Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: fut

Mente du: fut.| fugt| fur| dut | se flere forslag | fit| gut| but| fat| fua| ful| fun| fup| fus| lut| mut| out| put| sut| tut

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
1. fut sb., -tet, fut, -tene; der er fut i ham; sætte fut i noget
2. fut lydord; fut fut

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

fut. forkortelse (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) = futurum fut1 lydord (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [ˈfud] 1 bruges for at efterligne en hvæsende (og taktfast) lyd som fra en dampmaskine tøf 1.a bruges for at efterligne lyden af noget der brænder hurtigt og eksplosivt fut2 substantiv, intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -tet, -, -tene [ˈfud] afledt af lydordet fut 1 energisk udvikling, fart eller aktivitet i et foretagende, en proces el.lign. skub | go gang 1.a livlig og udadvendt væremåde 2 (opblussende) ild; brand – uformelt fut i fejemøget livlig aktivitet; fest, røre eller afveksling – uformelt gang i den | fart over feltet futte verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈfudə] gå (eller køre) med små, hurtige bevægelser, evt. lidt larmende, uden at have særlig travlt – uformelt tøffe futte af 1 antændes og eksplodere med små knald; detonere • om fyrværkeri el.lign. 1.a antænde og få til at eksplodere med små knald 2 gå op i flammer; brænde ned – uformelt 2.a få til at brænde; forbrænde 2.b overført bruge; brænde af – uformelt 3 køre af sted; tage af sted – uformelt

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • fut: energi, fart, kvikhed, pep, jf. vigør

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Fut,1  I. Fut, en. (sv. dial. fott, lumpent menneske; jf.  futtet, slem, led (Moth.F413), sv. futtig; fra nt., jf. nt. fott- i ssgr. af nt. fott, besl. m. II. Fos; sml. Hundsfot; dial.) som nedsæt. personbetegnelse, se Feilb. (-fut, futte). Esp.430 (futtes). sml. Fummelfut.nedsæt. personbetegnelse.
Fut,2 II. Fut, et. flt. (l. br.) d. s. (opr. sa. ord som III. fut; i skriftspr. først hos HC And.; dagl.)   1) lyd, der opstaar ved, at ild pludselig blusser op, damp stødes ud olgn.; (lille) knald. Det var bare Fut i Skorstenen (dvs.: skorstensild). HCAnd.X.249. Der (dvs.: i Tivoli) kan man . . faae Fyrværkeri og Fut ovenikjøbet.
fut,3  III. fut, interj. (jf. II. Fut, futte, fyt; især i barnespr.) anv. som efterligning af lyde, som opstaar ved pludselig antændelse ell. opblussen af ild, udstødelse af damp olgn. “Fut! fut!” sagde det oppe i Luften, hele Natten brændte de deiligste blaa Nordlys. HCAnd. (1919).I.123.225,37 I.123, læs: II.123.
IV. Fut, en. (ogs. Futte ). flt. -ter. (jf. VIII.Fus S; spøg.)
fod. *Vaad til Skindet er nu Glutten | .. | vaad om Hoften, vaad om Futten | af den kolde Dug. Aakj.SD.III.141. Fatter og Mutter og fem smaa Kanutter | lægger i Blød deres søde smaa Futter. Blækspr.1939.35. Jeg svingede den højre “futte”

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Spanier, spaniol, spaniak
af Henrik Andersson, Politiken, 2. juni 2007

Temaer

Leg og lær

Ordmuseum

Kogekunstsprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (kog.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...