Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: fortabt

Mente du: fortabe

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
fortabt adj., -e

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

fortabt adjektiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -, -e [fʌˈtɑbd] 1 overvældet af modløshed eller rådvildhed 2 uden chance for eller håb om at klare sig eller gøre sig gældende; uden chance for at undgå et nederlag eller social eller moralsk undergang 2.a som substantiv person der er dømt til undergang, eller som er udelukket fra eller udstødt af det omgivende samfund 3 se fortabe 4 mistet, bortkommet eller afrejst og uden udsigt til tilbagekomst • især om elsket eller afholdt person – ofte højtideligt give (sig) fortabt opgive at gennemføre et bestemt foretagende eller at opretholde et princip; opgive en hård kamp sjældent give (sig) tabt håbløst/redningsløst fortabt 1 totalt uden håb om redning fra undergang eller nederlag 1.a uhjælpeligt forelsket i nogen; stærkt betaget af nogen fortabe verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, fortabte, fortabt [fʌˈtæˀbə] norrønt fyrirtapa; sammensat af for- og tabe miste retten til eller muligheden for at opnå noget – formelt fortabes miste muligheden for at opnå frelse, evigt liv eller lykke – især i bibelske tekster fortabe sig 1 blive mindre fremtrædende, indlysende eller håndgribelig • om forhold, sag, årsag el.lign. tabe sig 1.a langsomt blive mindre tydelig eller hørbar; gå i ét med noget • om lyd eller synsindtryk fortone sig 2 blive så optaget eller betaget af noget at man mister overblikket eller nærværelsen; fordybe sig i noget fortabe sig i tågerne/tågen især overført blive mere og mere uklar; stå hen i det uvisse

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • fortabt: tabt, forloren, fløjten, færdig, kaput, solgt (til stanglakrids), til rotterne; fordømt; mismodig, forknyt, modfalden, ulykkelig; hensunken; betuttet, himmelfalden, målløs, stum, befippet

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
fortabt fortabt, part. adj. ( fortabet. Holb.Metam.30. sa.Hh.I.321). (glda. fortapt (Dyrerim.5), fortapet (GldaKrøn.169); perf. part. til fortabe; jf. forloren) 1) til fortabe 1: fuldstændig bortkommet ell. mistet (saaledes at haab om tilbageerhvervelse er udelukket). Jeg ansaae det som reent fortabt. VSO. det, der er tabt, kan jo ledes op og findes og reddes; det, der er fortabt, er redningsløst borte.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Ordlister

T-leksikon
Oversigt over adverbier dannet af adjektiver som ender på -ig, -lig og -vis

Artikler mv.

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Skille fårene fra bukkene
Hvad er det bedst at være – "får" eller "buk"?

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Nye ord

Hvorfor får vi nye ord?
En af de mest oplagte grunde til at der kommer nye ord, er at der opstår og fremkommer nye genstande og fænomener som vi skal tale om, og som vi derfor må ...

Leg og lær

Ordmuseum

Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog