Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: herre

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
herre sb., -n, -r, -rne; som kortform foran navn el. titel hr.; hr. Hansen; goddag, hr.!; vil de herrer ikke sidde?; herre gud el. herregud; om Gud: Herren; Vor Herre el. Vorherre; i det Herrens år 1807 (jf. herrens); de gjorde sig til herre(r) over situationen

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

herre substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -n, -r, -rne [ˈhæɐ̯ʌ] • foran navn og titel, “hr.”: [hæɐ̯] fra oldsaksisk herro, egentlig komparativ af her 'fornem'; i udtrykket herre jemini er jemini antagelig en forvanskning af latin Jesu Domini, genitiv af Jesus Dominus 'herre Jesus' 1 (voksen) mand • ofte forbundet med kønsbestemte roller eller opdelinger i forbindelse med fx dans, bordskik, påklædning eller sportsudøvelse – formelt dame 1.a bruges som (høflig) tiltaleform til en mand – formelt 1.b bruges foran en mands navn (eller titel) i tiltale eller omtale – formelt 2 mand der har den øverste magt eller myndighed i et bestemt område • fx en konge, en fyrste eller en godsejer – især historisk hersker | frue 2.a mand der har tjenestefolk (eller slaver) i sin husstand – bruges især af tjenestefolkene i tiltale til eller omtale af husets ejer nådigherre 2.b hundeejer, betragtet som den bestemmende i forhold til hunden de høje herrer overført de personer der har beslutningskompetencen i en bestemt sammenhæng • fx politikere eller bestyrelsesmedlemmer – ofte nedsættende den herre bruges i (overdrevent) høflig eller formel tiltale til eller omtale af en mand – ofte spøgende en vis herre bruges som omskrivning for fanden, især i visse faste udtryk en vis mand en vis mand/herre bruges som omskrivning for fanden, især i visse faste udtryk – forskønnende herre i huset overført den der bestemmer eller rangerer højest i en familie, institution eller anden gruppe herre jemini bruges for at udtrykke let fornærmet indignation, let bestyrtelse eller opgivende holdning Herren (tilnavn til) Gud – især i bibelske tekster Vorherre Herrens (kærlighedens, ..) veje er uransagelige talemåde ofte sker der overraskende ting som er svære at forudse hr. og fru Danmark 1 den brede danske befolkning; danskere som de er flest – undertiden spøgende eller ironisk manden på gaden | manden på gulvet | Maren i kæret 2 (ægte)par der i udseende, købemønster, holdninger el.lign. legemliggør egenskaber eller værdier der betragtes som særligt danske – især spøgende i det Herrens år i året (efter Kristi fødsel) – ofte højtideligt eller spøgende anno Domini ingen kan tjene to herrer talemåde man er nødt til at træffe et valg; man kan ikke gå aktivt og helhjertet ind for flere helt forskellige sager sætte sig mellem to stole mange Herrens år mange år; meget længe på herrens mark uden hjælp; ladt i stikken; rådvild skabningens herre 1 mennesket betragtet som det ypperste af alle skabte væsener – ofte højtideligt 1.a manden betragtet som overordnet kvinden – spøgende eller nedsættende 2 Gud betragtet som skaber af alt i verden – højtideligt Vorherre eller Vor Herre Gud Herren være herre i (sit) eget hus overført have magten over et (land)område som man mener at have retmæssigt krav på være herre over overført kontrollere; bestemme; styre være sin egen herre være fri og uafhængig; selv bestemme over sit liv • især med hensyn til arbejde, familie osv. herregud eller herre gud udråbsord (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [ˈhæɐ̯ʌˈguð] 1 bruges for at bagatellisere noget, ofte i forsøg på at imødegå en evt. indvending 2 bruges for at udtrykke overbærenhed, medfølelse, ømhed eller anden følelse helledusseda

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • herre: hersker, ejer, magthaver, leder, chef, mester, diktator, enehersker, overherre; fyrste, regent, suveræn; gud; jf. imperator; pasha, hustyran, tyran; gentleman, elegantier

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • herre- herre- (1990) (forstærkende forled) overordentlig

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Herre,1 I. Herre, en. foran navne og titler (se bet. 4) Hr., Herr (jf. Høysg.AG.51. 188). flt. -r. (æda. hærræ, sv. no. herre, oldn. herra; laant fra osax. herro (oht. d. s., ty. herr), sammentrukken form af heriro, komp. af her (ty. hehr; jf. herlig), fornem, oeng. har (eng. hoar), graahaaret, gammel, oldn. hárr
herre,2 II. herre, v. -ede. (jf. oldn. herra, gøre til herre, herske, ty. herren; til I. Herre; jf. herrere; sj.) tiltale medherre” (hr.); sige “herre” til en (jf. beherre). *Hvis . . | Han kjendte (drengens dygtighed) | Han herrede ham ene. Bagges.DV.2VII.272. smst.276.
herre,3 III. herre, adv. se II. her.
je,2 II. je, interj. i forb. o je (VSO.III.40) ell. (nu kun) herre je(h) ell. herreje (jf. ty. herr je, holl. (heere)jee; forkortet af herre Jesus; sml. jemini, jøsses; dial. ell. gldgs.) som udraab: herregud (se u. I. Herre 5.2). *Eia see, Herre je! | Alt staar Violen i Flor. Oehl.L.II.16. VSO.III. 40. Herregud, hun finder fornøjelse i at spille kort! Og jeg har siddet og spillet med . . Og jeg har fundet det frygtelig morsomt. Herreje!
jemini jemini, interj. navnlig efter et andet, forudgaaende udraab: o jemini (VSO.III. 40) ell. (nu kun) herre jemini ell. herrejemini (sj. herrejemi. Leop.HT 156. Yderst sjælden, enestående forekomstherrejemoli. FrSkousbo.LyseJohanne (1906).67). (sv. (herre) jemine, jemini, nt. (herr) jemi(ni), ty. (herr) jemine, jemini, jf. eng. gemini, jeminy, ji(m)miny; vel forvanskning af

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 12. Store og små bogstaver i proprier
De gældende retskrivningsregler om stort eller lille bogstav i navne
§ 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen
De gældende retskrivningsregler om tilfælde hvor udtalen ikke har betydning for sær- og sammenskrivning
§ 54. Udråbstegn
De gældende retskrivningsregler (2012) om udråbstegn

Typiske problemer

Et eller flere ord?
Mange har svært ved at finde ud af hvornår man skal skrive noget i ét eller i flere ord. Hedder det computer ekspert eller computerekspert? Produkt udvikle ...
Pendulord
Pendulord er ord der har to betydninger som er modsatrettede. Hvis man er blevet forfordelt, har man så fået for meget eller for lidt? Er det godt eller skidt ...

Ordlister

Ordforbindelser i ét eller flere ord
En alfabetisk liste over ordforbindelser i ét eller flere ord
Hans, hendes eller sin
Her finder du en liste med faste vendinger med hans, hendes og sin
Stort eller lille begyndelsesbogstav
Slå bestemte ord og emneord op, og se om de skal med stort eller lille begyndelsesbogstav

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

forkvinde forligskvinde
Med hvilken motivering har Dansk Sprognævn godkendt forkvinde og forligskvinde som betegnelse for en kvindelig formand, hhv. kvindelig forligsmand? Efter min ...
genitiv-s i Frelser-s
Skal Frelser skrives med eller uden genitiv-s i denne tekst: Præst: "Ja, frels os, beder vi dig, Herre, fra alt, hvad der er ondt, og giv os fred i vore dage. ...
medlem eller medlemmer af
Man ser mange eksempler, også skriftlige, på medlem af i forbindelse med et subjekt i pluralis. Fx “Mensa fortæller aldrig om navngivne personer er medlem af ...
undskyld
Kan Vi undskylder forsinkelsen have betydningen 'vi beklager at vi er blevet forsinket'?
vog
De vog dem, vi grov dem. En Grav i vor Have. Sådan står der som bekendt hos Drachmann, men hvad betyder vog egentlig?
får og bukke
I forlængelse af muhammedkrisen har Anders Fogh Rasmussen efter eget udsagn fået skilt fårene fra bukkene. Men hvem er det egentligt han ikke kan lide – fårene ...
sekretær
Hvornår opstod titlen sekretær? Adskiller den sig fra kontormedhjælper?
ussel mammon
Er ussel mammon ved at skifte betydning? Jeg kender det fra udtrykket at sælge sig selv for ussel mammon, som for mig betyder ‘at gøre noget alene for pengenes ...

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Herr
Findes ordet "herr"?
Hoved(e)
Skal man skrive "hoved" eller "hovede"?

SprogbrevetDR

Udtale
af Erik Hansen, februar 1990
Kort
af Jørn Lund, oktober 1992
Det flade a effektivt nedkæmpet
af Erik Hansen & Jørn Lund, december 1994
Kort
af Erik Hansen, april 1995
Stil
af Jørn Lund, september 1987
Svære ord
af Jørn Lund, november 1987
Sidst
af Erik Hansen, februar 1991
Kort
af Jørn Lund, oktober 1991

Mål og Mæle

Retskrivningsbekendtgørelsen fra 1948 (historisk)
Den historiske bekendtgørelse som bl.a. indfører å og små bogstaver i substantiver (navneord)

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Syn for sagn, men også for sagen
af Henrik Lorentzen, Politiken, 27. februar 2008
Påskens ord
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 19. marts 2008

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Q som i quiz og quinde
Af projektforsker Anne Kjærgaard

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Ordsprog

Historien bag ordsprogene
De er der bare som en del af det sprog vi bruger. Første gang vi hører et ordsprog vi ikke kender, studser vi måske over det og prøver at forstå betydningen af ...
Talemåder og andre faste vendinger
Den stil og form som ordsprogene har (jf. Ordsprogets stil og form), er med til at adskille dem fra andre typer af faste vendinger. Men grænsen kan være hårfin ...

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Kogekunstsprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (kog.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Bagersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bag.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Håndværkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (haandv.), der angiver at ordet har været brugt ...
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

På Herrens mark
Mål & Mæle 17:2
Mål og Mæle
Tidsskriftet Mål og Mæle har siden 1975 leveret ny viden om sprog og sprogbrug. Nedenfor finder du en række af de spørgsmål og svar der har være bragt, ...