Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: hug

Mente du: hg| ug| hu| hud | se flere forslag | bug| dug| hub| hue| huj| huk| hul| hun| hur| hus| hæg| høg| mug| sug| rug

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
1. hug sb., -get, hug, -gene; træet faldt efter flere hug med øksen
2. hug: på hug; sidde på hug

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

hug1 substantiv, intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -get, -, -gene [ˈhɔg] dannet af hugge 1 hårdt slag med et skarpt eller skærende redskab eller våben, fx en økse eller et sværd 1.a slag med håndens kant 1.b slag på en person med hånden eller et redskab; tæsk, bank – uformelt 1.c overført udtalelse el.lign. der rummer stærk kritik af nogen 1.d overført hårdt stød, spark eller anden hurtig bevægelse 1.e lystfiskerjargon det at en fisk bider på krogen bid 2 enkelt handling der udføres (hurtigt); indgreb; forsøg omgang | gang 3 slang smuk og sexet person • især om mand – kendt fra 1986 komme i hug begynde på noget der skal gøres – uformelt komme i gang hug2 substantiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [ˈhug] dannet til en rod med betydningen 'bøje' på hug i sammenbøjet stilling (dvs. med bøjet ryg og helt bøjede knæ) idet man hviler på fødderne hugge verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈhɔgə] norrønt höggva, tysk hauen 1 føre et skarpt eller skærende redskab eller våben ind i noget med et hårdt slag for at dele eller bearbejde det kløve 1.a forme eller tildanne noget i et hårdt materiale ved at bruge fx hammer og mejsel; udføre billedhuggerarbejde 1.b angribe med sværd, økse eller lignende våben 1.c føre en spids genstand ind i noget med et kraftigt stød så den sidder fast 1.d overført pludseligt og kraftigt bide i noget 2 føre noget mod noget andet med et hårdt stød, spark eller anden hurtig bevægelse støde 2.a søfart bevæge stævnen i hug op og ned i bølgerne • om skib rulle 2.b bevæge (sig) i stød eller hug 3 fratage nogen noget som vedkommende besidder eller har retten til – uformelt stjæle hugge af ved hug adskille noget fra det sted hvor det sidder fast mere formelt afhugge hugge en hæl og klippe en tå 1 overført tilpasse noget (ved grove metoder) for at få det til at passe én selv eller for at få det til at ligge inden for nogle afstukne rammer 1.a overført tilpasse sig ved at give nogle indrømmelser (for at opnå noget) hugge i sig overført spise grådigt hugge om noget afgøre en sag ved en leg hvor to (eller flere) deltagere på et aftalt signal, fx i tredje omgang efter to slag nedad med knyttet hånd, viser én af flere finger- og håndstillinger der efter et bestemt system besejrer hinanden indbyrdes sten, saks, papir hugge op 1 skille fx en bil eller båd ad for at genanvende eller kassere delene ophugge | skrotte 2 skille i mindre dele med en økse ophugge 3 hugge løs og fjerne ophugge hugge sig frem (ind, ..) 1 bevæge sig frem (ind, ..) ved at hugge i sten, beplantning, is el.lign. så den ikke længere spærrer vejen 2 bevæge sig frem (ind, ..) i stød eller hug hugge/slå bremserne i bremse pludseligt og med stor kraft hugge/slå (nogen) ned for fode slå den ene efter den anden ihjel uden at skelne eller standse op hugge ˈtil 1 hugge i (rette, passende) form mere formelt tilhugge 2 hugge med alle sine kræfter 3 overført tiltale på en aggressiv måde hugget sukker sukker bestående af kulhydratet sakkarose, støbt i forme og skåret i firkantede stykker, sukkerknalder hugge ud 1 forme noget i et hårdt materiale ved at hugge med en mejsel eller et andet redskab udhugge 2 danne et hul eller hulrum ved at hugge i et materiale så det fjernes udhugge 3 løsne og fjerne noget fra dets plads ved at hugge udhugge 4 angribe med en hurtig, stødende bevægelse hverken til at hugge eller stikke i overført umulig at overtale eller få til at skifte mening stædig

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • hug: stød, slag; bank, klø; sår, flænge

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • hug hug sb. (1986) (ny brug i uformelt sprog) attraktiv mand

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Hug,1 I. Hug, en. se I. Hu.
Hug,2 II. Hug, en. (ogs. skrevet Hugg. Olavius. Skagen.(1787).374. jf. (best. f.) Huggen. Iris. 1808.II.175). (ænyd. d. s., no. dial. huk, (m)nt., østfris. huk; besl. m. II. Huk (jf. III. Hug) og V. Hug; dial.) drøbel. Moth.H293. húg. Høysg.AG.136. VSO. MDL. Feilb. i udtr. som hugen er faldet, drøbelen er faldet (se u.
Hug,3 III. Hug, en. se II. Huk.
Hug,4 IV. Hug, et. hóg . . eller húg. Høysg.AG.136. flt. d. s. (æda. hog, hug, sv. hugg, no. hugg, hogg, oldn. hǫgg; egl. vbs. til I. hugge; jf. Hib)  1) det at hugge (en enkelt gang); haardt slag med et skarpt ell. skærende redskab, vaaben olgn. Holdt mig, eller jeg kløver den Karl med et Hugg udi 4re Parter.
Hug,5 V. Hug, subst. (tidligere ogs. skrevet Hu. Falst.Ovid.59. ChrBorup.PM.209. Bagges.V.199. (jf. smst.354). Oehl.ND.40(sa. NG.35: Hug). nu sj.: Huk. Winth.IX.192. JakKnu.R.88). (ænyd. d. s., sv., no. huk, nt. (in de) huk; jf. II. Hug, II. huge) i forb. paa hug, med forover bøjet ryg (og ludende hoved (fx. gaa, staa paa hug.
Huk,2 II. Huk, en, (sj.) et (i bet. 1.3: HCAnd. IX.114. Both.D.I.226. VBergstrøm.HN.224. i bet. 2: EErichs.N.7. jf. u. bet. 1.2). Høysg.S.314. (sj. skrevet Hug. i bet. 1.1: Moth.H293. i bet. 1.3 slutn.: Cit.ca.1700.(NkS 4°820b.221). i bet. 2: LTid.1744.386. Drachm. DM.78.  Hok. LTid.1757.312). flt. (l. br.)
Hu,1  I. Hu, en, Yderst sjælden, enestående forekomst et (Lund.(Rahb.LB.II.158). jf. Helt.Poet.19). (nu næppe br. Hug. Húg. Høysg.Anh.22. Langebek.Breve.452. Grundtv.PS.II.108. Ploug.II.20. jf. Feilb. (u. hug). nu kun dial. (især jy.): Hov. Moth. H285. Oehl.III.40. Blich.(1920).X.35. MDL. Feilb. (u. hug). jf. Esp.136. se ogs. I. Hovro).

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

planke
Jeg har i den senere tid flere gange hørt udsagnsordet planke brugt i betydningen 'stjæle, hugge' eller lignende, fx ideen er planket fra NN. Jeg kender ellers ...

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Pendulord: forfordele, bjørnetjeneste
Hvorfor anerkender man forkerte betydninger af ord?

SprogbrevetDR

Dansk og fremmed
af Erik Hansen, marts 1993
Komma
af Erik Hansen, maj 1988
Sprogprisen
af Jørn Lund, oktober 1991

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Ord fra nullerne
af informationsmedarbejder Jørgen Nørby Jensen, Jyllands-Posten, 20. marts 2010

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Leg og lær

Ordmuseum

Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Sportssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (sport.), der angiver at ordet har været brugt ...
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Smedesprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (smed.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Garversprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (garv.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...

Nyheder

Nyheder

Bliv klogere på livet
Aarhus Universitet deltager i Forksningens Døgn under overskriften "bliv klogere på LIVET".
Læs Politikens store parlør til valgkampen
Få svar på hvad 'blokpolitik', 'kernevælger', 'kovending' og 'valgflæsk' egentlig betyder, i Politikens ordbog over valgets mest brugte udtryk.