Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: gøre

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
re vb., gør, gjorde, gjort

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

gøre verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) gør, gjorde, gjort [ˈgɶːʌ] • præsens: [ˈgɶɐ̯] • præteritum: [ˈgjoːʌ] • præteritum participium: [ˈgjoɐ̯ˀd] norrønt gör(v)a, ger(v)a, middelnedertysk gerwen; oprindelig 'gøre parat, berede', beslægtet med garve og gære 1 udføre en handling foretage (sig) lave 1.a handle aktivt eller målrettet, fx i en trængt situation eller for at ændre noget utilfredsstillende • ofte i modsætning til blot at snakke, overveje el.lign. 1.b (altid) handle efter et bestemt mønster eller en bestemt norm, regel eller praksis 1.c frembringe eller afstedkomme som resultat af en bestemt adfærd, handlemåde eller aktivitet • ofte med afsvækket betydning sammen med et substantiv der angiver den pågældende handling 1.d udføre en bevægelse med kroppen, hovedet eller lemmerne 1.e være beskæftiget med en bestemt aktivitet bestille | lave 1.f have held til at udføre eller gennemføre noget ønsket, beundringsværdigt eller forargeligt 1.g forvolde skade; gå til angreb • om farlig eller aggressiv person, hund el.lign. 1.h handle på en bestemt måde, især med henblik på at løse en opgave eller et problem bære sig ad 2 bringe i en bestemt fysisk eller mental tilstand; bibringe en bestemt karakter eller egenskab 2.a bringe i en bestemt position eller stilling 2.b bevirke; have en bestemt effekt; have som konsekvens 2.c forårsage en udvikling i en bestemt retning; påvirke i et omfang så der sker en forandring 2.d påvirke og ændre til noget bestemt; bringe fra én tilstand til en anden 2.e være af betydning; betyde en forskel 3 frembringe eller fremstille ved fysisk eller åndelig virksomhed lave 3.a fremstille af eller i et bestemt materiale 3.b overført danne eller udfærdige med bestemte, karakteristiske egenskaber skabe 4 bruges som erstatning for et verbum i en umiddelbart foregående sætning eller ytring 4.a bruges med forstærkende betydning i et svar for at udtrykke forsikring, undren, tvivl el.lign. 4.b bruges i gentagelser med udråbsagtig karakter til at forstærke eller understrege et netop fremsat udsagn – især talesprog 5 gennemføre fx en rejse; tilbagelægge en rute 5.a gennemrejse et geografisk område eller besøge seværdigheder, som regel hurtigt og overfladisk 6 danne; forme – sjældent 7 have afføring – forskønnende lave 8 se også nogle særlige forbindelser sammen med andre ord, fx gøre alvor af gøre det forbi gøre holdt gøre kort proces gøre kål på gøre nar ad/af gøre rede for lade sig gøre der er ikke andet at gøre det er den eneste mulighed eller udvej der er ikke andet for der er ikke noget at gøre der er ingen mulighed for at ændre dette utilfredsstillende forhold mere formelt der er ikke noget at stille op det er godt gjort det er utroligt, forargeligt eller oprørende det er ikke gjort med bruges for at understrege at den pågældende handling, proces el.lign. ikke er tilstrækkelig eller fyldestgørende det gør ikke noget det er lige meget (for mit vedkommende); det har ikke nogen betydning det er helt i orden få med nogen at gøre blive udsat for noget ubehageligt, fx skældud eller afstraffelse – sjældent få med nogen at bestille gøre af 1 anbringe eller gemme et bestemt sted 2 stille op med; foretage sig gøre bedst i handle klogest eller mest hensigtsmæssigt ved gøre det 1 være tilstrækkelig til at opfylde et behov, ønske el.lign. 2 have seksuelt samvær; have samleje – forskønnende gøre det af med 1 dræbe; udslette eliminere 1.a vinde over; besejre gøre det/sig i noget arbejde indgående eller i særlig grad med noget; have noget som speciale gøre det ud for træde i stedet for; udfylde rollen som gøre efter 1 efterligne; gentage eftergøre 1.a have held eller evne til at gøre noget som en anden har gjort i forvejen, på en måde som er lige så god eller bedre gøre højre/venstre om dreje sig (en kvart omgang) til højre eller venstre – sjældent gøre ˈmed deltage i det samme som andre, fuldt ud eller uden afbrydelse gøre om 1 gøre en gang til (og derved få mulighed for at ændre eller forbedre) omgøre | lave om 1.a ændre til det oprindelige; lade gå tilbage omgøre | lave om 1.b ændre; forandre – sjældent gøre omkring vende sig omkring (i en pludselig eller hurtig bevægelse) gøre op 1 endeligt beregne hvor meget noget beløber sig til eller udgør i alt opgøre 1.a overført lave en endelig opgørelse over eller vurdering af opgøre 2 nå til en afklaring med henblik på beslutning eller handling gøre op med tage kritisk afstand fra noget eksisterende eller veletableret gøre sig 1 optræde eller tage sig ud på en bestemt, oftest fordelagtig måde 2 optræde med stor virkning eller succes i en forsamling eller sammenhæng gøre sig til 1 (forsøge at) indsmigre sig hos nogen 2 prale; vigte sig 3 opføre sig skabagtigt eller irriterende selvbevidst føre sig frem gøre sit (mit, ..) 1 bidrage med alt hvad man kan og formår 2 bidrage til at noget eller nogen udvikler sig i en bestemt retning gøre til omtale eller fremstille på en bestemt, ofte bevidst, ønsket eller overdreven måde gøre ud af 1 gøre til genstand for særlig opmærksomhed eller omhu 1.a gøre en indsats for at få et smukt og tiltrækkende ydre gøre ved 1 gøre en indsats for at bringe noget i orden eller forbedre noget 1.a ordne eller udføre en række uspecificerede opgaver – uformelt 2 (kunne) ændre på noget utilfredsstillende eller uheldigt • ofte med bibetydning af (modstræbende) accept have at gøre med 1 hænge sammen med; stå i årsagsmæssig eller logisk forbindelse med 2 indgå i et samarbejde med; være i kontakt med 3 beskæftige sig med eller have ansvaret for i en bestemt, ofte arbejdsmæssig sammenhæng hverken gøre fra eller til ikke gøre nogen forskel; ikke være i stand til at øve nogen afgørende indflydelse ikke gøre andet end 1 foretage sig det samme igen og igen; fortsætte med at handle på en utilfredsstillende måde 2 være uden mulighed for at handle anderledes ikke have noget at gøre ikke have tilladelse eller ret til at være et bestemt sted ikke så meget at det gør noget kun i et ringe eller ubetydeligt omfang kunne gøre ˈfor/ˈved bære eller tage ansvaret for; være skyld i være meget om at gøre være magtpåliggende eller af stor betydning være livet om at gøre

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • gøre: lave, forvolde, bestille, begå, forfærdige, udføre, udrette, øve, forøve; foretage, udvirke, handle, gribe til, finde , bære sig ad, gå til værks, forfare; bevirke, volde, fuldføre, fuldbyrde, udøve, få (gjort); tjene, hjælpe

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
gøre   gøre, v. Høysg.AG.6; præs. gør (smst.90) ell. (sj.) gører (Holb.KR.I.2. FrHorn.PM.42. jf.: *Tanker, der virkeliggører en Fest. Bønnelycke.F.71). præt. gjorde ell. (vulg., dial.) gor(d)e (JacBircherod.R.56. MylErich.T.34. AChr Haugaard.UdvalgteLøgne.(1905).26) ell.
II. Gøre, et. (til I.gøre).
1) (ældre spr.) til I.gøre 1.1 slutn.: gæring(I.1); gære (I.2). een svovlagtig Materie (: i bunden af Vesuvs krater), som .. ligner med sine Høye og Bunker en Dey, som Suurdeyen har sat i Giøre. BerlTid.21/5 1751.1.sp.2.
2) (mindre br.) gøremål. *Ved at lempe sit Gøre | Til det, man skal høre, | Kan Nytte og Morskab forenes ret godt
tilintetgøre til-intet-gøre, v. ell. (gldgs.) (tidligere ofte skrevet til intet gøre). vbs. -else (s. d.). (ænyd. til intet (ell. inthe) giøre; til gøre til intet (se u. II. intet 3), glda. giøræ til enktæ, ty. zu nichte machen, jf. lat. ad nihilum redigere; især Skriftsprog eller litterært påvirket talesprog) ødelægge fuldstændigt; gøre det af med noget, egl. saa intet bliver tilbage deraf; bevirke, at noget ophører med at eksistere; bringe ud af verden.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Ikke gøre dagens (gode) gerning
Hvad er den korrekte form af udtrykket "ikke gøre dagens (gode) gerning"?
Måde at gøre noget [på]
"På" i sætninger med "måde at gøre noget [på]"?

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Ord der gør dig gammel II
af forsker Marianne Rathje, Jyllands-Posten, 16. juni 2009
Ord der gør dig gammel
af forsker Marianne Rathje, Jyllands-Posten, 16. september 2008

Temaer

Leg og lær

Nyheder

Nyheder

Ny amerikansk ordbog vil gøre teknologiens sprog forståeligt
Ordbogen Sideways Dictionary vil gøre teknologiske udtryk tilgængelige for brugere uden it-baggrund.
Det Konservative Folkeparti vil gøre dansk stil obligatorisk til studentereksamen
I 2009 var De Konservative med til at afskaffe skriftlig dansk som obligatorisk eksamen i gymnasiet, men nu fortryder de: Dansk stil skal have sin særstatus ...
Hjælp med at gøre Den Danske Ordbog bedre
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab gennemfører i øjeblikket en brugerundersøgelse af Den Danske Ordbog på ordnet.dk.
Wordfeud kan gøre dig klogere!
Danskernes nye foretrukne tidsfordriv hedder Wordfeud og kan ifølge eksperter gøre dig klogere på det danske sprog. Det skriver politiken.dk.
Sådan skriver vi … eller gør vi?
Case søges til ph.d.-projekt om sprogpolitikker på organisationsniveau. Har I gjort en indsats for at forbedre sprogbrugen i jeres skrevne tekster? Og har I ...
Hvad er det der gør dansk svært at forstå?
Det nyeste nummer af Mål & Mæle er udkommet bl.a. med en artikel om grundene til at det kan være svært at skelne ord som "svajet" og "svaret".
Det danske stød og tryk gør dansk svært at forstå
Det nyeste nummer af Mål og Mæle er udkommet bl.a. med en artikel om grundene til at dansk er sværere at udtale og forstå end andre sprog.
Hvad gør pidginsprog interessante?
Mikael Parkvall fra Stockholms Universitet er gæst på Aarhus Universitet og holder foredrag om emnet fredag 5. november kl. 13.
Foredrag: Sådan skriver vi – eller gør vi?
Anne Kjærgaard holder foredrag i Selskab for Nordisk Filologi om sprogpolitik i offentlige institutioner.
Vokaler gør det svært at lære dansk
Danske børn er langsommere til at opbygge et ordforråd end børn fra andre lande. Det kan man læse i en artikel fra Videnskab.dk den 13. maj 2011.