Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: fase

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
1. fase sb., -n, -r, -rne, i sms. fase-, fx faseforskydning, faseopdelt; den indledende fase; bølger i fase
2. fase vb., -r, -de, -t; fase kanter af; fase ud

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

fase1 substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -n, -r, -rne [ˈfæːsə] fra græsk phasis 'tilsynekomst', af phainein 'vise sig', egentlig om himmellegemernes stilling i forhold til solen 1 del af et forløb, kendetegnet af en vis ensartethed i forhold til andre dele af forløbet trin | stadium 1.a Månens og planeternes regelmæssigt skiftende udseende når de betragtes fra Jorden 2 fysik tilstand på et bestemt tidspunkt i et system der er i periodiske svingninger 2.a el / elteknik enkeltledning i ledningsnet til vekselstrøm, nemlig enhver af dem hvori en vekselstrøm går • ved trefaset vekselstrøm er der fire ledninger: én for hver af de tre 120° forskudte fasestrømme samt en nulleder 3 kemi ensartet bestanddel af en uensartet stofblanding • fx vand i mælk 3.a kemi et stofs tilstandsform: fast, flydende eller gasformig i fase bruges om bølgesystemer som har samme bølgelængde og svingningsretning, og som tillige er i samme tilstand, fx maksimum, på samme tidspunkt i modfase fase2 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈfæːsə] efter engelsk phase 'udføre gradvis', afledt af substantivet phase, se substantivet fase fase ind indføre gradvis; indarbejde som en del af noget eksisterende – kendt fra 1993 indfase fase ud afvikle, afskaffe eller fjerne gradvis – kendt fra 1991 udfase fase3 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈfæːsə] fase af afskære det yderste af en skarp kant på fx karme eller paneler så der i stedet fremkommer en plan flade affase fas substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en, -er eller -e, -erne eller -ene [ˈfæˀs] fra tysk Fase, fra latin facies 'ansigt' skråt afskåret kant • fx på panel eller vindueskarm fase af

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • fase: udviklingstrin, stadium; epoke, periode; månefase, ny,

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • fase ind fase ind vbforb. (1993) køre ind, indordne
  • fase ud fase ud vbforb. (1991) afvikle, fjerne gradvis

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Fase,1  I. Fase, en. flt. -r. (fra fr. phase, af gr. phásis, tilsyneladelse, afl. af phaí- nesthai, vise sig, jf. Fantasi, Fænomen)  1) (astr.) skiftende udseende, som maanen og visse planeter har efter deres forskellige stilling til solen og jorden. Maanen (gennemløber) i hver af Aarets Maaneder sine fire Phaser.
Fase,2   II. Fase, en. flt. -r. (fra ty. fase(r); jf. Fasergips, -kul; sml. ogs. Fis 2, fjæse; sj.) trævl; (plante)fiber. Tørvesmuld, hvorfra Støvet er fjærnet, saa kun Faser og Trævler er tilbage. Pol.14/51902.(ældre spr. ell. dial. Fjæs, Fjøs. Moth.F203. Fajse, Føvs.
fase,3  III. fase, v. -ede. (afl. af I. Fas)  fase af, d. s. s. affase. OrdbS.afkante, afskrå (I). (jf. skraafase ). Granpæle, afkortede, tilspidsede og fasede. Pol.23/3 1944.11.sp.3.   

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 11. Store og små bogstaver i tekstbegyndelse og efter tegn
De gældende retskrivningsregler om stort eller lille bogstav efter tegn mv.
§ 17. Orddeling uafhængigt af betydningen
De gældende retskrivningsregler om deling af to- og flerstavelsesord uafhængigt af betydningen
§ 29. Verber på trykstærk vokal
De gældende retskrivningsregler om stavemåden af verber (udsagnsord) der ender på trykstærk vokal
§ 56. Parentes
De gældende retskrivningsregler (2012) om parentes

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

fås el. fåes
Skal man skrive fås eller fåes i følgende sætning: Folderen fås/fåes i HT-terminalen på Rådhuspladsen?
kvarter og kvartal
Vi udgiver en brochure hvor semestrene er inddelt i kvarterer. Er det korrekt?

SprogbrevetDR

Nydannelser
af Jørn Lund, november 1986
Fremstillingsformer
af Jørn Lund, september 1988

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Magasinet fås i boghandlerne
af Ebba Hjorth, Politiken, 14. april 2007
Skal vi børje, begynde eller starte?
af Ebba Hjorth, Politiken, 19. maj 2007
Sprogligt — Politikens sprogklumme
"Sprogligt" udkom som en fast ugentlig klumme i Politiken fra 7. oktober 2006 til 25. juni 2008 og blev skrevet af medarbejdere ved Det Danske Sprog- og ...
4-0 til svensk sprog
af Kjeld Kristensen, Politiken, 9. juni 2007

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Udtale

Bogstaver og lyde
Her kan du læse om vokallyde og deres forhold til vokalbogstaver, og om konsonantlyde og deres forhold til konsonantbogstaver

Leg og lær

Ordmuseum

Snedkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (snedk.), der angiver at ordet har været brugt ...
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...

Nyheder

Nyheder

Foredrag om faktisk: [fɑs], [ˈfɑɰis] eller [ˈfɑgdisg]
Den 25. april kan du [fɑs] komme til foredrag på RUC om den fonetiske reduktion af faktisk
Retskrivningsordbogen fås nu gratis i ny app
Dansk Sprognævn har gjort Retskrivningsordbogen tilgængelig på mobilen via den nye gratis mobilapp RO+.
Dansk forsker har udviklet et skriftsprog til det afrikanske sprog dinka
Torben Andersen, som er sprogforsker ved Aalborg Universitet, lægger i øjeblikket sidste hånd på en grammatik over dinka-sproget, der tales af den største ...
Gammeldansk Ordbog afslutter treårigt projekt
LEDA inviterer til foredrag onsdag den 18. november.
Ph.d.-forsvar om ortografisk viden og indlæring
Fredag den 18. marts forsvarer Anne-Mette Veber Nielsen sin ph.d.-afhandling på Københavns Universitet.
Sproget.dk er i luften!
Så er sproget.dk en realitet. Læs pressemeddelelsen om sproget.dk.
Sproghistorie og identitet: Lingvistiske glans- og trusselsbilleder. Forelæsning 5. september 2008
I forbindelse med søsætningen af Europas Rødder, det nye forskningsprojekt "Roots of Europe – Language, Culture and Migrations", afholdes forelæsning ved ...
Funktion og tekst
Fredag den 3. april holder RUC et symposium om sprog i brug.
Workshop om samspillet mellem andetsprogsforskning og forskning i udviklingen af kontaktsprog
Workshoppen afholdes lørdag den 18. december på Aarhus Universitet.
Videnskab.dk: Ny test opdager ordblindhed hos femårige
En norsk undersøgelse viser at det er muligt ved hjælp af et simpelt spørgeskema at identificere børn der med stor sandsynlighed er ordblinde.