Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: elev

Mente du: elv| lev| blev| slev

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
elev sb., -en, -er, -erne, i sms. elev-, fx elevplan, elevtal

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

elev substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en, -er, -erne [eˈleˀw] fra fransk élève, afledt af élever 'løfte op, hæve, opdrage' fra latin elevare 'hæve, løfte op' 1 person der modtager undervisning på en skole el.lign. studerende 1.a person der er i lære i en virksomhed el.lign. lærling | discipel 1.b person der er meget påvirket af en bestemt stor kunstner, videnskabsmand el.lign. discipel

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • elev: discipel, lærling, skoleelev, skolebarn, skoledreng, skolepige, pog, pebling; alumne

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • efg-elev efg-elev sb. (1978) elev på erhvervsfaglig grunduddannelse
  • HG-elev HG-elev sb. (1995) person som er elev på handelsskolernes grunduddannelse
  • HH-elev HH-elev sb. (1992) elev på højere handelseksamensskole
  • HTX-elev HTX-elev sb. (o. 1980) elev ved højere teknisk gymnasium

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Elev  Elev, en. ( m. fr. form: Eleve. PAHeib.E.198). flt. -er ell. (vulg.) -ere (Bang. SE.173). (fra fr. élève, afl. af élever, opdrage, egl.: løfte op; jf. Elevator) person, som modtager undervisning ell. vejledning.  1) (især skol.) barn (ell. yngre person), der undervises (i en skole);

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

Ændrede stave- og ordformer
Liste over de senest ændrede stave- og ordformer
§ 32. Præteritum participium foran substantiv
De gældende retskrivningsregler om bøjningsformer i attributivt præteritum participium (kort tillægsform)
§ 50. Startkommaets placering
De gældende retskrivningsregler om hvor startkommaet skal placeres
§ 60. Skråstreg
De gældende retskrivningsregler (2012) om skråstreg
§ 49. Komma eller ikke komma
De gældende retskrivningsregler om fast slutkomma valgfrit startkomma
§ 52. Kolon
De gældende retskrivningsregler (2012) om kolon

Typiske problemer

Bindestreger
Bindestregens hovedformål er at binde to eller flere ord sammen. Men man bruger også bindestreg ved deling af ord ved linjeskift.
Hans, hendes eller sin · uddybning
Sådan løser du dine problemer med hans, hendes eller sin
Ordklasser
Ordene i sproget kan inddeles i ordklasser. Ordene i de enkelte ordklasser har visse egenskaber til fælles, nemlig deres overordnede betydning (fx om de ...
Kommareglerne · uddybning
Sådan løser du dine problemer med kommaer, kommasætning og kommaregler
Slutkommaet — sådan sættes det
Trin for trin-gennemgang af hvordan man sætter slutkommaer ved ledsætninger

Ordlister

Sammensætninger med bindestreger
En alfabetisk liste over sammensætninger med tal og symboler

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

bindestreg i sammensætninger med forkortelser
Hvordan skrives e-mail og e-mailadresse?
kino el. biograf
Jeg er lærer og arbejder for tiden i Tyskland. I går var der en elev der spurgte hvorfor danskerne siger biograf. Tyskerne går jo ins Kino.
orddeling historisk
Hvordan skal man dele ordet valget? Mig bekendt kan man i dag dele ordet korrekt på 2 måder: valg-et eller val-get. Men hvordan var det da vi gik i skole i ...
almen og almindelige
Jeg er gymnasielærer og støder oftere og oftere på vendingen "den almene dansker" hos mine elever. Jeg mener at det hedder "den almindelige dansker", men er ...
det gror på mig
Jeg hørte forleden dag en ung mand sige om en ide han havde fået, at den groede på ham. Det synes jeg lyder mærkeligt – har I nogensinde hørt om dette udtryk?
integrerede ord
Jeg arbejder som folkeskolelærer i København. En del af mine elever har indvandrerbaggrund, og jeg har lagt mærke til at de ofte taler om noget de kalder ...
modtageteam eller modtagerteam
Skal et team der modtager nye sager, hedde et modtageteam eller modtagerteam?
nedbryde
I mit firma er nedbryde blevet modeord. Et nyt tiltag fra ledelsen "nedbrydes på medarbejderniveau". Jeg kan naturligvis godt gætte hvad der menes, men jeg ...
neutron, proton, foton, låneord på -on
Jeg er 67 år og fysik- og kemilærer, og jeg har da altid sagt en elektron, en proton, en neutron, en foton osv., men mine yngre kolleger (og eleverne!) bruger ...
nulte
Jeg er lærerstuderende og hører i den anledning gang på gang betegnelsen 0. klasse (nulte klasse). Nu vil jeg gerne høre om det virkelig kan være rigtigt at ...

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Stationsbysprog
Hvad er "stationsbysprog"?

SprogbrevetDR

Nyt ord
af Erik Hansen, april 1995
En personsag
af Erik Hansen, juni 1991
Kort
af Erik Hansen, juni 1994
Det flade a effektivt nedkæmpet
af Erik Hansen & Jørn Lund, december 1994
Udtale
af Jørn Lund, december 1987
Petitjournalistik
af Erik Hansen, juni 1989
Mindre og færre
af Erik Hansen, maj 1990
Retorik III
af Jørn Lund, december 1990
Nytårsønsker
af Jørn Lund, december 1992
Kort
af Erik Hansen, januar 1993
Billedsprog
af Erik Hansen, marts 1993
[1]

Mål og Mæle

Retskrivningsbekendtgørelsen fra 1948 (historisk)
Den historiske bekendtgørelse som bl.a. indfører å og små bogstaver i substantiver (navneord)
Det siger loven
Find love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. om dansk sprog

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Sin og sine
af Kjeld Kristensen, Politiken, 12. december 2007
Pas på Laura; hun er ny i trafikken
af Kjeld Kristensen, Politiken, 4. juni 2008
Løst og fast om sammensætninger
af Henrik Lorentzen, Politiken, 10. oktober 2007
Genitiv s
af Kjeld Kristensen, Politiken, 5. maj 2007
Nu er hundrede og ét ude
af Henrik Lorentzen, Politiken, 24. februar 2007

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Hvad blev der af "r"?
af tidligere formand for Dansk Sprognævn Niels Davidsen-Nielsen, Jyllands-Posten, 18. november 2008
At tale integreret
af forsker, ph.d. Margrethe Heidemann Andersen, Jyllands-Posten, 25. september 2010
Nordisk sprogforståelse
af direktør Sabine Kirchmeier-Andersen, Jyllands-Posten, 15. maj 2010

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Ordsprog

Historien bag ordsprogene
De er der bare som en del af det sprog vi bruger. Første gang vi hører et ordsprog vi ikke kender, studser vi måske over det og prøver at forstå betydningen af ...

Sprogteknologi

Fagsprog og termbaser
Termbaser bruges til at sikre at man forstår det samme ved et fagord.

Leg og lær

Ordmuseum

Skolesprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (skol.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog
Sportssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (sport.), der angiver at ordet har været brugt ...
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...

Nyheder

Nyheder

Nyt ph.d.-projekt om læseglæde og fordybelse
Kristiane Hauer undersøger i sit ph.d.-projekt hvordan man kan styrke den engagerede og fordybede læseoplevelse hos eleverne i udskolingen.
Svage elever får mindre konstruktiv kritik
Ph.d.-afhandling viser bl.a. at gymnasielæreres konstruktive kommentarer hovedsageligt er forbeholdt de dygtigste elever.
Nordisk Skolechat
Den 6., 9. og 15. november 2018 er der Nordisk Skoleschat for grundskolen og gymnasiale uddannelser.
Indlæg om tosprogede elevers danskkundskaber
Helge Christiansen giver sit bud på hvorfor tosprogede elever klarer sig dårligt i undersøgelser.
Sådan staver vi
Hvorfor er det så svært at stave danske ord? Og kan vi ikke bare lave retskrivningen om, så det bliver lettere? Ny bog besvarer bl.a. disse spørgsmål.
At studere sprog, fra talt til skrevet, afskedsforelæsning 30. maj
Fredag den 30. maj 2008 kl. 14 holder lektor Una Canger afskedsforelæsning i Multisalen, lokale 21.0.54, Det Nye KUA.
Ung, sej, flersproget og "orn'ligt" god i skolen
Ph.d.-forsvar om flersprogede unges attituder og holdninger.
Tilskud til "læselystprojekter"
Tre forskellige læselystprojekter har modtaget støtte fra regeringens kampagne "læselyst".
"Sproget skaber virkeligheden" – kursus om børn og unges sprog
Dansk Friskoleforenings kursusudvalg afholder den 3. september kursus om børn og unges sprog.
Kom til danmarksmesterskabet i historiefortælling for børn!
Kunne du tænke dig at høre de mest fantasifulde fabler fortalt af morgendagens store historiefortællere? Så kom til finalen i "Gi en Historie" d. 20/11.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Begynderundervisning i læsning
Mål & Mæle 21:4, 12/1998
infoark
Der kommer tog
Mål & Mæle 23:3, 11/2000
Links
sproget.dk's linksamling