Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: eva

Mente du: ea| ev| eja| eta

Ordbøger

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

Eva egennavn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [ˈeːva] fra hebraisk Eva 'livgivende', ifølge skabelsesberetningen i Det Gamle Testamente den første kvinde begynde/starte med Adam og Eva overført begynde med den allerførste begyndelse; begynde alt for langt tilbage i tiden eller med noget alt for elementært

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Eva  Eva, propr.  1) Adam kaldte sin Hustrues Navn Eva, thi hun er bleven alle Levendes Moder. 1Mos.3.20. *Livsaligste blandt Evas Køn (Kingo.24: Qvinde-Kjøn)! | Gud saa til dig i Naade. SalmHj. 118.3.   (nu l. br.) i udtr. som Evas døtre (jf. Evadatter, Datter 2.3). Oehl.C.224. *“Jeg ønsked kun, I hende saae –” – “Hvad saae! | Har jeg ei seet en Qvinde før! Hun er | En Evas Datter, ung og med lidt Glands.”

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Typiske problemer

Genitiv (ejefald) · uddybning
Sådan løser du dine problemer med genitiv (ejefald)

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

2000'erne
Jeg har læst en tekst hvor der stod "1990'erne og 2000'erne". Hvordan udtales skrivemåden 2000'erne?
advisoryboard; advisory board
Jeg vil høre hvad I mener om skrivemåden af advisory board, som vel oftest udtales som et sammensat substantiv og derudover optræder i bestemt form med ...
ae-ae eller a-a
Når man skal fortælle børn, at de ikke må slå, men skal ae, siger man ofte "ae-ae" til børnene. Hvordan staves det egentlig? Er det ae-ae eller snarere a-a, ...
afholdte, beholdte, anholdte, holdte
Jeg synes at jeg på det seneste har set mange tilfælde hvor afholdte (og andre ord der ender på -holdt) bruges som datidsform. Er det ikke meget pludseligt at ...
al(t), alle antibiotika
Siger (og skriver) man al, alt eller alle antibiotika?
annuisere, annualisere
Hedder det annuisere eller annualisere, og hvad betyder det?
antikoagulantia i sg.
Hvad hedder antikoagulantia i ental? Der er tale om medicin som modvirker at blodet stivner (koagulerer).
ANT-kursus
Regionerne gennemfører såkaldte A/T-kurser, kurser i alkohol og trafik. Ifølge det nedenstående lovforslag skal disse kurser nu ændres, så det bliver kurser i ...
at have en skrue løs
Hvor kommer udtrykket at have en skrue løs fra?
bindestregsdanskere
Jeg har nogle spørgsmål om brugen af bindestreger i den slags sammensætninger der betegner det som nogle gange kaldes bindestregsdanskere.For det første vil ...

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Ordudvælgelse
Hvordan udvælges opslagsord til Den Danske Ordbog?
Proprier og Skandinavien
Hvorfor medtages kun få proprier i Den Danske Ordbog, og hvad dækker begrebet "Skandinavien" egentlig over?

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Anstødssten
af Ebba Hjorth, Politiken, 7. oktober 2006

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Kære Eva
af seniorforsker Eva Skafte Jensen, Jyllands-Posten, 26. oktober 2013
"Sproget" — Jyllands-Postens sprogklumme
Fast klumme i Jyllands-Posten som medarbejdere ved Dansk Sprognævn i perioden 2008-2016 bidrog til med personlige iagttagelser om sprog.
Ental kan mere end flertal
af seniorforsker Eva Skafte Jensen, Jyllands-Posten, 23. marts 2013
Bare lige
af seniorforsker Eva Skafte Jensen, Jyllands-Posten, 6. juli 2013
Bred ymer
af seniorforsker Eva Skafte Jensen, Jyllands-Posten, 26. juni 2014
Bred ymer - igen
af seniorforsker Eva Skafte Jensen, Jyllands-Posten, 16. august 2014
Bred ymer - igen - igen
af seniorforsker Eva Skafte Jensen, Jyllands-Posten, 6. september 2014
Va ku ha været
af seniorforsker Eva Skafte Jensen, Jyllands-Posten, 22. november 2014
Med eller uden slutpunktum
af seniorforsker Eva Skafte Jensen, Jyllands-Posten, 27. juni 2015
En påmindelse
af seniorforsker Eva Skafte Jensen

Temaer

Sproget på de digitale og sociale medier

Kilder og forslag til videre læsning
Læs mere i vores kilder og i de øvrige artikler om emnet

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid

Nyheder

Nyheder

Eva Skafte Jensens doktorforsvar på Roskilde Universitet: Nominativ i gammelskånsk
Lektor Eva Skafte Jensen forsvarer sin doktorafhandling tirsdag d. 29. november 2011 på Roskilde Universitet.
Sprogproblemernes top-10
Dansk Sprognævn har foretaget en undersøgelse af hvilke spørgsmål der typisk dukker op i Sprognævnets sproglige rådgivning. Resultaterne kan ses i det nye ...
Sådan taler vi dansk
Ph.d.-forsvar om intonation og rytme i dansk talesprog.
Tweete, sexting og kalenderlov – nyt nummer af Nyt fra Sprognævnet
Det nye nummer af Nyt fra Sprognævnet indeholder bl.a. en liste med nye danske ord, som ikke før har været offentliggjort på nyordslisterne fra Dansk ...
Personnavnegeografi
Danskernes efternavne viser hvor i landet danskerne bor og har boet i de seneste 150 år.
Nydanske Sprogstudier, NyS 37
Når det nye nummer af det videnskabelige sprogtidsskrift NyS udkommer torsdag den 4. februar, sker det i samarbejde med Dansk Sprognævn.
Sprog på Bogforum 2010
Se hvilke arrangementer på Bogforum 2010 der handler om sprog.
Foredrag: Litteratur er lavet af sprog
Kom til foredrag om sprogets indvirkning på litteraturen. Det foregår i Videnskabernes Selskab d. 24. oktober 2011.
program for festseminar
Foredrag i anledning af den internationale modersmålsdag
Eva Skafte Jensen holder foredrag om den nye Retskrivningsordbog.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Baggrunden
Læs om baggrunden for oprettelsen af sproget.dk