Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: dykke

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
dykke vb., -r, -de, -t; dykke i havet; dykke et søm

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

dykke verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈdøgə] fra nedertysk dücken, sideform til verbet dukke 1 bevæge sig ned under vandoverfladen og svømme med hovedet under vandet 1.a bevæge sig brat nedad gennem luften 1.b sænke ned under vandoverfladen – sjældent 2 falde brat til et lavere niveau • om priser el.lign. 2.a sænke voldsomt – sjældent 3 håndværk slå et søm i så sømhovedet kommer under træets overflade dykke ned 1 foretage en nedadgående bevægelse med kroppen eller hænderne • fx for at lede efter noget 1.a overført fordybe sig i et emne dykke ud komme op til vandoverfladen • især om ubåd

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Dykke,1 I.   Dyk-ke, en. flt. -r. (ænyd. d. s.; jf. holl. duik, and (i vaabenskjold), mht. tuchk (Diefenbach.Glossarium.(Francof.1857).358 (u. Mergulus)); af II. dykke) Fuglenavn betegnelse for en dykkende fugleart (jf. I. Dykker 2). falken, og dykken (1871: Dykkeren
dykke,2 II. dykke, v. -ede. vbs. -ning, jf. Dykkeri. (ænyd. d. s., sv. dyka; fra nt. dü- cken, sideform til duken, se II. dukke   har egl. sa. bet. som II. dukke (jf. VSO. MO.), men bruges nu næsten kun om nedsænkning under vand) 1) (intr.) bevæge sig ned ad; dukke sig (jf. II. dukke 3).     
Dykke,3 III. Dykke, en. se II. Dykker.
IV. dykke, v. se I.dygge S.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

komma foran hvor
Jeg er i tvivl om kommaerne i denne sætning: "I den tid hvor musikerne skal øve symfonien på fuld tid er de helt og aldeles koncentrerede mens de efter ...

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Hooligan
Hvad er oprindelsen til ordet "hooligan"?

SprogbrevetDR

Kort
af Erik Hansen, marts 1994
Dansk og fremmed
af Erik Hansen, marts 1993

Temaer

Leg og lær

Ordmuseum

Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...

Nyheder

Nyheder

Organisationers sprogvalg
Det nyeste nummer af Mål og Mæle er udkommet bl.a. med en artikel om engelsk som koncern- og undervisningssprog i Danmark.