Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: færd

Mente du: fært| lærd| værd

Ordbøger

Retskrivningsordbogen

1. færd sb. (fk.); fra første færd; i færd med; på færde
2. færd sb., -en, -er el. færd, -e(r)ne (rejse, tur)

Den Danske Ordbog

  1. (farefuld) rejse el. bevægelse, ofte fra et sted til et andet
  2. måde hvorpå man optræder el. opfører sig i sin omgang med andre mennesker (gl.); jævnfør færden
fra første færd
(helt) fra begyndelsen
i færd med
beskæftiget med; i gang med
være på færde
  1. foregå; indtræffe
  2. være i aktivitet; være til stede

Dansk Synonymordbog


  • færd: adfærd, færden, vandel, bevægelse, fremgangsmåde, handlemåde, opførsel, idræt, manøvre, optræden, fremtræden; rejse, togt

Ordbog over det danske Sprog

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
  Færd, en ell. (nu kun i ssgr. som Folkefærd, Genfærd, jf. Adfærd, Fødefærd, Jordefærd) et (Rahb.E.II.100). Høysg. AG.139. flt. (i bet. 1; l. br.) Skriftsprog eller litterært påvirket talesprog-er ell. d. s. (næppe uden for ssgr., se fx. Barselfærd, Folkefærd, Genfærd; jf.: de mange Brudefærd i Planternes Verden.

Råd og regler

Retskrivningsregler

Ordlister

Ordforbindelser i ét eller flere ord
En alfabetisk liste over ordforbindelser i ét eller flere ord

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

på fersk gerning el. på fast gerning
På min arbejdsplads har vi diskuteret om det hedder på fersk gerning eller på fast gerning. På nettet kan man finde begge udtryk.
tuborgklammer {...}
I en manual oversat fra engelsk, som jeg er i færd med at læse korrektur på, står der curly brackets i den engelske tekst. Det er gengivet med krøllede ...

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Rundere eller rondere?
Hedder det at "rundere" eller "rondere"?

SprogbrevetDR

Nyt ord
af Erik Hansen, april 1995
Billede/tekst
af Jørn Lund, januar 1987
Hvad I dog siger!
af Erik Hansen, maj 1989
Nyhedstekstning mv.
af Jørn Lund, august 1993

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Leg og lær

Ordmuseum

Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog.
Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Dets og sin
Mål & Mæle 26:3, 11/2003