Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: grav

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
grav sb., -en, -e, -ene, i sms. grav-, fx gravskib

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

grav substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en, -e, -ene [ˈgʁɑˀw] • i sammensætning: [ˈgʁɑw-] norrønt gröf, gotisk graba 1 hul i jorden hvor en afdød person begraves 1.a sted (på en kirkegård) hvor en afdød er begravet gravsted 1.b overført døden; livet efter døden 2 fordybning (i jorden) med forholdsvis lodrette vægge • sædvanligvis langstrakt og ofte gravet 2.a fordybning der er gravet for at dyr eller mennesker skal falde i den faldgrube 2.b fordybning der er opstået hvor mennesker har gravet efter råstoffer, fx grus, mergel eller tørv 3 hule som et vildt dyr har gravet i jorden og bruger til bolig 4 geologi langstrakt fordybning i jordskorpen eller havbunden, begrænset af stejle brudlinjer (forkastninger) gravsænkning den der graver en grav for andre, falder selv i den talemåde den person der lægger planer om at narre eller skade en anden, risikerer selv at blive offer for disse planer den hellige grav er vel forvaret talemåde alt er som det skal være, trods trusler og farer de ukendtes grav fælles gravsted (på en kirkegård) uden sten eller kors for de enkelte afdøde • i reglen udformet som en stor græsplæne hvor de afdødes urner er sat ned i jorden kortform de ukendtes fællesgrav fra vugge til grav 1 overført fra fødsel til død 2 overført fra tilblivelsen af noget til det kasseres vugge til grav- grave sin egen grav overført blive årsag til sin egen ulykke ligge i sin grav overført være død lægge i graven overført være årsag til nogens (for tidlige) død tage livet af stå med det ene ben i graven overført være nær ved at dø tage med (sig) i graven overført ikke afsløre en hemmelighed el.lign. mens man lever tavs som graven fuldstændig tavs vende sig i sin grav eller rotere i sin grav overført protestere (hvis det havde været muligt) mod forhold i nutiden som strider mod den pågældendes vilje eller holdninger • om afdød person – rotere i sin grav mest spøgende eller uformelt være/gå på gravens rand overført være nær ved at dø stå med det ene ben i graven grave1 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈgʁɑːvə] norrønt grafa, gotisk graban; beslægtet med gribe 1 danne en fordybning (i jorden) ved at fjerne materiale (normalt jord) med hænderne, en spade, en gravemaskine el.lign. 1.a flytte noget fra et sted til et andet eller bringe noget i en anden situation ved at grave 1.b bearbejde eller løsne jord (i et område) ved at grave, ofte for at kultivere den 2 søge efter og evt. fremdrage ved at grave udvinde 3 foretage bevægelser der minder om at grave, ofte for at lede efter noget 3.a overført undersøge grundigt; fordybe sig (i); begrave sig (i) den der graver en grav for andre, falder selv i den talemåde den person der lægger planer om at narre eller skade en anden, risikerer selv at blive offer for disse planer grave frem 1 overført finde selvom det er vanskeligt, fx fordi man næsten har glemt gemmestedet 2 overført hente frem fra en skjult, glemt eller ubemærket tilstand grave op grave grøfter overført skabe splid og uenighed mellem to parter grave (gå, ..) et par spadestik dybere overført være mere grundig; undersøge nærmere grave op 1 overført hente frem fra en skjult, glemt eller ubemærket tilstand grave frem 2 grave kanaler i veje eller under bygninger for at lægge vandrør, kloakrør, telefonkabler osv. ned i kanalerne grave sig ned 1 indrette sig til forsvarskamp ved at grave skyttehuller eller skyttegrave 1.a overført indtage et urokkeligt standpunkt i forhold til andre 2 slang skamme sig; græmme sig grave ud 1 = udgrave 2 danne en fordybning (eller gøre en fordybning større) ved at grave • evt. med henblik på anlæg eller byggeri udgrave grave2 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈgʁɑːvə] efter svensk gravad 'nedgravet' tilberede fisk og kød ved at gnide det med salt, sukker, dild og evt. andre krydderier og derefter lægge det til køling i 1-2 døgn gravad

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • grav: begravelsesplads, begravelse, gravkammer, gravsted, gravhøj, tue, skibssætning, mesar, jf. kirkegård; død; gravmæle; grube, grøft, fordybning, hul, hule, kule, skakt, afgrund; borggrav, fæstningsgrav, løbegrav, skyttegrav; grusgrav, sandgrav, smøregrav; jf. kløft

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • vugge til grav-koncept vugge til grav-koncept sb. (1991) det at produkter fremstilles ud fra økologiske principper med henblik på produktets resurseforbrug og forurening fra det skabes til det skrottes

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Grav Grav, en ell. (sdjy.) et (NBrorson.Sidste Afskeed.(1727).31. Feilb.). (nu kun dial. (og vulg.) m. kort vokal: gràv. Høysg. AG.138. jf. Thorsen.27. Feilb. Dania.IX.33. sml. ( Danner rim med Hav): Ew.(1914).III.188. Blich. (1833).Suppl.159). flt. -e ell. (nu kun dial.) -er (Ps.140.11(Chr.VI). Holb.MFbl.174. Tode.VI.306. Dania.I.277.IX.33(vest- og sydsjæll.). Esp.§123,1,a. Thorsen.74). gl. gen. best. f. (nu kun arkais., jf. dog Feilb. Thorsen.86)

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 12. Store og små bogstaver i proprier
De gældende retskrivningsregler om stort eller lille bogstav i navne
§ 2. Tegn
De gældende retskrivningsregler om de almindelige og de særlige tegn
§ 5. Accenttegn (accent aigu)
De gældende retskrivningsregler om brugen af accent aigu i dansk

Ordlister

Ordforbindelser i ét eller flere ord
En alfabetisk liste over ordforbindelser i ét eller flere ord
Sammensætninger med bindestreger
En alfabetisk liste over sammensætninger med tal og symboler
Rene adverbier (biord)
Liste over rene adverbier (biord), dvs. de adverbier der IKKE er dannet af et adjektiv (tillægsord), og som således kun kan bruges som adverbium

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

den hellige grav er velforvaret
Jeg har altid sagt og troet at det hed den hellige grav er velforvaret, men for nylig blev jeg gjort opmærksom på at det hed den hellige gral er velforvaret. ...
vog
De vog dem, vi grov dem. En Grav i vor Have. Sådan står der som bekendt hos Drachmann, men hvad betyder vog egentlig?
lapidarium eller lapidarie
I sommeren 2014 blev Chr IV’s Bryghus åbnet for offentligheden, og samtidig blev der åbnet en ny permanent udstilling i bygningen. Den har fået navnet ...
skomagerpot
Jeg spiller billard og undrer mig over hvor udtrykket skomagerpot stammer fra. Umiddelbart har skomagere og billard jo ikke meget med hinanden at gøre. Jeg har ...
kilomet
Er det rigtigt at bruge kilomet som entalsform til kilometer? Hvis der er nok mennesker der siger kilomet, så ville det vel på et tidspunkt også komme til at ...
ved dødsfald
I forbindelse med min fars død blev jeg klar over at der er forskel på begravelse og bisættelse. Men hvilken? Hedder det jordpåkastelse når man begraves med ...

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Den hellige grav er vel forvaret
Er det "den hellige grav" eller "den hellige gral" der er vel forvaret?
Spørgsmål og svar fra ordnet.dk
Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs ordnet.dk-redaktion modtager jævnlig mails fra brugere med kommentarer, ros, kritik og sproglige spørgsmål. En del af ...
Basedow
Hedder det "Basedows sygdom" eller "Graves' sygdom"?

SprogbrevetDR

Kort
af Jørn Lund, december 1987

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Bisættes eller begraves?
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 26. september 2007
Løst og fast om sammensætninger
af Henrik Lorentzen, Politiken, 10. oktober 2007
At tage aktier i enkens garveri
af Ebba Hjorth, Politiken, 27. januar 2007

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Stærke og svage
af informationsmedarbejder Jørgen Nørby Jensen, Jyllands-Posten, 19. maj 2009
Pseudofransk
Af Jørgen Nørby Jensen, seniorkonsulent i Dansk Sprognævn, Jyllands-Posten 23. juli 2016

Temaer

Nye ord

Gamle ord glider ud
Læs om hvordan ord af forskellige grunde kan virke gamle, enten fordi de betegner noget fra gamle dage, eller fordi moden skifter

Leg og lær

Quizzer og øvelser

At grave
Gamle datidsformer af gale, grave, skinne mv.
Gamle ord og ordsprog
Gamle ord og ordsprog
Alfabetisk oversigt
Her kan du finde den komplette liste over quizzer og øvelser på sproget.dk

Ordmuseum

Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Garversprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (garv.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Håndværkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (haandv.), der angiver at ordet har været brugt ...
Skriftsprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56), markeret med en bog, hvilket betyder at ordet kun bruges i skriftsprog eller litterært ...

Nyheder

Nyheder

Er Retskrivningsordbogen diktatorisk og Dansk Sprognævn konservativt?
Denne uge har budt på debat om Retskrivningsordbogen og Dansk Sprognævns rolle i udformningen af den danske retskrivningsnorm.
Nye øvelser på sproget.dk
Det er nu muligt at teste sin viden om gamle datidsbøjninger på sproget.dk.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Klimamærke
Der har været tale i forskellige medier om behovet for et særligt klimamærke i Danmark. Læs om argumenterne.