Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: eksistere

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
eksistere vb., -r, -de, -t

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

eksistere verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [εgsiˈsdeˀʌ] eller [egsi-] fra latin ex(s)istere 'vise sig, træde frem', sidste led sistere 'stille sig' 1 forekomme i virkelighedens verden; være til findes 1.a forekomme i en nærmere angivet forestillingsverden, under særlige betingelser el.lign. 1.b overført have betydning eller værdi 2 forekomme eller leve på nuværende tidspunkt; være til nu 2.a forekomme eller leve i en nærmere angivet tidsperiode 3 leve; opretholde livet leve (eksistere, trives, ..) i bedste velgående gøre sig stærkt og livskraftigt gældende; leve, trives og udvikle sig godt

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • eksistere: se være

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
eksistere eksistere, v. -ede. vbs. jf. Eksistens. (af lat. ex(s)istere, træde ud, fremtræde, af sistere, stille (sig); jf. assistere) 1)  (sj.) fremtræde; fremkomme; opstaa. Jeg vil ikke tale om adskillige andre Uleiligheder, som heraf i Fremtiden kunde existere. Stampe.I.204.    (m. overgang til bet.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 58. Anførselstegn
De gældende retskrivningsregler (2012) om anførselstegn

Typiske problemer

Pendulord
Pendulord er ord der har to betydninger som er modsatrettede. Hvis man er blevet forfordelt, har man så fået for meget eller for lidt? Er det godt eller skidt ...

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

kardæsk el. kartæske
I forbindelse med en museumsudstilling om krigen i 1864 har vi brug for den korrekte betegnelse for en bestemt projektiltype der anvendtes af datidens ...
blodnæse og næseblod
Mine børn siger blodnæse om det som jeg kalder næseblod. Hvor udbredt er det? Har det noget at gøre med hvor man kommer fra (vi bor på Amager)?
børn på gule plader
Er børn på gule plader børn som ens ægtefælle eller samlever har fra tidligere forhold, eller er det børn som man selv har fra tidligere forhold, men som ikke ...
den nye sort
Jeg er stødt på udtrykket den nye sort som bruges om noget der er blevet moderne. Er der tale om et nyt udtryk?
det må jeg give ham!
Jeg er ofte stødt på udtrykket det må jeg give ham som betyder nogenlunde det samme som 'det må jeg lade ham', men jeg kan ikke finde det i nogen ordbøger. ...
elske
Er det korrekt at sige at man elsker genstande, eller kan man kun elske levende væsner?
en kompliment el. et kompliment
Jeg har lært at man skal skrive en kompliment, men ret ofte støder jeg på skrivemåden et kompliment. Hvad er rigtigt?
findes iværksætteri
Økonomi- og Erhvervsministeriet er blevet bekendt med at Justitsministeriet ikke kan godkende at ordet iværksætteri bruges i en aktuelt foreslået lovtekst da ...
forhåbentligvis
Jeg er flere gange stødt på ordet forhåbentligvis, men jeg kan ikke slå det op i nogen ordbøger. Eksisterer ordet?
halsedisse
Er ordet halsedisse et dialektord der ikke kan bruges i rigsdansk, og hvordan er det dannet?

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Talordene – er de ikke ulogiske?
Talordene – er de ikke ulogiske?

SprogbrevetDR

Kort
af Erik Hansen, marts 1994
2000-tallet
af Erik Hansen, november 1985
Udtale
af Erik Hansen, januar 1986
Frygt og Bæven
af Erik Hansen, februar 1986
S eller blive?
af Erik Hansen, maj 1986
Udtale
af Erik Hansen, oktober 1986
De kvindelige former
af Erik Hansen, juni 1987
Udtale
af Jørn Lund, oktober 1987
Udtale
af Jørn Lund, november 1987
Forpligt(ig)elser
af Erik Hansen, marts 1988

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Det var fandens
af Henrik Lorentzen, Politiken, 11. juni 2008
Klassikere på moderne dansk
af Ebba Hjorth, Politiken, 14. maj 2008
Endonymi og eksonymi
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 23. april 2008
Spanier, spaniol, spaniak
af Henrik Andersson, Politiken, 2. juni 2007
Hvad kommer 'blog' af?
af Henrik Andersson, Politiken, 10. marts 2007
Sivet, ikke sevet
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 6. januar 2007
Et hadeord
af Henrik Andersson, Politiken, 25. november 2006
Vækste
af Henrik Lorentzen, Politiken, 4. november 2006

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Refurbished – eller
af direktør Sabine Kirchmeier-Andersen, Jyllands-Posten, 21. juli 2009
Charmeur eller charmør
af ph.d. Anne Kjærgaard, Jyllands-Posten, 25. oktober 2014
Q som i quiz og quinde
Af projektforsker Anne Kjærgaard

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord
Forskellige generationers bandeord
Unge bruger ofte bandeord som fuck og shit, mens ældre mennesker gerne bruger bandeord som du godeste og for søren. Det viser en undersøgelse af bandeord i tre ...

Hvad er sprog

Tegnsprog
Læs mere om tegnsprog, og se et eksempel på tegnsprog

Nye ord

Nye ord
Et nyt ord er et ord der ikke har været i sproget før. Men det kan også være et gammelt ord der bruges i en ny betydning
Forskellige slags låneord
Låneord kan inddeles i typer som 'direkte lån', 'betydningslån', 'pseudolån' og 'oversættelseslån'
Hvordan finder man nye ord?
Læs om hvordan man indsamler nye ord med traditionelle og nye metoder
Hvad er et nyt ord?
Læs om forskellige typer nye ord, fx bonsai, coach og macho

Ordenes oprindelse

Fremmedord
Om kulturord fra græsk, latin og eksotiske sprog
Ordenes oprindelse
Læs om etymologi, ordenes oprindelse, udvikling og slægtskab

Ord og bogstaver i tal

Kjeld Kristensen: Lidt om ordforråd
Findes ordet?
Der er ikke nogen institution i Danmark der godkender nye ord; et ord kan derfor sagtens findes selvom det ikke står i nogen ordbøger

Ordsprog

Ordsprog
Lediggang er roden til alt ondt, siger et gammelt ordsprog. Derfor kaster vi os straks ud i et sprogtema om ordsprog og talemåder. Ordsprog og talemåder er en ...
Varianter af ordsprog
Som det beskrives i "Hvad er et ordsprog", har ordsprog en fast form som ikke skal aktualiseres, og som dermed — modsat eksempelvis talemåder — ikke kan bøjes ...
Historien bag ordsprogene
De er der bare som en del af det sprog vi bruger. Første gang vi hører et ordsprog vi ikke kender, studser vi måske over det og prøver at forstå betydningen af ...

Slang

Slang er et gammelt fænomen
Slang er ikke noget nyt fænomen – hverken på dansk eller på andre sprog

Sproget på de digitale og sociale medier

Tale eller skrift
Sproget på sociale medier ligner på nogle punkter talesprog, men der er også væsentlige forskelle, som skyldes at der stadig er tale om skrevet tekst

Sprogteknologi

Talesyntese og talegenkendelse
I talesyntese omsætter man tekst til tale ved hjælp af computeren. I talegenkendelse omsættes tale til tekst.

Æ, ø og å

Bogstavet ø
Ø blev opfundet af de gamle romere og bruges i dag i flere sprog i Europa
Bogstavet å
Å blev officielt indført i 1948 og er det yngste bogstav i det danske alfabet

Leg og lær

Quizzer og øvelser

Hvem har lånt fra tysk?
Hvilke ord har de nordiske sprog lånt fra tysk?

Ordmuseum

Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...

Nyheder

Nyheder

Den Danske Ordbog fejrer 10-årsjubilæum som onlineordbog
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab fejrer anledningen med en ny udgave af Den Danske Ordbog samt et oplæg med to af ordbogens forfattere på dette års ...
LEDA-møde om udvælgelsen af ord i ordbøger
Den 19. september er der foredrag med titlen "Lemmaselektion ud fra kendte ord ved hjælp af semantisk model".
Store planer for sprogarbejdet i DR
DR har lagt en plan for større fokus på sproget. Dels vil man uddanne medarbejderne bedre, og dels vil man debattere sprog med lyttere og seere.
Sproghistorie og identitet: Lingvistiske glans- og trusselsbilleder. Forelæsning 5. september 2008
I forbindelse med søsætningen af Europas Rødder, det nye forskningsprojekt "Roots of Europe – Language, Culture and Migrations", afholdes forelæsning ved ...
Sådan taler vi dansk
Ph.d.-forsvar om intonation og rytme i dansk talesprog.
Hvordan opstår et ordsprog?
Asgerd Gudiksen fra Nordisk Forskningsinstitut på Københavns Universitet forklarer hvordan ordsprog er opstået, og hvor længe de har eksisteret.
Kreolsprog
Forskere har nu fundet ud af hvordan kreolsprog adskiller sig fra ikke-kreolsprog.
En ordbog uden ord
Jette Kristoffersen fra Center for Tegnsprog holder gæsteforelæsning på Aarhus Universitet om leksikografiske problemfelter i udvikling af en tegnsprogsordbog.
Seminar om Ordskemaet for dansk
Seminaret finder sted fredag den 17. december på Roskilde Universitet (RUC).
Har journalisterne magten over det danske sprog?
Først når et nyt ord finder vej til avisspalterne, er det muligt for Dansk Sprognævn at registrere brugen af det. Politiken skriver om journalisternes magt ...

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

En and
Mål & Mæle 30:1, 05/2007
Indhold og opbygning
Ledstilling i ja/nej-spørgsmål
Mål & Mæle 29:4, 12/2006
Sproglig forenkling
Mål & Mæle 18:4, 12/1995
Hvad er nye ord?
Indberetning af nye ord til Dansk Sprognævn og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Dette dokument indeholder teksten til starten af sproget.dk/send-et-ord.
CO2-kvoter
Privatpersoner kan købe CO2-kvoter hvis de føler de bør gøre mere for klimaet.
Klimamærke
Der har været tale i forskellige medier om behovet for et særligt klimamærke i Danmark. Læs om argumenterne.
Privatlivspolitik
Her kan du læse om hvordan sproget.dk behandler dine personlige informationer.
Sidefod 3
Nederst midt
[1]