Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: hat

Mente du: haft| halt| hast| heat | se flere forslag | hiat| ha| ht| at| khat| gat| har| -at| had| bat| dat| fat| haj| hak| hal| ham| han| hap| has| hav| hit| hot| kat| mat

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
hat sb., -ten, -te, -tene, i sms. hatte-, fx hatteæske, dog hat- i hatfuld og hatsvamp

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

hat substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -ten, -te, -tene [ˈhad] norrønt höttr, engelsk hat, latin cassis (genitiv cassidis) 'hjelm'; af en rod med betydningen 'dække, beskytte' 1 hovedbeklædning med oftest stiv puld af varierende form og med smallere eller bredere skygge hele vejen rundt hue | kasket 2 genstand eller anordning som minder om en hat, eller som er placeret øverst på noget 2.a botanik den øverste del af en svamps frugtlegeme stok en fjer i hatten overført noget som man kan være stolt af; en triumf fatte/forstå hat ikke forstå noget som helst – især unge, især talesprog, uformelt få så hatten passer overført få noget i rigelig mængde, fx kritik, skældud eller alkohol – kendt fra 1970, uformelt gå op i hat og briller eller ende i hat og briller overført udvikle sig i en utilsigtet, ofte løssluppen eller komisk retning – kendt fra 1991, uformelt hive/trække en kanin op af hatten overført gøre noget overraskende, fx komme med en ny og uventet oplysning i en debat for at skabe opmærksomhed hive/trække noget op af hatten overført (på en let og ubesværet måde) bringe noget frem eller præsentere det som noget nyt og overraskende i fx en debat eller en anden sammenhæng hive/trække en kanin op af hatten holde på hat og briller overført passe på fordi noget (voldsomt) begynder eller finder sted – uformelt høj hat stiv herrehat med høj, cylinderformet puld der er flad i toppen, og let opadbøjet skygge • anvendes i vore dage især ved højtidelige lejligheder eller som fast del af skorstensfejerens arbejdsuniform cylinderhat jeg vil æde min (gamle) hat på .. bruges for at forsikre tilhøreren om at ens formodning i en bestemt sag er rigtig jeg vil vædde på at .. oven i hatten overført uden at man har ydet en indsats eller betalt for noget bestemt; som supplement til det man har fået – kendt fra 1972 i tilgift stå med hatten i hånden overført have en ydmyg, fx anmodende, bedende eller tiggende rolle sætte sin hat som man vil overført opføre eller udfolde sig uden hensyntagen til gængse normer; gøre som man vil tage hatten af for overført udtrykke respekt eller beundring for under én/samme hat overført på samme sted, under samme organisation eller under samme institution være høj i hatten overført være overlegen eller arrogant; føle sig betydningsfuld være karl for sin hat overført være selvsikker og kompetent være på hat med overført være fortrolig med; have kendskab til

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • hat: dække, top; hovedtøj, bør, låg, topsejl

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • fatte hat fatte hat forb. (o. 2005) ikke forstå noget
  • hat hat sb. (1970) (i forbindelsen (få) så hatten passer) (få) nok at drikke
  • hat og briller hat og briller forb. (o. 1990) skæg og ballade; løssluppenhed; kludder
  • jahat jahat sb. (2006) (især i forbindelsen have el. tage jahatten på)
  • nejhat nejhat sb. (2008) (især i forbindelsen have el. tage nejhatten på)

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Hat Hat, en. Høysg.AG.14. flt. -te ell. (nu kun dial.) -ter (Holb.GW.II.4. Robinson.I.73. Seidelin.71. Thorsen.72. Kort.159). (æda. d. s., sv., no. hatt, oldn. hǫttr, hattr, eng. hat; i aflydsforhold til ty. hut, eng. hood; maaske besl. m. ty. hut, omsorg, beskyttelse, varetægt; jf. Hætte; sml. Hue) 1) hovedbeklædning

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Typiske problemer

Verber
Verber (udsagnsord) fortæller at nogen gør noget (løber, leger), at noget sker (synker, eksploderer), og at nogen eller noget er i en bestemt tilstand (bor, ...

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

jegs i stedet for min
Jeg er flere gang stødt på en for mig at se ny og omsiggribende brug af ordet jegs i stedet for min eller mit. Den første gang jeg hørte det, var i Mads & ...

SprogbrevetDR

Aksjonen for språklig miljøvern
af Jørn Lund, september 1990
Kort
af Jørn Lund, oktober 1991
Det flade a effektivt nedkæmpet
af Erik Hansen & Jørn Lund, december 1994
Fremmedord
af Erik Hansen & Jørn Lund, august 1990

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Han tog hans hat og gik hans vej
af Kjeld Kristensen, Politiken, 7. november 2007
Sprogligt — Politikens sprogklumme
"Sprogligt" udkom som en fast ugentlig klumme i Politiken fra 7. oktober 2006 til 25. juni 2008 og blev skrevet af medarbejdere ved Det Danske Sprog- og ...
Sin og sine
af Kjeld Kristensen, Politiken, 12. december 2007

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Jysk i dansk
af forsker Ole Ravnholt, Jyllands-Posten, 18. august 2009

Temaer

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Hattemagersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (hat.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Skolesprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (skol.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...

Nyheder

Nyheder

Politiken.dk's læsere vil bevare ordet 'kålhøgen' i det danske sprog
Ordet 'kålhøgen' har vundet i Politiken.dk's afstemning om hvilket af 10 døende ord der dårligst kan undværes i det danske sprog.