Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: hænde

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
1. hænde sb.; glide af hænde (miste); få i hænde
2. hænde vb., -r, hændte, -t el. hændt (ske)

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

hænde1 substantiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) af hænde se hånd hænde2 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, hændte, hændt (eller -t) [ˈhεnə] norrønt henda; oprindelig med betydningen 'berøre med hånden; erhverve', afledt af hånd 1 (tilfældigt) indtræffe eller finde sted ske 1.a finde sted af og til; finde sted gentagne gange forekomme 1.b ske for én, uventet eller uden éns egen vilje overgå | højtideligt vederfares tilstøde kanhænde adverbium (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [kaˈhεnə] eller [kanˈhεnə] uofficiel, men meget almindelig form: kan hænde måske; muligvis – gammeldags kanske hånd substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en, hænder, hænderne [ˈhʌnˀ] • pluralis: [ˈhεnˀʌ] • i formen “hænde”: [ˈhεnə] • i formen “hånde”: [ˈhʌnə] • i nogle sammensætninger “hånd-”: [ˈhʌn-] • i andre “hånds-”: [ˈhʌnˀs-] norrønt hönd, gotisk handus; muligvis med oprindelig betydning 'den gribende' 1 bevægelig legemsdel som sidder for enden af armen og har fingre der kan gribe, holde, give tegn, udføre arbejdsfunktioner, m.m. uformelt næve | grabbe 1.a bruges i udtryk om at være i besiddelse af noget eller have med noget at gøre 1.b overført noget der minder om en hånd i form eller funktion 2 side i forhold til hvordan man vender når man går eller står i en by, en bygning el.lign. 3 spil de kort som en spiller holder med sin hånd i kortspil (på et givet tidspunkt) af hænde ud af nogens besiddelse – gammeldags ud af hænderne på nogen alle hånde alle (mulige) slags anholde om nogens hånd overført bede nogen gifte sig med én, idet man evt. også henvender sig til vedkommendes familie for at få tilladelse dertil • især om mand binde på hænder og fødder overført gøre fuldstændig afhængig bære nogen på hænder overført hjælpe eller forkæle nogen på alle måder den ene hånd ved ikke hvad den anden gør talemåde et område virker kaotisk eller modsætningsfyldt, idet de enkelte dele ikke er koordinerede eller logisk sammenhængende dø for egen hånd dø ved at begå selvmord – ofte forskønnende (en) fast hånd overført bruges i udtryk om at være bestemt og konsekvent i behandlingen af andre mennesker eller i ledelsen af noget en hjælpende hånd overført bruges i udtryk om at nogen yder eller får hjælp en kærlig hånd overført bruges i udtryk om at nogen yder eller bør yde en engageret indsats for at hjælpe nogen, for at reparere noget, el.lign. falde i hænderne på nogen eller falde i nogens hænder overført komme i nogens besiddelse; blive undergivet nogens magt folde hænderne lukke hænderne sammen ved at sætte håndfladerne mod hinanden og lade venstre og højre hånds fingre glide ind mellem hinanden • gøres fx ved bøn fra nogens hånd overført udført eller produceret af en bestemt person fremstrakt hånd overført udvist vilje til samarbejde eller forsoning frie hænder overført tilladelse til eller mulighed for at handle selvstændigt få noget fra hånden overført få noget arbejde gjort på en hurtig og effektiv måde give en hånd (med) overført hjælpe med noget – uformelt give hånd trykke en anden persons højre hånd som hilsen ved møde eller afsked eller som udtryk for venskabelige følelser i en eller anden anledning give hånd på noget tage eller trykke en anden persons højre hånd som udtryk for at en aftale er indgået, eller at et løfte er givet give med den ene hånd og tage med den anden yde noget til nogen, men derefter fratage vedkommende dét eller noget andet • fx i kraft af forskellige økonomiske ordninger give nogen en hånd overført klappe ad nogen pga. en god præstation el.lign. – kendt fra 1983, uformelt gnide sig i hænderne overført glæde sig over noget, ofte af egoistiske grunde gå på hænder bevæge sig af sted i en stilling hvor man støtter på hænderne og fører dem skiftevis fremad mens man har benene lodret opad gå til hånde hjælpe, oftest under vejledning af en overordnet eller erfaren person have/få beskidte hænder 1 udføre manuelt arbejde; arbejde hårdt eller flittigt få sved på panden | tage fat 1.a overført gå på kompromis med egne idealer for at nå et konkret mål 1.b overført indlade sig direkte på noget kriminelt eller moralsk angribeligt have en heldig hånd overført være dygtig og heldig i en bestemt sag eller i en bestemt henseende have en hånd med i noget overført (sammen med andre) bidrage til noget have/holde nogen i sin hule hånd overført have nogens hele opmærksomhed; have fuld kontrol med nogen have hænderne fulde eller have begge hænder fulde overført have (mere end) nok at gøre; være fuldt optaget af arbejdsopgaver have noget på rede hånd overført have noget parat have på ˈhånden 1 overført have til sin rådighed; være i besiddelse af 2 overført have førsteret til noget som man har fået tilbudt have rene hænder overført være uskyldig i forbindelse med en uheldig, kritisabel eller kriminel udvikling eller foreteelse idet man har optrådt ærligt, lovlydigt og ubestikkeligt holde hånden over eller holde sin hånd over overført beskytte; forsvare holde (nogen) i hånden 1 have lagt sin hånd i en anden persons hånd som tegn på varme eller venskabelige følelser eller for at hjælpe den anden person, fx med at holde balancen i én eller anden situation 1.a overført tage sig af nogen der er i en besværlig eller vanskelig situation højre hånd overført den nærmeste og højest placerede af en persons underordnede medarbejdere eller hjælpere højrehånd hånden på hjertet overført bruges som opfordring til at være ærlig hånd i hanke med overført kontrol med; styr på hånd i hånd 1 med den ene persons ene hånd i den anden persons ene hånd mens de følges ad eller står side om side • om to (eller flere) personer 1.a overført i samarbejde 1.b overført i følgeskab; i forening i de forkerte hænder i besiddelse eller under kontrol af nogen som man ikke ønsker i denne rolle, fx fordi det kan være farligt i de rette hænder i de rette hænder i besiddelse eller under kontrol af nogen som man ønsker i denne rolle i de forkerte hænder i hænde i nogens besiddelse i hånden med hænderne eller ved hjælp af et redskab eller hjælpemiddel der betjenes med hænderne ikke kunne se en hånd for sig overført ikke kunne se noget pga. mørke, tåge, snevejr el.lign. klappe i sine små hænder eller klappe i hænderne overført udtrykke (ukritisk) begejstring kunne tælles på én hånd overført findes i et meget lille antal (fem eller færre) leve fra hånden (og) i munden eller leve fra hånden til munden overført leve så man lige har de daglige fornødenheder, men uden at tænke på fremtiden ligge på den flade hånd overført være helt oplagt eller umiddelbart tilgængelig – kendt fra 1990 lægge hånd på 1 øve vold mod – formelt slå 2 bemægtige sig; beslaglægge lægge noget i nogens hænder eller lægge noget i hænderne på nogen overført overlade eller betro noget til nogen lægge sidste hånd på noget overført gøre noget færdigt; afslutte et arbejde færdigudvikle lægge sin klamme hånd på/over noget overført bemægtige sig noget, fx penge; få magten over noget – uformelt mange hånde mange slags – gammeldags man skal ikke bide den hånd der fodrer én talemåde det er uklogt at vende sig imod personer eller institutioner der sikrer éns sociale eller økonomiske fundament – kendt fra 1997 med de/sine bare hænder se bar3 med ført hånd overført udført uselvstændigt fordi nogen har ønsket, stillet krav til eller påvirket indholdet eller resultatet med ført pen med hård hånd overført med anvendelse af vold eller anden streng behandling af andre med let hånd 1 uden at anstrenge sig ved arbejde med hænderne 1.a overført på en tilsyneladende let og legende måde med løs hånd uden at bekymre sig særlig meget om præcision eller mådehold • ofte i forbindelse med arbejde med hænderne med rund hånd overført på en måde der viser at man ikke er nærig, men under andre noget i rigelig mængde gavmildt | rundhåndet med venstre hånd uden at anstrenge sig eller koncentrere sig idet man prioriterer noget andet højere passe som hånd i handske passe fuldstændig passe som fod i hose på anden hånd overført med nogen eller noget som mellemled; indirekte • bl.a. om oplysningers vej fra kilde til modtager andenhånds på egen hånd overført uden fremmedes hjælp eller selskab; selvstændigt på fri hånd uden lineal, måleredskab m.m. og kun på grundlag af det bedste skøn med øjnene • om noget der tegnes eller formes på første hånd overført uden mellemled; direkte – sjældent førstehånds ryste på hånden overført være usikker i forbindelse med en vigtig beslutning eller sag række hånden frem eller række nogen hånden 1 bevæge højre hånd frem mod en person for at tage vedkommendes højre hånd i sin og trykke den som hilsen eller som udtryk for taknemmelighed, medfølelse el.lign. 1.a overført vise imødekommenhed, tolerance, åbenhed, hjælpsomhed el.lign. over for nogen sidde med hænderne i skødet overført være inaktiv; være afventende og passiv sidde på hænderne overført bevidst være passiv; bevidst undlade at handle • selvom man evt. har lyst til at handle – kendt fra 1990 slå hånden af nogen overført svigte nogen ved fx at afbryde kontakten med vedkommende spise af nogens hånd eller spise af hånden 1 spise føde som nogen har i hånden • om dyr 1.a overført underordne sig nogens magt – ofte spøgende stå på hænder indtage en stilling hvor man støtter på hænderne og har benene lodret opad håndstand tage hånd om overført tage sig af; sørge for tage nogen ved hånden overført hjælpe eller vejlede nogen tage sagen (loven, skæbnen, ..) i egen hånd eller tage sagen (loven, skæbnen, ..) i egne hænder overført bestemme og handle selvstændigt på trods af autoriteter eller andre magter tage skeen i den anden hånd se ske1 til venstre hånd bruges om det forhold at en fyrste tog sin elskerinde til ægtehustru ud over den fyrstelige eller adelige kvinde han i forvejen var gift med trykke nogens hånd eller trykke nogen i hånden tage en anden persons højre hånd i sin højre hånd og trykke den som hilsen ved møde eller afsked eller som udtryk for lykønskning, taknemmelighed eller andre varme følelser håndtryk under hånden overført efter hemmelig aftale; ifølge hemmelig meddelelse underhånden vaske (sine) hænder overført fralægge sig ansvaret i en ubehagelig sag ved/for hånden overført inden for rækkevidde; til rådighed forhåndenværende være fra hånden 1 overført være gjort færdig – sjældent 1.a overført være voksen og flyttet hjemmefra • om børn være i gode/sikre hænder eller være i de bedste hænder overført være i sikkerhed eller under god behandling hos kyndige eller venlige mennesker være/komme på nogens hænder overført være/komme i nogens besiddelse være/ligge i nogens hænder/hånd overført være undergivet nogens magt; komme an på nogen – især i religiøse tekster

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • hænde: overgå, vederfares, tilstøde, indtræffe, se ske

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Hænde,1 I. Hænde, subst. i forb. af, i, til hænde (for, paa hænde), se Haand sp. 55456ff.
hænde,2 II. hænde, v. Høysg.AG.72. præt. -te ell. -ede (i bet. 2 og 4 (nu kun dial.): Moth.H158. Slange.ChrIV.86. HCAnd.III. 307. Feilb. – i bet. 5: NMøll.Agam.21. sa. E.49); part. -t ell. (i rigsspr. nu lidt gldgs.) -et (Holb.Jep.II.1. VSO. MO. TroelsL.BS.III.15. Feilb. jf. Saaby.7). vbs. -else (s. d.) ell.
hænde,3 III. Yderst sjælden, enestående forekomst hænde, adv. (omdannelse af II. behænde, jf. ogs. hændig) behændigt; kunstfærdigt; smidigt. *Hans årlangt øvede tanke, | hans hånd, nu den leged så hænde . . | blev spildt. NMøll.EL. 166.
kanhænde kanhænde, adv. (ogs. skrevet kan hænde). (ogs. kanhændes, kan hændes, kanhænds samt kan hænde sig, kanhændesig). (sv. kanhända, no. kan hende; af kan (kunne) og II. hænde (4.2); jf. kanske og maahænde; l. br. i rigsspr.) maaske. (egl. i forb. m. en udsagns-bisætning (jf. Mikkels.Ordf.576):
kanhænde kanhænde, adv. (ogs. skrevet kan hænde). (ogs. kanhændes, kan hændes, kanhænds samt kan hænde sig, kanhændesig). (sv. kanhända, no. kan hende; af kan (kunne) og II. hænde (4.2); jf. kanske og maahænde; l. br. i rigsspr.) maaske. (egl. i forb. m. en udsagns-bisætning (jf. Mikkels.Ordf.576):
maahænde  maahænde, adv. (ogs. skrevet i to ord maa hænde. Blich.(1833).VI.4. JPJac. (1924).I.34). (sv. må hända; af maa (III. maatte) og II. hænde (4.2); jf. kanhænde; nu kun undertiden arkais. ell. hos sprogfornyende forfattere) maaske. maa hænde En let gaar vilse, naar En støjer om ved Nattetider.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 23. Substantiver på -el, -en og -er
De gældende retskrivningsregler om særlige stavemåder ved bøjning af ord der ender på -el, -en og -er
§ 48. Helsætninger
De gældende retskrivningsregler om komma mellem helsætninger, herunder imperativer
§ 54. Udråbstegn
De gældende retskrivningsregler (2012) om udråbstegn

Typiske problemer

Orddeling · uddybning
Detaljeret gennemgang af hvordan man deler ord ved linjeskift

Ordlister

Ordforbindelser i ét eller flere ord
En alfabetisk liste over ordforbindelser i ét eller flere ord

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

han el. hun
Vi har på vores arbejdsplads diskuteret om man skal bruge han, hun eller noget helt tredje i en sætning som Borgeren erklærer med sin underskrift at han vil ...
hånden på kogepladen
Kommer udtrykket hånden på kogepladen eller hænderne på kogepladen fra rocker- eller bandemiljøet?
hands on-løsninger
Hvordan skal jeg skrive hands-on-løsninger?
holde hånden over eller under nogen
I tv og radio hører jeg hele tiden udtrykket ”holde hånden under nogen” med betydningen ’beskytte eller forsvare nogen’. Men hedder det egentlig ikke ”holde ...
brugen af ordene spedalskhed og lepra
Spedalskhedsmissionen er blevet kritiseret af udenlandske samarbejdspartnere for at bruge ordet spedalskhed i stedet for ordet lepra i sit navn. Er der noget ...
bøjning i præsens og imperativ pluralis
Kan I oplyse hvornår man i dansk gik væk fra at bruge endelsen -er i pluralis imperativ og endelsen -e i pluralis præsens?Eksempler på det første: "Synger og ...
den hellige grav er velforvaret
Jeg har altid sagt og troet at det hed den hellige grav er velforvaret, men for nylig blev jeg gjort opmærksom på at det hed den hellige gral er velforvaret. ...
en palette af muligheder?
Jeg har forgæves ledt i ordbøgerne efter udtrykket en palette af muligheder i betydningen ’en vifte af muligheder’. Det eneste jeg har kunnet finde, er ordet ...
får og bukke
I forlængelse af muhammedkrisen har Anders Fogh Rasmussen efter eget udsagn fået skilt fårene fra bukkene. Men hvem er det egentligt han ikke kan lide – fårene ...
hestesko; give nogen en hestesko; give nogen en stigbøjle
Når man hjælper nogen med at komme over fx et hegn ved at man folder hænderne så personen kan sætte en fod op og blive løftet, hedder det så at man giver nogen ...

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Den hellige grav er vel forvaret
Er det "den hellige grav" eller "den hellige gral" der er vel forvaret?
Hooligan
Hvad er oprindelsen til ordet "hooligan"?
Ringevæsen
Hvad betyder "ringevæsen"?

SprogbrevetDR

Olympiade
af Erik Hansen, januar 1994
Kort
af Erik Hansen, april 1994
Roser
af Jørn Lund, november 1986
En skamstøtte?
af Jørn Lund, januar 1987
Klicheer
af Jørn Lund, februar 1987
Sabotage
af Jørn Lund, september 1987
Genkendelighed
af Jørn Lund, november 1987
USSR – SSSR – CCCP
af Erik Hansen, april 1988
Norske tiltag
af Jørn Lund, september 1988
Forældre
af Erik Hansen, maj 1990

Mål og Mæle

Retskrivningsloven
Lov nr. 332 af 14.5.1997 om dansk retskrivning. Trykt i Lovtidende A, s. 1521

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Bland dig udenom!
af Ebba Hjorth, Politiken, 18. juni 2008
Det var fandens
af Henrik Lorentzen, Politiken, 11. juni 2008
Fra hestens egen mund
af Henrik Lorentzen, Politiken, 7. maj 2008
Forpligtigelse/forpligtelse
af Henrik Lorentzen, Politiken, 2. april 2008
Kan alen slås i hartkorn?
af Ebba Hjorth, Politiken, 5. marts 2008
Springe og sprænge
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 5. december 2007
Svesken på disken
af Ebba Hjorth, Politiken, 17. oktober 2007
Wellness
af Kjeld Kristensen, Politiken, 11. november 2006

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Sproglig ligestilling
af direktør Sabine Kirchmeier-Andersen, Jyllands-Posten, 15. marts 2012
Jeg elsker dig – sikkert!
af ph.d. Anne Kjærgaard, Jyllands-Posten, 28. maj 2011
Khat og mouse
af direktør Sabine Kirchmeier-Andersen, Jyllands-Posten, 23. juli 2012
Er der et liv efter døden?
af ph.d Anne Kjærgaard, Jyllands-Posten, 31. marts 2012

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Dansk tegnsprog

Dansk tegnsprog
Dansk tegnsprog er sit eget sprog, og i dette tema kan du læse om sproget og dets historie. Temaet vil fokusere på sprogets udvikling og hvordan dansk ...
Hvordan opstår personnavne på tegnsprog?
Kan man skrive dansk tegnsprog?
Hvem kan dansk tegnsprog?

Ordenes oprindelse

Ordenes og menneskets historie
Et ords historie, ikke mindst dets betydningshistorie, afspejler meget ofte forhold i den generelle historie og kulturhistorie

Ordsprog

Varianter af ordsprog
Som det beskrives i "Hvad er et ordsprog", har ordsprog en fast form som ikke skal aktualiseres, og som dermed — modsat eksempelvis talemåder — ikke kan bøjes ...
Ordsprogssamlinger i Danmark
Ordsprog er oprindeligt en mundtlig genre der findes hos stort set alle folkeslag. Hos det mesopotamiske oldstidsfolk sumererne har man fundet eksempler på ...
Ordsprog
Lediggang er roden til alt ondt, siger et gammelt ordsprog. Derfor kaster vi os straks ud i et sprogtema om ordsprog og talemåder. Ordsprog og talemåder er en ...
Ordsprogets stil og form
Ordsprogenes funktion — at udtrykke en form for indsigt, erfaring eller anskuelse af almen art — har stor betydning for deres stil og form. Oprindelig var ...

Sproget på de digitale og sociale medier

Tale eller skrift
Sproget på sociale medier ligner på nogle punkter talesprog, men der er også væsentlige forskelle, som skyldes at der stadig er tale om skrevet tekst
Kilder og forslag til videre læsning
Læs mere i vores kilder og i de øvrige artikler om emnet

Udtale

Assimilation — når lyde smelter sammen
Når en sproglyd påvirkes af en tilgrænsende sproglyd så den nærmer sig dennes udtale
Lars Brink — Hvordan undersøger man udtale?
Artiklen "Hvordan undersøger man udtale?" er en del af temaet om udtale.

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Håndværkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (haandv.), der angiver at ordet har været brugt ...
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Apotekersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (apot.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Bogtrykkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogtr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Kogekunstsprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (kog.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...

Nyheder

Nyheder

Grønland får en ny og strengere sproglov
I Grønland vil man fra den 1. august i år blive pålagt en bøde hvis man som slagter skriver sælspæk i stedet for puissip orssua på sit reklameskilt.
Specialekonkurrence om sproget i de nye medier
Det fællesnordiske netværk NoSSinK (Nordisk Sprog og Sprogforståelse i de nye Kommunikationsmedier) opfordrer specialestuderende til at deltage i konkurrencen ...
Skriftens veje
Ny bog om at skrive godt og undervise andre i skrivning.
Hvorfor bander vi?
Ny engelsk forskning viser at bandeord kan reducere oplevelsen af smerte.
Dansk forsker har udviklet et skriftsprog til det afrikanske sprog dinka
Torben Andersen, som er sprogforsker ved Aalborg Universitet, lægger i øjeblikket sidste hånd på en grammatik over dinka-sproget, der tales af den største ...
Jensen bor lige over for Andersen. Eller bor han overfor?
I septembernummeret af Nyt fra Sprognævnet redegør Jørgen Schack for en af ændringerne i den nye udgave af Retskrivningsordbogen, der efter planen udkommer i ...
Bibelen oversat til tegnsprog
Søndag d. 3. februar 2013 blev den nye tegnbibel taget i brug.
Boligkrisen gør ejendomsmæglere sprogligt kreative
De sproglige klicheer er på retur i boligbranchen, skriver Politiken.dk.
Døvefonden uddeler Castbergprisen 2019 til lingvist og døvepræst
Døvefondens Castbergpris går i år til lingvist Janne Boye Niemelä og døvepræst Lise Lotte Kjær.
Appen Sproghjælp opdateret
Dansk Sprognævns huskesedler, "Sproghjælp", giver et hurtigt overblik over typiske problemer med grammatik og retskrivning.