Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: gengivelse

Mente du: hengivelse

Ordbøger

Retskrivningsordbogen

gengivelse sb., -n, -r, -rne

Den Danske Ordbog

gengivelse substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -n, -r, -rne [ˈgεnˌgiˀvəlsə] 1 det at gengive 1.a tekst, billede el.lign. der gengiver noget langsom gengivelse gengivelse i langsomt tempo af et kort begivenhedsforløb i en tv-transmission eller på film slowmotion

Dansk Synonymordbog


  • gengivelse: beretning, fortælling, skildring; portræt, fremstilling; version; oversættelse; reproduktion; referat, citat, resumé, spil, fortolkning, udførelse

Ordbog over det danske Sprog

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Gengivelse  Gen-givelse, en. vbs. til -give. 1)  til -give 1: tilbagegivelse. Landenes og Fæstningernes Igiengifvelse. Slange.ChrIV.1328. de saakaldte Giengivelser af erlagt Told af fremmede Vare, naar disse igien udførtes. Rahb.E.V.22. Det stiaalne Godses Giengivelse. VSO. 2) (< VSO.1802). til -give 4;

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 52. Kolon
De gældende retskrivningsregler (2012) om kolon
§ 59. Replikgengivelse
De gældende retskrivningsregler (2012) om gengivelse af replikker

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

bedder for bedre
Kender DSN udtalen bedder (rimer på vædder) for bedre?
bundesligahår
Jeg er flere gange stødt på betegnelsen bundesligahår. Hvad er det mon for noget?!
kánon sb., kanón sb. - kanó adj.
I januar i år offentliggjorde Kulturministeriet resultatet af arbejdet i syv kánonudvalg, nemlig en række lister over kunstværker (både enkeltværker og ...
skod
Hvorfra stammer ordet skod om en cigaretstump, og hvor gammelt er det?

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

At eller og?
Hvordan skelner man mellem brugen af "at" og "og"?
Hæmorr(h)oider
Hvad er den korrekte stavemåde: "hæmorroider" eller "hæmorrhoider"?

SprogbrevetDR

Hjemligt og fremmed
af Erik Hansen, maj 1994
Udtale
af Erik Hansen, december 1985
Kort
af Erik Hansen, december 1985
Hovedstæder
af Erik Hansen, februar 1986
Nedbygning
af Erik Hansen, april 1989
Udtale
af Jørn Lund, oktober 1992
Stavning
af Jørn Lund, september 1989
Nyheder på vers
af Jørn Lund, november 1990
Teksteksternt
af Jørn Lund, oktober 1991
Udtale
af Jørn Lund, oktober 1991

Mål og Mæle

Retskrivningsbekendtgørelsen fra 1948 (historisk)
Den historiske bekendtgørelse som bl.a. indfører å og små bogstaver i substantiver (navneord)

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Det’ en ommer!
af Kjeld Kristensen, Politiken, 17. februar 2007
Supportere
af Henrik Lorentzen, Politiken, 7. maj 2008
Endonymi og eksonymi
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 23. april 2008

Temaer

Leg og lær

Ordmuseum

Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Bogtrykkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogtr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Sportssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (sport.), der angiver at ordet har været brugt ...

Nyheder

Nyheder

Transskription af russisk
Som noget nyt på Sproget.dk kan man nu finde en transskriptionsliste over hvordan man omskriver det russiske alfabet (kyrilliske bogstaver) til det latinske ...
"En ugle til en flueknepper": KU's bedste underviser er fonetiker
John Tøndering fra Lingvistik er kåret til årets underviser på Københavns Universitet.