Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: gas

Mente du: gase| gast| glas| as | se flere forslag | ga| gås| gad| fas| has| gps| gvs| bas| das| gab| gaf| gag| gak| gal| gan| gat| gav| gay| ges| gis| gus| gys| gæs| gøs| jas| las| mas| nas| pas| a/s

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
1. gas sb., -sen, -ser, -serne (en luftart), i sms. gas-, fx gasbrænder
2. gas sb. (fk. el. itk.) (pjat); tage gas på nogen

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

gas substantiv, fælleskøn (i betydning 1-4) eller intetkøn (i betydning 4) (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) betydning 1-3: -sen, -ser, -serne [ˈgas] fra nederlandsk gas, dannet ca. 1640 af den flamske læge og alkymist J.B. van Helmont efter græsk chaos 'det oprindelige, uendelige rum', jævnfør kaos 1 brændbar blanding af luftarter • bruges som brændsel i husholdning og industri 2 kemi stof i luftformig tilstand luftart 3 brændstof til et køretøj, fartøj el.lign., især med tanke på brændstoffets evne til at regulere hastigheden 4 løs snak fremsat for at narre eller more nogen – kendt fra 1950, uformelt vrøvl | sjov gassen er gået af ballonen overført en begivenhed eller et fænomen er blevet mindre spændende; nogen har mistet handlekraften eller interessen luften er gået af ballonen give den gas overført udføre noget med stor energi og intensitet give gas øge farten af et køretøj, fartøj el.lign. ved at tilføre mere brændstof ved hjælp af speederen el.lign. tage gas på slang holde for nar; gøre grin med – kendt fra 1954 gasse | tage strøm på | uformelt tage pis på gasse1 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈgasə] 1 udsætte for skadevoldende eller giftig gas, oftest sådan at ofret dør 2 holde for nar; gøre grin med – kendt fra 1962, uformelt tage gas på gasse op 1 øge brændstoftilførslen i et motorkøretøj, fartøj el.lign. (og dermed hastigheden) give gas 2 få tilført mere brændstof • om køretøj eller motor gasse2 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈgasə] svensk dialekt gassa 'opvarme'; af uvis oprindelse gasse sig føle velvære (ofte ved varme) og evt. give udtryk for det

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • gas: luft(art); komediespil

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • CFC-gas CFC-gas sb. (1987) gasart som bruges bl.a. som drivmiddel i spraydåser og i køleskabe og frysere og som kan nedbryde ozonlaget i atmosfæren
  • tage gas, pis el. strøm på en tage gas, pis el. strøm på en vbforb. (1954) gøre nar af

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Gas  Gas, en,  et (HCAnd.II.18). best. f. -sen. flt. (i bet. “gasarter”) -ser (Emil Rasm.PB.215. Rørd.JH.II.182),  -er (HC Lund.Samler.II.(1804).290). (jf. sv. no. eng. ty. gas (fr. gaz), i indbyrdes og fra da. mer og mindre afvigende anv. om luftarter; ordet er dannet af kemikeren J. B. van Helmont i Bryssel (1577–1644) som betegnelse for kulsyre, jf. Brünnich.M.143

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

Ændrede stave- og ordformer
Liste over de senest ændrede stave- og ordformer
§ 29. Verber på trykstærk vokal
De gældende retskrivningsregler om stavemåden af verber (udsagnsord) der ender på trykstærk vokal

Ordlister

Ordforbindelser i ét eller flere ord
En alfabetisk liste over ordforbindelser i ét eller flere ord
Sammensætninger med bindestreger
En alfabetisk liste over sammensætninger med tal og symboler
Bindestreger brugt i stedet for et ord eller en orddel
En alfabetisk liste over ord med bindestreg i stedet for et ord, fx frugt- og grøntafdeling

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

fås el. fåes
Skal man skrive fås eller fåes i følgende sætning: Folderen fås/fåes i HT-terminalen på Rådhuspladsen?

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Dagtilbuddene eller dagtilbudene?
"Dagtilbud(d)ene" – findes der en regel for hvornår der skal være to d'er?

SprogbrevetDR

Find fem fejl
af Erik Hansen, juni 1994

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Hvad er størst — dit eller mit sprog?
af Henrik Lorentzen, Politiken, 26. december 2007
Jul og julehøns
af Ebba Hjorth, Politiken, 19. december 2007

Temaer

Udtale

Lars Brink — Hvordan undersøger man udtale?
Artiklen "Hvordan undersøger man udtale?" er en del af temaet om udtale.

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Kogekunstsprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (kog.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...