Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: grund

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
1. grund sb., -en, -e, -ene, i sms. grund-, fx grundareal; gå til grunde; i grunden; på grund af (fork.: pga. el. på gr. af); i bund og grund
2. grund (el. grundet) adj., -t, -e (fladvandet); grundt vand

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

grund1 substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en, -e, -ene [ˈgʁɔnˀ] • i sammensætning: [ˈgʁɔn-] betydning 1- 3 og 5: norrønt grund, betydning 4: norrønt grunnr, ordet er opstået ved sammenfald af flere forskellige ord 1 landjorden som et underlag man kan stå fast på • modsat vand, sump el.lign. 1.a overført grundlag som giver (u)sikkerhed 1.b landområde eller territorium 2 fast forankret grundlag som noget dannes ud fra eller bygges på basis 2.a overført udgangspunkt hvorfra noget udvikler sig 2.b kunst farvelag som danner bagvedliggende kontrast til en figur eller et mønster baggrund | bund 3 mindre, afgrænset jordområde der er beregnet til bebyggelse grundstykke byggegrund 4 parti på sø- eller havbunden der ligger forholdsvis nær ved vandoverfladen og gør sejlads farlig 5 grundlag som forårsager, motiverer eller forklarer et forhold, en opfattelse, en handling el.lign. årsag af hjertens grund dybt og inderligt – gammeldags den fjerneste anelse (lyst, grund, ..) den mindste anelse (lyst, grund, ..) det stille vand har den dybe grund talemåde et menneske der ikke siger så meget eller ikke gør sig særlig bemærket, kan følelsesmæssigt eller intellektuelt være rigt udviklet gå til grunde 1 blive fuldstændig ødelagt; blive udslettet 1.a overført blive fysisk og psykisk nedbrudt, fx pga. problemer eller misbrug i bund og grund 1 faktisk; når alt kommer til alt i virkeligheden 2 helt igennem; fuldstændig i grunden 1 i virkeligheden (når man ser bort fra de ydre omstændigheder); inderst inde egentlig | ret beset 2 bruges for at nedtone et synspunkt eller tøvende indrømme noget – især talesprog ved nærmere eftertanke | faktisk 3 bruges for at angive et skift i emne eller synsvinkel – især talesprog for øvrigt | for resten ligge til grund være årsag til eller udgangspunkt (for) lægge grunden overført danne det grundlag som noget kan udvikle sig ud fra senere lægge til grund overført bruge som grundlag for en beslutning på grund af 1 som følge af; forårsaget af – Forkortelser: pga. på gr. af fordi der er | fordi det er 2 af hensyn til; for nogens eller nogets skyld – Forkortelser: pga. på gr. af på gyngende grund overført i en situation hvor man føler sig usikker eller tvivler sejle på grund = støde på grundsjældent støde/gå på grund 1 støde mod havbunden med et skib så det sidder fast og evt. bliver skadet grundstøde 1.a overført lide nederlag; mislykkes forlise grund2 eller grundet adjektiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) grund: -t, -e; grundet: -, grundede grund: [ˈgʁɔnˀ] • grundet: [ˈgʁɔnəð] med ringe vanddybde • om farvand, bl.a. sejlløb fladvandet grunde1 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈgʁɔnə] 1 behandle med et beskyttende eller dækkende lag farve eller lak inden den egentlige maling finder sted 2 have eller anføre noget som grundlag for eller årsag til; basere (på); bygge (på) 3 få noget, fx en by eller en institution, til at begynde at eksistere som en samlet enhed – gammeldags grundlægge grunde sig på/i overført have som årsag eller udgangspunkt; basere sig på; bygge på grunde2 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈgʁɔnə] tænke nøje over spekulere | fundere

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • grund: jord, jordbund, grundvold, grundlag, jordsmon, terræn, territorium, gebet, areal, tomt, byggegrund, byggeplads; basis; grundstykke, jordstykke, plet, have; årsag, anledning, bevæggrund, fornuftgrund, argument, motiv; afgrund, bund, dyb

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Grund,1 I. Grund, en ell. Yderst sjælden, enestående forekomst et (Handels- og Industrie-Tid.1803.440). Høysg.AG. 5. flt. -e ell. (nu kun dial. (og vulg.: ORung. SS.130)) -er (LTid.1723.362.1724.472. vAph. (1759). UnivBl.I.381 (nordsjæll.). Feilb.).   gl. bøjningsform (egl. dat. ent. og gen. flt.) grunde i forb. af, i, paa, til grunde, se u. bet.
Grund,2 II. Grund, en. (glda. d. s., no. grun, tænkning, grune, formodning, jf. fsv. grun, mistanke, oldn. grunr, m., formodning, tvivl, mistanke; oprindelse uvis; jf. II. grunde   nu kun dial. og opfattet som hørende til I. Grund 4.6) i udtr. som have en ond grund til olgn., egl.: have formodning om, at en anden ikke mener en det godt, ikke vente noget godt af ham; derefter: være fjendtligt, uvenligt sindet mod; have et fjendtligt sindelag over for. Moth.G275.
grund,3 III. grund, adj. (ænyd. d. s. (i bet. 1 og 2.1), glda. grwnd (i bet. 1: PLaale. nr.445.1152), oldn. grunnr (i bet. 1); til I. Grund 3.1; jf. III. grunde, II. grundet)  1) om vand, især sejlløb: som har en (forholdsvis) ringe dybde; lavt; spec.: som er saa lavt, at man kan vade (køre, ride) over det;

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

begrund af; på grund af
Jeg ved at man kan sige på grund af, men kan man også sige begrund af? Det er der mange der gør! Og min dansklærer i gymnasiet sagde at det var helt korrekt.
på grund af at og fordi at
Kan I ikke afgøre en dyst mellem min far og mig? Min far mener at man sagtens kan sige på grund af at, men jeg mener nu at det er lige så galt som at sige ...

Temaer

Slang

Grunde til at bruge slang
Slang gør en forskel – hvorfor skulle man ellers bruge slang?

Leg og lær

Nyheder

Nyheder

Vassevisse, larumlirum og kramskrims går ikke, læs om grunden i det nye Mål og Mæle
Decembernummeret af det sprogvidenskabelige tidsskrift Mål og Mæle er udkommet.