Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: hit

Mente du: hiat| hint| hist| ht | se flere forslag | it| hi| shit| hir| hot| -it| hid| hiv| bit| dit| fit| hat| hib| hik| hil| hin| hip| his| kit| mit| pit| sit| tit| iht.| hist.

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
1. hit sb., -tet, -s el. hit, -tene
2. hit adv.; hit med pengene!

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

hit1 substantiv, intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -tet, -s eller -, -tene eller (uofficielt) -sene [ˈhid] kendt fra 1951; fra engelsk hit 'træffer' 1 stykke popmusik der sælges og spilles meget i en (kortere) periode slager 2 person, genstand eller fænomen der pludselig opnår (kortvarig) succes • fx popmusiker, bog eller film 3 it søgeresultat der svarer til de angivne kriterier, fx ved søgning på internettet – kendt fra 1993 søgehit hit2 adverbium (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [ˈhid] form af hid 'herhen', stammer måske oprindelig fra kommandosprog, jævnfør herut hit med .. bruges som kommanderende opfordring til at give den talende noget bestemt – talesprog, uformelt hitte1 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈhidə] norrønt hitta, oldengelsk hittan; af uvis oprindelse finde noget eller nogen som man har manglet eller savnet, og som man har ledt efter – ofte uformelt finde hitte på komme i tanke om; få en idé til finde på hitte ud af 1 nå frem til at konstatere en (hidtil ukendt) kendsgerning eller sammenhæng eller nå frem til en afgørelse af et spørgsmål mere formelt finde ud af 2 finde ud af hvordan en handling skal udføres, og derefter vise sig i stand til at udføre den hitte2 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈhidə] kendt fra 1983; afledt af substantivet hit få succes med noget eller nogen; få et hit

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • hit hit sb. (1961) succesrig udgivelse, især af musik
  • hit hit sb. (1993) søgeresultat, især på internettet

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 10. Konsonanter i bøjningsformer
De gældende retskrivningsregler om dobbeltskrivning af konsonant i bøjningsformer

Typiske problemer

Genitiv (ejefald) · uddybning
Sådan løser du dine problemer med genitiv (ejefald)

Ordlister

Rene adverbier (biord)
Liste over rene adverbier (biord), dvs. de adverbier der IKKE er dannet af et adjektiv (tillægsord), og som således kun kan bruges som adverbium

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

pikle af
For nylig var jeg i selskab med en tidligere kollega som fortalte om en samtale han havde haft med sin nabo. Samtalen førte ingen steder hen, og godt irriteret ...
planke
Jeg har i den senere tid flere gange hørt udsagnsordet planke brugt i betydningen 'stjæle, hugge' eller lignende, fx ideen er planket fra NN. Jeg kender ellers ...
det globale syd
Jeg ønsker at vide om man kan bruge den globale syd som synonym til udviklingslande. Er der andre synonymer til udviklingslande?
en palette af muligheder?
Jeg har forgæves ledt i ordbøgerne efter udtrykket en palette af muligheder i betydningen ’en vifte af muligheder’. Det eneste jeg har kunnet finde, er ordet ...
stå tidens prøve
Jeg er stødt på udtrykket at noget har stået tidens prøve i en artikel i Den Store Danske Encyklopædi (bd. 15, 1999). Jeg mener at udtrykket må være en ...
vy eller vue?
Jeg har til min overraskelse opdaget at ordet vue (altså ’udsigt’) også kan skrives vy. Er det nogen særlig almindelig stavemåde?

SprogbrevetDR

Kort
af Erik Hansen & Jørn Lund, august 1994

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Myte eller legende?
af Henrik Andersson, Politiken, 30. december 2006

Temaer

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...

Grammatik for dummies

Ordklasser
I denne første video følger vi Thomas, der skal lære om de enkelte ordklasser — fra substantiver (navneord) over verber (udsagnsord) til adverbier (biord) og ...
Subjekt (grundled)
I denne anden video skal Thomas lære om subjektet (grundleddet), altså det led i sætningen som man sætter kryds under.
Verballed (udsagnsled)
I den tredje video skal Thomas lære om verballedet (udsagnsleddet), altså det led i sætningen som man sætter bolle under.
Objekt (genstands- og hensynsled)
I den fjerde video er Thomas nået til objekterne — både det direkte objekt (genstandsleddet), altså det led i sætningen som man sætter trekant under, og det ...
Udtale
I den sjette og sidste video skal Thomas høre mere om ordenes udtale.

Nyheder

Nyheder

Sprogkampagnen Gang i sproget
Gang i sproget-kampagnen som blev skudt i gang tirsdag den 14. september, er blevet godt modtaget.
Tvillingers hemmelige sprog
En You-tube video med et tvillingepar der på trods af deres meget unge alder fører en engageret samtale, har fået millioner af hits på få måneder. Peter Bakker ...