Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: fungere

Mente du: fingere| fundere

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
fungere vb., -r, -de, -t

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

fungere verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [fɔŋˈgeˀʌ] fra latin fungi 'udføre, fuldende' 1 kunne udføre visse, ofte komplicerede operationer på en bestemt måde virke | sjældent funktionere | uformelt funke 1.a kunne udføre visse operationer tilfredsstillende og hensigtsmæssigt virke | du | uformelt funke 1.b varetage en bestemt funktion eller opgave; beklæde en stilling eller post virke | uformelt funke

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • fungere: arbejde, gøre tjeneste, funktionere, gøre fyldest, klappe, være i orden, , du, virke

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
fungere fungere, v. -ede ell. (sj.) -te. vbs. Funktion (s. d.). (gennem ty. fungieren af lat. fungi) 1) (især emb.) om person: udføre ell. forestaa en virksomhed; især: midlertidig forvalte ell. bestyre et embede; ofte m. flg. som. JBaden.FrO. en Tid lang synes (han) at have fungeret som Kultusminister. Hørup.I.192.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 11. Store og små bogstaver i tekstbegyndelse og efter tegn
De gældende retskrivningsregler om stort eller lille bogstav efter tegn mv.
§ 12. Store og små bogstaver i proprier
De gældende retskrivningsregler om stort eller lille bogstav i navne
§ 41. Slutpunktum
De gældende retskrivningsregler om punktum mellem sætninger
§ 47. Komma ved selvstændige sætningsdele
De gældende retskrivningsregler om komma ved fx apposition, tiltale og parentetiske tilføjelser

Typiske problemer

Et eller flere ord · uddybning
Sådan løser du dine problemer med et eller flere ord
Kreativ tegnsætning
Kreativ tegnsætning bruges bl.a. til at udtrykke følelser, stemninger, holdninger, humor, ironi osv. og svarer ofte til det kropssprog vi bruger i en mundtlig ...
Pronomener
Pronomener (stedord) er vigtige småord som fx han, den, vores, min osv. De henviser til personer, genstande eller forhold uden at bruge et navn eller en ...
Ledsætningen — forskellige slags
En ledsætning er et led i en helsætning – lær om dem
Startkommaet — sådan sættes det
Læs om reglerne for startkomma

Ordlister

Grammatiske betegnelser på latin og dansk
Her finder du de danske og latinske grammatiske fagudtryk
Stort eller lille begyndelsesbogstav
Slå bestemte ord og emneord op, og se om de skal med stort eller lille begyndelsesbogstav

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

funktionalitet
Har I en definition af det forholdsvis nye ord funktionalitet? Baggrunden for mit spørgsmål er at jeg på min arbejdsplads - inden for edb-branchen - oplever at ...
hen, kønsneutralt pronomen
Hvad er grunden til at vi på dansk ikke indfører et kønsneutralt pronomen? Er det noget Sprognævnet har overvejet? Jeg mener at et hæn til eksempel vil kunne ...
klogere end dig?
Jeg mener at det hedder: ”Jeg er klogere end dig – han er klogere end hende – vi er klogere end dem.” Imidlertid har jeg hørt mange sige ”jeg er klogere end ...
logik for burhøns
Hvor gammelt er udtrykket logik for burhøns, og er udtrykket en variant af logik for agerhøns, eller er det omvendt?
mellemrum ved plus og andre matematiske operatorer
Skal man sætte mellemrum mellem tal og plustegn og andre matematiske operatorer?
skamros
Min kæreste og jeg diskuterer ordet skamros. Er det godt eller dårligt hvis man bliver skamrost?
computationel
Jeg er forskerstuderende på DTU inden for emnet computational neuroscience. Til brug ved ansøgninger m.m. her i Danmark har jeg altid været nødt til at bruge ...
dårlig
Er -t ved at forsvinde? Det vil jeg dårligt kunne acceptere, specielt når det sker i Nyt fra Sprognævnet: En privatperson der sælger et eller andet, vil .. ...
eksklusiv(e) og inklusiv(e)
Jeg er tit usikker på om jeg skal bruge eksklusiv eller eksklusive. Hedder det fx cyklen koster 3500 kr. eksklusiv eller eksklusive moms? Og hvad hvis momsen ...
gennem el. igennem
Hedder det han faldt gennem isen eller han faldt igennem isen?

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Nullerne
Hvorfor hedder det "nullerne" og ikke "enerne"/"etterne"?
Pendulord: forfordele, bjørnetjeneste
Hvorfor anerkender man forkerte betydninger af ord?

SprogbrevetDR

Dansk og fremmed
af Erik Hansen, februar 1994
Deponi
af Erik Hansen, maj 1986
Dansk og fremmed
af Erik Hansen, maj 1993
Klicheer
af Erik Hansen & Jørn Lund, august 1994
Udtale
af Erik Hansen, september 1986
Vejrtrækning
af Jørn Lund, november 1986
Redaktionelt: Time share
af Jørn Lund, september 1987
Snak og start
af Erik Hansen, maj 1990
Sproget i Danmarks Radio
af Erik Hansen, juni 1992

Mål og Mæle

Retskrivningsbekendtgørelsen fra 1948 (historisk)
Den historiske bekendtgørelse som bl.a. indfører å og små bogstaver i substantiver (navneord)

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Lidt om meget
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 16. januar 2008
Pas på Laura; hun er ny i trafikken
af Kjeld Kristensen, Politiken, 4. juni 2008
Dronningerunde
af Henrik Lorentzen, Politiken, 14. november 2007
Jamen øh
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 26. maj 2007
Et stjålent blik
af Ebba Hjorth, Politiken, 19. maj 2007
Det’ en ommer!
af Kjeld Kristensen, Politiken, 17. februar 2007

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Exit poll eller valgstedsmålinger
af direktør Sabine Kirchmeier-Andersen, Jyllands-Posten, 15. december 2009
Sprogrevselse
af seniorforsker Ole Ravnholt, Jyllands-Posten, 17. november 2009
Refurbished – eller
af direktør Sabine Kirchmeier-Andersen, Jyllands-Posten, 21. juli 2009
Ord der gør dig gammel II
af forsker Marianne Rathje, Jyllands-Posten, 16. juni 2009
Rigtig, rigtig irriterende
Af Jørgen Nørby Jensen, seniorkonsulent i Dansk Sprognævn, Jyllands-Posten, 14. maj 2016
Godnat
af seniorforsker Eva Skafte Jensen

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Hvad er sprog

Kunstsprog
Læs mere om kunstsprog, og hør eksempler på esperanto, interlingua og volapyk

Ordenes oprindelse

Låneord
Ord som én eller flere gange er vandret som kultureksport og -import over grænserne
Ordenes og menneskets historie
Et ords historie, ikke mindst dets betydningshistorie, afspejler meget ofte forhold i den generelle historie og kulturhistorie

Ord og bogstaver i tal

De mest almindelige ord i dansk
Hvilke ord der er de mest almindelige i dansk, kommer an på hvilke typer tekster man tæller ord i

Sproget på de digitale og sociale medier

Tale eller skrift
Sproget på sociale medier ligner på nogle punkter talesprog, men der er også væsentlige forskelle, som skyldes at der stadig er tale om skrevet tekst

Sprogteknologi

Videre med dansk sprogteknologi
Der er mange ensartede processer og metoder i forskellige sprogteknologiske værktøjer, og denne opsummerende tekst pointerer at det giver god mening at tænke ...
Stavekontrol
Du kan takke sprogteknologien for at der kommer røde og grønne streger frem under dine stavefejl i Word.
Fagsprog og termbaser
Termbaser bruges til at sikre at man forstår det samme ved et fagord.

Udtale

Lars Brink — Hvordan undersøger man udtale?
Artiklen "Hvordan undersøger man udtale?" er en del af temaet om udtale.

Leg og lær

Ordmuseum

Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog

Nyheder

Nyheder

Nyt nummer af "Skrifter om Samtalegrammatik"
I det nyeste nummer af "Skrifter om Samtalegrammatik" kan du læse om udtalen og funktionen af det lille ord "mm", om svarordet "jojo" og om konstruktionen "hva ...
Ny sprogkampagne skal styrke det nordiske sprogfællesskab
Konferencen "Nordisk sprog - sprog i Norden" blev startskuddet til en fælles nordisk sprogkampagne.
Oplæg om ny nordisk netordbog for børn
Seniorforsker ved Dansk Sprognævn Pia Jarvad er hovedredaktør på ordbogen og holder den 23. november 2011 foredrag i LEDA om det nye tiltag til nordiske børn.
Huskesedlerne "Sproghjælp" på sproget.dk og app
Dansk Sprognævns huskesedler, "Sproghjælp", giver et hurtigt overblik over typiske problemer med grammatik og retskrivning.
Sprogteknologi skal virke for alle slags sprog
I sin doktorafhandling forsøger lektor og sprogforsker Anders Søgaard at forbedre bl.a. Google Translate så den også kan klare 'forkert' sprog.
Nyt sprogvidenskabeligt tidsskrift
Journal of Language Works — Sprogvidenskabeligt Studentertidsskrift.
Konference om forholdet mellem Norden og Tyskland
D. 22. og 23. oktober afholdes der konference om forholdet mellem Norden og Tyskland på Schæffergården i Gentofte.
Låneord i dansk
Det er ikke alle låneord der virker på dansk.
Språkrådsdagen i Sverige
Språkrådet i Sverige afholder torsdag d. 12. maj den årlige Språkrådsdag.
Ny skrifttype gør det lettere for ordblinde at læse
Hollandske Christian Boer, som er grafisk designer, har udviklet skrifttypen Dyslexie der hjælper folk med ordblindhed til at læse bedre.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Nølle
Mål & Mæle 21:3, 11/1998
Klimamærke
Der har været tale i forskellige medier om behovet for et særligt klimamærke i Danmark. Læs om argumenterne.
Links
sproget.dk's linksamling
Privatlivspolitik
Her kan du læse om hvordan sproget.dk behandler dine personlige informationer.