Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: hej

Mente du: heja| hejs| ej| he | se flere forslag | haj| dej| fej| huj| høj| nej| sej| vej| hel| hen| hep| her| hev| hey

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
hej udråbsord; hej hej, vi ses i morgen!

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

hej udråbsord (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) betydning 1 og 2: [ˈhɑj] • betydning 3: [ˈhεj] eller [ˈhɑj] betydning 1 og 2 fra svensk hej eller engelsk hi, betydning 3 måske via nedertysk hei fra latin hei 1 bruges som uformel og fortrolig hilsen når man mødes – kendt fra ca. 1960 dav | goddag 1.a som substantiv intetkøn den hilsen der består i at sige hej eller tilsvarende 1.b bruges formelagtigt som indledende hilsen, ofte foran et navn, når man henvender sig skriftligt til nogen i en mail, en sms, et brev el.lign. – uformelt kær 2 bruges som uformel og fortrolig hilsen når man skilles – kendt fra ca. 1960 farvel 3 bruges som udråb for at skaffe opmærksomhed, udtrykke misbilligelse, overraskelse m.m. halløj | hey hu hej (vilde dyr) 1 bruges for at udtrykke at noget foregår med stor fart, eller at noget haster tju hej 2 som adverbium (næsten) med det samme; i løbet af meget kort tid – uformelt her og nu tju hej eller tjuhej bruges for at udtrykke at noget foregår med fart og bevægelse hu hej

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • hej hej udråbsord (o. 1960) (ny brug som hilsenform mellem unge, voksne og midaldrende; blandt yngre også som indleder og afslutter i breve) goddag, farvel

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Hej,1 I. Hej, en, et. se Hæg.
Hej,2 II. Hej, en. se I. Hede.
Hej,3 III. Hej, en. se Haj.
hej,4 IV. hej, interj. Høysg.AG.15. (ænyd. (ogs. som udtr. for sorg, smerte) hei, sv. hej, no., oldn., ty., lat. hei; jf. II. ej samt heja, hejda, Hejdidelum, II. Heje, hejsa)  1) udraab, der anvendes for at vække ens opmærksomhed, for at hidkalde en ell. for at lægge større eftertryk paa et udsagn, især et spørgsmaal, en befaling, trusel olgn.;
Hæg,3 III. Hæg, en ell. (nu sj.) et (Gravl.DFS. 105). i rigsspr. (jf. ndf. l. 65ff.) udtalt , ellers alm. udtalt jf. skrivemaaden Hej. MDL. 199 (Loll.-Falster). hedebo.23. sml. Thorsen.147. uden flt. (jf. glda. hæghe, beskyttelse, værn, mnt., ty. hege, samt sv. dial. heja, hejda, noget indhegnet; til hæge (3);
Hæg,2 II. Hæg, en. (Hej. SøLex.(1808) (se ndf.)). flt. -e (jf. Feilb.). (besl. m. I. Hage; nu kun dial.) d. s. s. Fiskerhæg; ogs. om krog, (mod)hage olgn. til forsk. brug. Moth. H19. Feilb. jf. (nu næppe br.): Heikrog (dvs.: stor fiskekrog i en kæde). SøLex.(1808).
Hede,1 I. Hede, en. (nu kun dial. Hed. Falst.Ovid.69. ReynikeFosz.(1747).291. Thorsen.63. Halleby.104. (poet., sj., efter no.:) Hej. Hostr.NF.90. BlichCl.Vi.83.  (efter ty.) Hejde. ReynikeFosz.(1747).291. jf. VSO.). flt. heder ell.  (jf. dog Feilb.) hede (Argus.1771.Nr.13.4. smst.Nr.15.1). (ænyd. hed(e), hejde,
Haj  Haj, en. (tidligere ogs. skrevet Hej. Pflug.DP.1117). flt. -er. (ænyd. d. s. (Kalk. IV.495); fra holl. haai ( hai, hei), der atter er laant fra nordisk og er sa. ord som I. Haa) 1) Fiskenavn navn paa en underorden af de tværmundede fisk (især kendt for deres graadighed); Squalida. Moth.H1. LTid. 1762.9.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 41. Slutpunktum
De gældende retskrivningsregler om punktum mellem sætninger
§ 47. Komma ved selvstændige sætningsdele
De gældende retskrivningsregler om komma ved fx apposition, tiltale og parentetiske tilføjelser
§ 54. Udråbstegn
De gældende retskrivningsregler (2012) om udråbstegn

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

kære + adj. i bestemt form
Hedder det Kære energiansvarlige eller Kære energiansvarlig?
lukke op, slukke op
Kan man sige at man lukker en dør op når den åbnes? Er det ikke ulogisk?
pikle af
For nylig var jeg i selskab med en tidligere kollega som fortalte om en samtale han havde haft med sin nabo. Samtalen førte ingen steder hen, og godt irriteret ...
start på brev
Hvad skal man skrive som start på brev, fax osv.? Jeg er træt af Hej!, og Kære.. bruger jeg kun til familien. Kan man fx bruge: I fortsættelse af vores ...

SprogbrevetDR

Tak for nu!
af Erik Hansen, januar 1986
Regionalsprog — og andre udtalevarianter
af Jørn Lund, januar 1988
Regionalsprog
af Erik Hansen & Jørn Lund, februar 1993
Skik og brug I
af Erik Hansen, april 1993

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Skyd hjertet op i livet — lad det ikke synke ned i bukserne!
af Kjeld Kristensen, Politiken, 20. februar 2008

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Kære Eva
af seniorforsker Eva Skafte Jensen, Jyllands-Posten, 26. oktober 2013

Temaer

Sproget på de digitale og sociale medier

Sms- og chatsprog
Forkortelser og kreativ sprogbrug blev brugt flittigt i det tidlige sms- og chatsprog
Tale eller skrift
Sproget på sociale medier ligner på nogle punkter talesprog, men der er også væsentlige forskelle, som skyldes at der stadig er tale om skrevet tekst

Udtale

hej.mp3
Lydskriftoversigt
Listen indeholder de hyppigste danske enkeltlydes lydskrift annoteret i både det danske lydskriftssystem, Dania og det internationale lydskriftssystem, IPA
Ordforklaringer
Her er en liste med forklaringer på fagtermer o.l. fra artiklerne der udgør Sproget.dk's udtaletema

Leg og lær

Nyheder

Nyheder

Europæisk sprogdag
Den 26. september 2009 fejres den europæiske sprogdag "European Day of Languages".
IKEA vinder Nordens sprogpris 2017
Møbelgiganten IKEA får Nordens sprogpris 2017 for at udbrede kendskabet til nordisk sprog og kultur.
Vær med til at fejre sproget.dk's 10-årsfødselsdag!
Den 23. oktober 2017 er det 10 år siden hjemmesiden sproget.dk gik i luften. Derfor inviterer vi til fødselsdagsfest.
Nyt fra Sprognævnet 2020/1
Dansk Sprognævn har netop udgivet årets første Nyt fra Sprognævnet, og her kan du bl.a. læse om e-mailhilsner, rekonvalescenthjem og Sprognævnets ...