Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: have til huse


Ordbøger

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

have til huse have lokaler eller adresse et sted

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

6. Bøjningsoplysninger
5. Ordklasseangivelse
§ 33. Præteritum participium efter hjælpeverber mv.
De gældende retskrivningsregler om præteritum participium (kort tillægsform) efter hjælpeverber og andre verber
§ 50. Startkommaets placering
De gældende retskrivningsregler om hvor startkommaet skal placeres
§ 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen
De gældende retskrivningsregler om tilfælde hvor udtalen ikke har betydning for sær- og sammenskrivning
§ 49. Komma eller ikke komma
De gældende retskrivningsregler om fast slutkomma valgfrit startkomma
§ 52. Kolon
De gældende retskrivningsregler (2012) om kolon
Ændrede stave- og ordformer
Liste over de senest ændrede stave- og ordformer
§ 11. Store og små bogstaver i tekstbegyndelse og efter tegn
De gældende retskrivningsregler om stort eller lille bogstav efter tegn mv.
§ 56. Parentes
De gældende retskrivningsregler (2012) om parentes

Typiske problemer

Adjektiver
Adjektiver (tillægsord) er ord der lægger sig til substantiver og pronominer (navneord og stedord) og beskriver personer, ting osv.: en glad mand, et stort ...
Adverbielt -t · uddybning
Sådan løser du dine problemer med adverbielt -t
Et eller flere ord · uddybning
Sådan løser du dine problemer med et eller flere ord
Store eller små bogstaver · uddybning
Sådan løser du dine problemer med stort eller lille begyndelsesbogstav
Genitiv (ejefald) · uddybning
Sådan løser du dine problemer med genitiv (ejefald)
Store eller små bogstaver?
Langt de fleste ord skrives med små bogstaver i almindelige danske tekster. Store bogstaver er undtagelsen. Men af og til bliver man i tvivl om det nu skal ...
Ad eller af · uddybning
Sådan løser du dine problemer med ad eller af
Et eller flere ord?
Mange har svært ved at finde ud af hvornår man skal skrive noget i ét eller i flere ord. Hedder det computer ekspert eller computerekspert? Produkt udvikle ...

Ordlister

Ordforbindelser i ét eller flere ord
En alfabetisk liste over ordforbindelser i ét eller flere ord
Forklaring til de enkelte kolonner
Nærmere forklaring af de enkelte kolonner
Sammensætninger med bindestreger
En alfabetisk liste over sammensætninger med tal og symboler
T-leksikon
Oversigt over adverbier dannet af adjektiver som ender på -ig, -lig og -vis

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

et "modernet" hus
Vi er i vores klasse blevet uenige om man kan bruge moderne på samme måde som stor, fx en stor lejlighed/en moderne lejlighed : et stort hus/et modernet hus?
bindestregsdanskere
Jeg har nogle spørgsmål om brugen af bindestreger i den slags sammensætninger der betegner det som nogle gange kaldes bindestregsdanskere.For det første vil ...
noget sund(t) ris
Jeg vil gerne vide om det hedder noget sundt ris eller om det hedder noget sund ris. Jeg tror det første er tilfældet, men jeg vil gerne være helt sikker.
en ting er sikker; en ting er sikkert
Hedder det en ting er sikker eller en ting er sikkert? Skal der med andre ord -t på sikker eller ej? Det hedder jo godt nok en sikker ting, men jeg synes ...
sinde(t)skrivelse, agterskrivelse
Forleden modtog jeg en skrivelse fra socialforvaltningen i kommunen hvor ordet sindeskrivelse optræder. Jeg er aldrig tidligere stødt på dette ord, og jeg kan ...
som der
Er det ukorrekt at skrive som der?
sætninger som der ikke er noget galt med
Er det ukorrekt at skrive som der?
formå
Mine kolleger og jeg har lige haft en animeret diskussion om hvorvidt man kan sige: formå nogen til, eller man skal sige: formå at få nogen til?
genitiv
Det er meget forskelligt hvordan folk skriver genitiv. Nogle gange er det med apostrof + s, fx Jan's Bodega, andre gange er s'et bare sat direkte på ordet. ...
gentagen eller gentagende
Jeg har en tekst hvor der står at ”.. at hunden ved gentagen og vedvarende gøen forstyrrer ..”. Kan gentagen her staves gentagne eller gentagende (og dermed ...

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Fiskeskib eller fiskerskib?
Hvilken stavemåde er korrekt: "fiskeskib" eller "fiskerskib"?
Fredspris
Hvor gammelt er ordet "fredspris"?
MP3 eller mp3? Store og små bogstaver i forkortelser
Hedder det "mp3" eller "MP3"? Og hvad er reglen for store og små bogstaver i forkortelser?

SprogbrevetDR

Kort
af Erik Hansen, marts 1987
Kort
af Jørn Lund, oktober 1993
Dansk og fremmed
af Erik Hansen, januar 1994
Fremstillingsformer
af Jørn Lund, september 1988
Kort
af Jørn Lund, september 1990
Næsten en hund
af Jørn Lund, januar 1989
Kort
af Erik Hansen, marts 1990
Udtale
af Erik Hansen & Jørn Lund, august 1992
Sprogfejl
af Erik Hansen, marts 1989

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Fra feltmadras over værnemagerbue til kanaldyne
af Ebba Hjorth, Politiken, 9. april 2008
En kop kaffe til?
af Kjeld Kristensen, Politiken, 12. december 2007
Påskens ord
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 19. marts 2008
Fortov
af Henrik Lorentzen, Politiken, 11. juni 2008
Lyske
af Kjeld Kristensen, Politiken, 11. november 2006
Klassikere på moderne dansk
af Ebba Hjorth, Politiken, 14. maj 2008
Apostrof i genitiv
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 19. marts 2008
Genitiv s
af Kjeld Kristensen, Politiken, 5. maj 2007
Da farmor var pige
af Ebba Hjorth, Politiken, 14. april 2007
Ungeren, svømmeren, vuggeren, fjerneren ...
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 6. januar 2007

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Jeg elsker dig – sikkert!
af ph.d. Anne Kjærgaard, Jyllands-Posten, 28. maj 2011
Bare lige
af seniorforsker Eva Skafte Jensen, Jyllands-Posten, 6. juli 2013
Autobahns?
af seniorforsker Ole Ravnholt, Jyllands-Posten, 27. september 2014
"Bolle" — et ord på efterløn?
af forsker Marianne Rathje, Jyllands-Posten, 30. april 2011
To hjemmelavet burgere
af informationsmedarbejder Jørgen Nørby Jensen, Jyllands-Posten, 23. november 2013

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Ordsprog

Talemåder og andre faste vendinger
Den stil og form som ordsprogene har (jf. Ordsprogets stil og form), er med til at adskille dem fra andre typer af faste vendinger. Men grænsen kan være hårfin ...

Udtale

Lars Brink — Hvordan og hvorfor udvikler udtalen sig?
Artiklen "Hvordan og hvorfor udvikler udtalen sig" er en del af temaet om udtale.
Ordforklaringer
Her er en liste med forklaringer på fagtermer o.l. fra artiklerne der udgør Sproget.dk's udtaletema

Ungdomssprog

Multietnisk dansk
Her kan du læse om multietnisk dansk og hvordan det vil påvirke det danske sprog i fremtiden

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog
Håndværkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (haandv.), der angiver at ordet har været brugt ...
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Murersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (mur.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Skolesprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (skol.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Sportssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (sport.), der angiver at ordet har været brugt ...

Nyheder

Nyheder

”Ja til sprog” er godt i gang
Sprognetværket ”Ja til sprog” holdt lanceringsmøde for fulde huse den 10. juni 2009.
Hjemmeside skal styrke det nordiske sprogsamarbejde
Nordisk Sprogkoordination har nu offentliggjort sin hjemmeside på adressen www.nordisksprogkoordination.org. Hjemmesiden skal udbrede kendskabet til Nordisk ...
Sådan udtales ordene i Den Danske Ordbog
Næsten halvdelen af opslagsordene i Den Danske Ordbog er nu blevet forsynet med lydfiler så man kan høre hvordan de udtales. De resterende opslagsord følger ...
Sprechen Sie Deutch, Parlez-vous Francais, Do you speak English, Qing wen, nin shou Zhonwen ma?
Politiken sætter i samarbejde med Copenhagen Business School fremmedsprogene til debat ved et arrangement i dag i Politikens Hus.
National strategi for fremmedsprog
Der er en national strategi for fremmedsprog på vej. Og det er vigtigt, mener Ulla Gjedde Palmgren, der blogger på Sprogmuseet.dk om emnet.
SJUSK 2011 - Symposium om sprogsjusk
CBS på Frederiksberg lægger d. 23. og 24. november hus til 20 foredrag om udtalevaner i dansk.
Tre foredrag med Rajendra Singh på Aarhus Universitet
Aarhus Universitet lægger hus til tre foredrag af Rajendra Singh i dagene fra 24. til 26. oktober 2011.
Foredrag om vokaler
24. maj holder Anne H. Fabricius foredrag på Roskilde Universitet (RUC).
Konference om fremmedsprog i folkeskolen
Har vi danskere behov for at lære andre sprog end engelsk?
Boligkrisen gør ejendomsmæglere sprogligt kreative
De sproglige klicheer er på retur i boligbranchen, skriver Politiken.dk.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Bestemt og ubestemt
Mål & Mæle 28:2, 11/2005
Der kommer tog
Mål & Mæle 23:3, 11/2000
Tøj, hvad er det egentlig?
Mål & Mæle 21:4, 12/1998
Besøg Dansk Sprognævn på Kulturnatten 2010
Dansk Sprognævn holder åbent hus på Kulturnatten 2010, fredag d. 15. okt.
Indeklima
Man kan tale om en dårlig luftkvalitet, men hvad med en lun luftkvalitet?
Links
sproget.dk's linksamling