., -n, -r, -rne
2. hule vb., -r, -de, -t; hule ud

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

hule1 substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -n, -r, -rne [ˈhuːlə] norrønt hola, oldhøjtysk huli; afledt af adjektivet hul 1 (naturligt dannet) større hulrum i jorden, i et bjerg el.lign. grotte 1.a (udgravet) underjordisk bolig for et vildtlevende dyr, fx en bjørn eller en ræv grav 1.b lille, lukket rum som børn bygger (af fx grene, brædder eller tæpper) og leger i 1.c overført lille, hyggeligt (mørkt) værelse hvor en person bor eller holder til, og som vedkommende nødigt forlader 1.d overført kvindens skede og de ydre kønsdele – især i pornografiske tekster 2 hver af de to fordybninger i ansigtet som øjnene sidder i øjenhule bughule | armhule | næsehule lastens hule sted hvor man dyrker sine laster – ofte spøgende syndens hule løvens gab/hule overført meget farligt eller ubehageligt sted syndens hule sted hvor der foregår moralsk fordærvende aktiviteter, især spil, sex og druk lastens hule hule2 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈhuːlə] 1 give noget en overflade der buer indad 2 fjerne det inderste af noget; gøre hul 3 svinde; blive mindre og mindre i omfang – sjældent hul2 adjektiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -t, -e; -ere, -est [ˈhuˀl] • i sammensætning: [ˈhuːl-] norrønt holr, oldsaksisk hol 1 med et tomt rum indvendig massiv 1.a overført med en dyb og mørk klang som når man slår på en genstand der er tom indvendig 1.b overført som ikke har noget reelt indhold; som der ikke er følelsesmæssig eller indholdsmæssig dækning for indholdsløs 1.c overført tom; uden følelser 2 med en fordybning i overfladen; med en overflade der buer indad have/holde nogen i sin hule hånd overført have nogens hele opmærksomhed; have fuld kontrol med nogen hul tand 1 tand der er angrebet af caries 1.a overført tænkt hulrum i en tand med plads til en (for) lille portion af noget lækkert – ofte spøgende

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • hule: dyrebo, hul, hi, grav, hytte; cavation, grotte; hummer, kammer, hybel, værelse; se hulrum

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Hule,1 I. Hule, en. Høysg.2Pr.6. flt. -r. (glda. holæ, hulæ (PLaale.nr.652. Mand.34), æda. (arm)hulæ (AM.), sv. håla, no. hule, hole, oldn. hola, ty. höhle; afl. af II. hul; jf. I. Hul, Høl) 1) hulrum.    1.1) (større, naturligt) hulrum, hvælvet rum i klipper olgn., hvortil kun en mindre aabning fører ind; især:
hule,2 II. hule, v. Høysg.AG.139. præt. -ede ell. (sj.) -te (Moth.H303. Bagger.II.340. EBrand.S.14); part. -et ell. (sj. i rigsspr.) -t (Moth.H303. jf. Feilb.). vbs. -(n)ing (se Hulning). (glda. hole, no. hule, hole, oldn. hola, eng. hole, ty. höhlen, got. (us)hulon; afl. af II. hul; sml. hulne) 1) (l. br.; i rigsspr. foretrækkes i alm.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

-ing el. -else
Jeg er pludselig blevet i tvivl om jeg skal bruge bevarelse eller bevaring i følgende sætning: Alle er enige om at bevaring/bevarelse af de gamle bygninger er ...
skomagerpot
Jeg spiller billard og undrer mig over hvor udtrykket skomagerpot stammer fra. Umiddelbart har skomagere og billard jo ikke meget med hinanden at gøre. Jeg har ...

SprogbrevetDR

Naturlighed
af Jørn Lund, februar 1987
Tempo
af Jørn Lund, oktober 1988

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Det gamle ord verden
af Ebba Hjorth, Politiken, 6. februar 2008
Da farmor var pige
af Ebba Hjorth, Politiken, 14. april 2007
Fra 'stinge røv' til 'med røven i vejret'
af Ebba Hjorth, Politiken, 3. marts 2007
Rommedahls lyske(n)
af Henrik Andersson, Politiken, 21. oktober 2006

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Huller i sproget
af informationsmedarbejder Jørgen Nørby Jensen, Jyllands-Posten, 30. august 2014

Temaer

Ordsprog

Ordsprogenes betydning og gennemsigtighed
Gennemsigtigheden i ordsprogene, det vil sige i hvilket omfang man er i stand til at forstå hvad de betyder, varierer fra at nogle ordsprog helt giver sig ...

Udtale

Lars Brink — Udtale-reduktion
Artiklen "Udtale-reduktion" er en del af temaet om udtale.

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Kogekunstsprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (kog.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Bogbindersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogb.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Murersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (mur.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Bogtrykkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogtr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Bryggersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bryg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...

Nyheder

Nyheder

Foredrag om spædbørn og sprogudvikling
Den 12. juni 2018 inviterer Aarhus Universitet til foredrag med titlen “Infant talkers and infant listeners”.
Sprogpsykologisk aften på Københavns Universitet
Fagligt Forum for Sprogpsykologi (FAFOS) inviterer til sprogpsykologisk aften d. 7. oktober 2013.
Seminar om sproghierarkier
Fredag d. 25. oktober afholdes seminar på Roskilde Universitet.