Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: falsk

Mente du: falk| fals| false| valsk

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
1. falsk sb. (fk. el. itk.); begå falsk
2. falsk adj., itk. d.s. el. -t, -e; falske penge; et falsk(t) smil

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

falsk1 substantiv, fælleskøn eller intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [ˈfalˀsg] jævnfør adjektivet falsk (det at fremstille eller bruge) falske dokumenter, pengesedler, underskrifter el.lign. – sjældent falsk2 adjektiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) - (eller -t), -e [ˈfalˀsg] fra middelnedertysk valsch fra latin falsus, perfektum participium af fallere 'skuffe, narre, slå fejl' 1 som ikke stemmer overens med virkeligheden usand | urigtig sand 1.a som hviler på et forkert grundlag; som strider mod rimelige forventninger 1.b som man ikke kan stole på; uærlig; forstilt uægte 2 som er ulovligt fremstillet eller kopieret; forfalsket • om dokument, kunstgenstand el.lign. 2.a som ikke er eller svarer til det som det udgiver sig for at være uægte rigtig 3 som ikke er af den rigtige, ægte art (men som ligner eller kan forveksles med den) • i betegnelser for planter, sygdomme el.lign. uægte 3.a som er skabt som en efterligning af noget der forekommer naturligt • især om legemsdel, hår el.lign. kunstig | forloren 4 som ikke er ren i tonen uren falsk alarm alarm uden årsag; ubegrundet alarm gammeldags blind alarm falsk profet 1 person der i Guds navn prædiker noget der er usandt og/eller umoralsk 1.a overført person der hævder at bekende sig til et højere ideal, men som kun handler i egen interesse falsk strubehoste infektion af slimhinderne i struben, som medfører hæshed, en tør, gøende hoste og hos mindre børn besværet vejrtrækning falsk varebetegnelse overført forkert eller vildledende benævnelse eller omtale af noget – især spøgende eller polemisk sejle under falsk flag 1 give sig ud for at høre til en fremmed nations krigsflåde som led i en krigslist – sjældent 1.a overført give sig ud for noget andet end man er

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • falsk: bedrageri, forfalskning, dokumentfalsk, se bedrag
  • falsk: bedragerisk, forræderisk, hyklerisk, skurrende, slesk, lav, lumpen, løgnagtig, snydagtig, svigagtig, svigefuld, troløs, perfid, tvetunget, underfundig, uoprigtig, upålidelig, uredelig, usand, illuderet, usandfærdig, utro, uærlig; stuk, eftergjort, efterlavet, efterskrevet, forloren, tom, hul, uægte, kvasi-, pseudo-, simili, imiteret, kunstig, fingeret, påtaget; ugrundet, urigtig

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Falsk,1  I. Falsk, en (MO. D&H.) ell. et (DL. 6–18–3. Kierk.XIV.86. Goos.II.36). (ænyd. glda. d. s.; fra mnt. valsch; jf. I. Fals og II. falsk; bruges næsten kun uden art.; Skriftsprog eller litterært påvirket talesprog ell. især jur.) svig i sindelag, væsen, tale ell. handling; falskhed. Der er ikke funden Falsk i hans Mund. vAph.(1764).
falsk,2  II. falsk, adj. Høysg.AG.115. fàlsk. smst.34. (jf. Feilb.). intk. og adv. d. s. (attrib.: Holb.Jep.II.3. Birckner.Tr.174. Hauch.I.64. 2Mos.20.16 (Chr.VI: falskt). Sal.2VIII.719. præd.: Winth.I.155. 2Kg.9. 12 (Chr.VI: falskt). adv.: MO. Schand.IF. 175) ell. (nu Skriftsprog eller litterært påvirket talesprog især i ikke-attrib. stilling: Levin. Mikkels.Sprogl.175f.)

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 36. Rene adverbier og t-adverbialer
De gældende retskrivningsregler om adverbier (biord) og t-adverbialer (biled) dannet af adjektiver (tillægsord)

Ordlister

T-leksikon
Oversigt over adverbier dannet af adjektiver som ender på -ig, -lig og -vis

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

den hellige grav er velforvaret
Jeg har altid sagt og troet at det hed den hellige grav er velforvaret, men for nylig blev jeg gjort opmærksom på at det hed den hellige gral er velforvaret. ...

SprogbrevetDR

Såkaldt
af Erik Hansen, august 1995
Falske venner
af Erik Hansen, oktober 1986
Falske venner
af Erik Hansen, februar 1988
Falske venner
af Erik Hansen, marts 1988
Falske venner
af Erik Hansen, maj 1988
Falske venner
af Erik Hansen, juni 1988
Falske venner
af Erik Hansen, marts 1990
Falske venner og svære ord
af Erik Hansen, februar 1991
Falske venner
af Erik Hansen og Jørn Lund, august 1991
Dansk og fremmed
af Erik Hansen, april 1992

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Sande og falske venner
af ph.d Anne Kjærgaard, Jyllands-Posten, 20. november 2010
"Sproget" — Jyllands-Postens sprogklumme
Fast klumme i Jyllands-Posten som medarbejdere ved Dansk Sprognævn i perioden 2008-2016 bidrog til med personlige iagttagelser om sprog.

Temaer

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog

Nyheder

Nyheder

Falske venner i Svensk-Dansk Ordbog
"Falske venner" er to ord der ligner hinanden på to forskellige sprog, men som betyder noget vidt forskelligt. Mellem svensk og dansk er der en del af dem — ...
"Falske" anglicismer
Fredag d. 11. oktober holdes forelæsning på KU.
Er Lars doven, og Peter dum?
I det nye nummer af Mål & Mæle giver en navneforsker en beskrivelse af betegnelser som dovenlars og dummepeter - navne som har fået generel betydning.
Showroom, barnmorska og purk – nye øvelser på sproget.dk
Sproget.dk byder på nye øvelser, hvor du bl.a. kan udforske falske venner mellem de tre skandinaviske sprog: svensk, norsk og dansk.
Besøg Dansk Sprognævn på Kulturnatten
På årets kulturnat d. 14. oktober 2011 byder Dansk Sprognævn indenfor til en workshop om sprog.
Løgnens særlige sprog
Psykologiprofessor James W. Pennebaker (The University of Texas) har forsket i tusindvis af løgne og fundet ud af at løgne fortælles i et ganske særligt sprog. ...
Ny praktisk håndbog om oversættelse
Fredag den 14. november udkommer "Ti faldgruber — oversættelse for ikke-oversættere" skrevet af Kirsten Marie Øveraas.